คุณสมบัติของคนที่จะเป็นผู้บริหาร

คุณสมบัติของคนที่จะเป็นผู้บริหาร
โดย JobsDB กุมภาพันธ์ 2552

หากตอนนี้คุณยังเป็นเพียงพนักงานคนหนึ่ง ที่มีความมุ่งมั่นจะประสบความสำเร็จ ก้าวต่อไปที่คาดวาดหวังไว้ คือการได้เลื่อนขั้น เป็นหัวหน้า เป็นผู้จัดการ และเป็นผู้บริหาร ความฝันของคุณจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อคุณลงมือทำเท่านั้น มาดูกันว่า คุณสมบัติของคนที่จะเป็นผู้บริหารนั้นเป็นอย่างไร แล้วกลับมาสำรวจตัวเองว่า มีคุณสมบัติเช่นนั้นแล้วหรือยัง

1. เป็นคนซื่อสัตย์
ความซื่อสัตย์นั้นมีความสำคัญยิ่งกว่าความสามารถภายนอกเสียอีก คนที่ก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นในความซื่อสัตย์ไปตลอด ความซื่อสัตย์ก็จะส่งให้เขาเป็นคนที่น่าเคารพนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดไป

2. กระตือรือร้น มีชีวิตชีวาในการทำงาน
ผู้บริหารจะต้องเป็นคนที่มีความกระตือรือร้น ทำงานอย่างเอาจริงเอาจัง และมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เสมอ เพราะองค์กรไม่อาจประสบความสำเร็จได้หากมีผู้บริหารที่เฉื่อยชา และทำงานไปวัน ๆ

3. หนักเอาเบาสู้
คนที่จะเป็นผู้บริหารได้ ต้องพร้อมที่จะรับงานทุกอย่าง โดยไม่เลือกงานหรือเกี่ยงทำแต่เฉพาะที่ตนเองสนใจเท่านั้น เพราะคนเหล่านี้ในระยะยาวแล้วไม่อาจบริหารองค์กร ผู้บริหารที่ดีจึงต้องพร้อมกระโจนเข้าใส่งานทุกประเภทไม่ว่างานนั้นจะยากหรือง่าย จะหนักหรือเบาก็ตาม ด้วยจิตวิญญาณแล้วต้องสามารถสู้กับทุกปัญหาได้

4. เรียนรู้ตลอดชีวิต
นิสัยรักการเรียนรู้จะทำให้บุคคลนั้นมีความคิดที่ก้าวหน้า การหมั่นเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ สนใจแนวคิด วิทยาการ เทคโนโลยีใหม่ ๆ เปิดกว้างที่จะยอมรับฟังผู้อื่น ไม่ยึดติดอยู่กับความคิดตัวเอง คนเช่นนี้จึงจะเป็นผู้บริหารที่ดีได้

5. คิดเป็น-ทำเป็นทีมได้
คนที่จะเป็นผู้บริหารจะต้องมีความโดดเด่น เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น คือมีการแสดงให้เห็นว่าเป็นคนคิดเป็น ไม่ใช่คนที่จะอยู่นิ่ง ๆ รอรับคำสั่ง แต่จะมีการเสนอความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ เสนอแนวทางแก้ปัญหาอยู่ตลอด นอกจากคิดเป็นแล้ว ยังจะต้องทำงานเป็นด้วย โดยเฉพาะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถทำงานเป็นทีมได้

6. คิดแง่บวก
คนที่มีความคิดในแง่ลบจะนำความล่มจมมาสู่องค์กร ด้วยความที่คิดว่า “ทำไม่ได้” จึงไม่เกิดความพยายามที่จะ “ทำให้ได้” ถึงแม้จะยังไม่ได้ลงมือทำ แต่ก็ถือว่าล้มเหลวเสียแล้ว คนที่จะเป็นผู้บริหารจะต้องคิดเสมอว่า “ทำได้” และพยายามหาวิถีทางว่า ต้องทำอย่างไรจึงจะทำสิ่งนั้นได้สำเร็จ แล้วลงมือทำด้วยความมุ่งมั่น ความคิดบวกนี้เองที่ส่งผลให้เขาไปสู่ความสำเร็จ

7. ยินดีเสียสละ
ผู้บริหารต้องเป็นคนที่ยินดีเสียสละความรู้ความสามารถ และอุทิศตนให้กับองค์กรด้วยความเต็มใจและไม่ย่อท้อ รวมทั้งยินดีถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นต่อ ๆ ไปช่วยกันนำมาองค์กรไปสู่ความเจริญก้าวหน้าด้วย

ตำแหน่งผู้บริหารถือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการนำพาองค์กรสู่ระดับแนวหน้า หรือว่าจะล้าหลังถอยหลังลงคลอง ดังนั้นการจะได้เป็นผู้บริหารนั้นจึงต้องมีคัดสรรอย่างเข้มข้น เรียกได้ว่าคั้นเอาแต่หัวกะทิจริง ๆ JobsDB เชื่อว่าคุณสมบัติตามที่ได้กล่าวมาทั้ง 7 ข้อนี้จะช่วยเป็นแนวทางให้คุณสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารที่ดีในอนาคตได้อย่างแน่นอน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *