คุณเป็น ‘นักฟัง’ แบบไหน

คุณเป็น ‘นักฟัง’ แบบไหน

คุณเคยทราบหรือไม่ว่า พฤติกรรมการแสดงออกของคุณ ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษากาย ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่สามารถทำให้คุณเป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่นในสังคมของคุณได้ แม้กระทั่งการที่คุณต้องไปพบปะกับผู้คนในสังคมใหม่ พฤติกรรม …
การแสดงออกเหล่านั้นก็มักที่จะติดตามคุณไปด้วย หากคุณต้องการเป็นที่ยอมรับจากบุคคลรอบๆ ตัวคุณ คุณก็ควรที่จะรักษาภาพลักษณ์ รวมทั้งพฤติกรรมการแสดงออกของคุณให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ด้วยเช่นเดียวกัน
การเป็นผู้ฟังที่ดีก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะทำให้คุณสามารถเป็นที่เคารพและยอมรับได้ ดังคำพูดที่ว่า “หากคุณต้องการให้ผู้อื่นรับฟังความคิดเห็นของคุณ คุณก็ควรที่จะรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นเช่นเดียวกัน” การเป็นผู้ฟังที่ดี ไม่ใช่การที่
คุณจะต้องคล้อยตาม หรือปฏิบัติตามในสิ่งที่ผู้พูดโน้มน้าวให้คุณฟังเสมอไป หากแต่เป็นเหมือนการให้เกียรติผู้พูด
ในทางกลับกัน หากคุณกำลังพูดในสิ่งที่คุณคิด และมีคนแย้งขึ้นมาขณะที่คุณกำลังพูดอยู่ คุณก็อาจรู้สึกไม่ดี หรือโกรธไปเลยก็ได้ ดังนั้น ฉบับนี้มีแบบทดสอบเกี่ยวกับพฤติกรรมการฟังของคุณ ให้คุณเลือกตอบคำถามทั้ง 10 ข้อ ระหว่าง
ใช่ หรือ ไม่ใช่ ลองทำกันดูนะคะ

คุณเป็นคนที่สนใจในสิ่งต่างๆ ที่ผู้อื่นพูด
ถ้าคนที่คุณสนทนาอยู่ด้วยเป็นคนพูดด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบ คุณก็จะยังสนใจในสิ่งที่เขาพูดอยู่
แม้หัวข้อที่คุณคุยอยู่นั้นเป็นเรื่องที่ยากแก่การเข้าใจ คุณก็ยังคงสนใจที่จะฟังมากกว่าที่จะปล่อยให้เรื่องนั้นผ่านเลย
คุณจะสนใจฟังในแนวความคิดของผู้อื่น แม้ว่าความคิดนั้นแตกต่างจากคุณโดยสิ้นเชิง
ถ้ามีใครบางคนกำลังวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของคนในแผนกของคุณ คุณมักจะพยายามฟังให้จบก่อน แล้วค่อยชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่คุณเห็นว่าเขาเข้าใจไม่ถูกต้อง
คุณสามารถที่จะควบคุณอารมณ์ของตัวคุณเองได้เพื่อรับฟังความคิดเห็นใหม่ๆ จากผู้อื่น แม้ความคิดเห็นนั้นไม่น่าสนใจเลยก็ตาม
คุณทราบและมักจะแสดงออกกับคู่สนทนาของคุณ ให้เขาทราบว่าคุณกำลังฟังอยู่ เช่น พยักหน้า หรือสบตา
คุณมักจะพยายามจดจำในสิ่งที่คุณฟังทุกครั้ง
คุณมักจะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจจะไปรบกวนความรู้สึกของผู้พูด เช่น มองไปทางอื่น หรือหันหลัง
คุณมักจะสื่อสารให้ผู้พูดทราบว่าคุณไม่เห็นด้วยกับเขา โดยการยกมือ หรือรอให้เค้าพูดจบ แล้วค่อยแสดงความคิดเห็นของคุณ
ถ้าคำตอบของคุณคือ “ใช่” น้อยกว่า 3 ข้อ
เรียกได้ว่าคุณมีปัญหาเรื่องของการฟังเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหลักของความร้าวฉานระหว่างคุณกับเพื่อนร่วมงาน คุณมักจะมองข้ามความสำคัญของข้อความ หรือความคิดเห็นต่างๆ ของเพื่อนร่วมงาน และเจ้านายของคุณ และนั่นอาจทำ
ให้คุณเสียโอกาสในการพัฒนาตัวคุณเองในระยะยาว ในบางครั้งการที่คุณไม่สนใจ หรือตั้งใจฟังในสิ่งที่ผู้อื่นพูดอาจเป็นสาเหตุหลัก ให้ผลงานของคุณ ไม่ตรงตามความต้องการของนาย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังนั้น เพื่อความก้าวหน้าในระยะ
ยาว คุณควรหมั่นฝึกให้ตัวคุณเป็นคนที่ฟังมากกว่าพูด ถึงแม้ว่าบรรยากาศการทำงานของคุณอาจจะดูรีบเร่งวุ่นวาย แต่คุณก็ไม่ควรที่จะมองข้ามความคิดเห็น หรือข้อมูลที่คนรอบข้างนำเสนอให้กับคุณ
ถ้าคำตอบของคุณคือ “ใช่” อยู่ระหว่าง 4-6 ข้อ
คุณยังต้องเพิ่มการฝึกฝนในเรื่องของการฟังให้มากกว่านี้ อาจเริ่มจากการฟังในสิ่งที่คุณสนใจก่อน เพราะในชีวิตจริงคุณอาจจะต้องทำในสิ่งที่คุณไม่ชอบหรือ ไม่ได้เป็นเรื่องที่คุณสนใจ ซึ่งอาจเป็นผลทำให้คุณมองข้ามข้อมูลต่างๆ ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องนำ
เสนอให้คุณฟัง ความมั่นใจในตัวเองของคุณก็อาจเป็นอีก 1 ปัจจัยที่ทำให้คุณไม่เป็นผู้ฟังที่ดีได้เช่นเดียวกัน การที่คุณฟังมากและนำแนวทางของผู้พูดมาปรับใช้ ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่เก่ง หรือแนวความคิดคุณไม่ดี หากแต่จะทำให้คุณสามารถพิชิตใจคนรอบข้างได้อย่างง่ายดายกว่าที่เป็นอยู่
ถ้าคำตอบของคุณคือ “ใช่” อยู่ระหว่าง 7-8 ข้อ
ถือได้ว่าคุณเป็นผู้ฟังที่ดี คุณจะฟังมากกว่าพูด และก็มักจะเปิดโอกาสให้ผู้พูดแสดงความคิดเห็นจนจบ แล้วคุณถึงจะแสดงความคิดเห็นของคุณ แต่ในบางครั้งคุณก็อาจพลาดข้อมูลหรือแนวคิดดีๆ อันเนื่องมาจากการที่คุณจดจ่ออยู่กับสิ่งอื่นที่คุณคิด
ว่ามันสำคัญกว่าสิ่งที่คุณกำลังฟังอยู่ นี่ถือเป็นตัวอย่างที่อาจทำให้คุณแสดงออกถึงพฤติกรรมบางอย่าง ที่อาจทำให้ผู้พูดเกิดความรู้สึกว่าคุณไม่ได้สนใจในสิ่งที่เขาพูดซักเท่าไหร่นัก ในขณะที่ผู้พูดรู้สึกว่าคุณไม่เคารพต่อแนวคิดของเขา คุณอาจไม่ได้คิดอะไรเลยก็ได้
ถ้าคำตอบของคุณคือ “ใช่” มากกว่า 9 ข้อ
ยินดีด้วยค่ะ คุณเป็นผู้ฟังที่ดีเยี่ยม คุณสามารถที่จะดึงแนวทางดีๆ ของผู้พูดมาปรับใช้กับในงานหรือเรื่องส่วนตัวได้ และคุณก็มักที่จะประสบความสำร็จกับงานที่คุณทำ เพราะคุณฟังมาก และรู้ความต้องการของผู้พูดเป็นอย่างดี คนรอบข้างก็ชอบที่จะมาปรึกษาปัญหาต่างๆ กับคุณ เพราะเขาจะรู้สึกว่าคุณรับฟังเขาเป็นอย่างดี

ที่มา : http://jobmsn.jobjob.co.th

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *