คุณผู้หญิงต้องการก้าวหน้า…เชิญอ่าน

คุณผู้หญิงต้องการก้าวหน้า…เชิญอ่าน

ความก้าวหน้า การประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ไม่ว่าเพศไหนก็ย่อมต้องการไปถึงให้ได้ทั้งนั้น แต่เมื่อโลกยุคปัจจุบัน บทบาทของผู้หญิงทำงานที่มีเพิ่มขึ้นไปทั่วทุกมุมโลก จึงเกิดเป็นความสนใจ ศึกษา วิจัย เพื่อจะวิเคราะห์เจาะออกมาให้ได้ถึงหนทางที่จะไปสู่ความสำเร็จ …

บริษัท เอคเซนเชอร์ บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ การบริหารเทคโนโลยี และบริการเอาต์ซอร์สให้บริษัททั่วโลก ประเทศไทยจึงได้จัดทำผลการสำรวจความคิดเห็นของคนทำงานทั้งชายและหญิงมากกว่า 4,000 คน ใน 17 ประเทศทั่วภูมิภาคยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ ภายใต้หัวข้อ “อีกก้าวสำคัญของปี 2554 : มิติใหม่สำหรับผู้หญิงทำงาน” ซึ่งนอกจากจะสำรวจเรื่องผู้หญิงทำงานแล้ว งานสำรวจชิ้นนี้ยังเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันสตรีสากลของปีนี้ด้วย

น.ส.ทิพรัตน์ วงศ์วัฒนะ กรรมการอาวุโส บริษัท เอคเซนเชอร์ สาขาประเทศไทย บอกว่า หัวข้อที่เน้นหนักในการสอบถามเป็นเรื่องความสามารถด้านเทคโนโลยี เพราะว่าเป็นปัจจัยสำคัญของการทำงานยุคนี้ และถึงแม้ว่าในการสำรวจไม่มีตัวอย่างของประเทศไทยเลย แต่เธอเชื่อว่าด้วยแนวโน้มคนทำงานที่มีหลักใหญ่ๆ คล้ายคลึงกันในด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ผลการสำรวจนี้จึงจะเป็นตัวชี้ที่บอกได้ว่าองค์กรที่จะก้าวไปในโลกใหม่ จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง เพื่อให้ทันกับการแข่งขันในอนาคต

ในการสำรวจได้แบ่งอายุของผู้ที่ตอบแบบสอบถามออกเป็น กลุ่มเบบี้ บูมเมอร์ (46 ปีขึ้นไป) เจน เอ็กซ์ (36-45 ปี) และเจน วาย (26-35 ปี) มีคำตอบเป็นตัวเลขออกมาว่า ผู้หญิง 8 ใน 10 (83%) มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิ บล็อก (blogs) หรือชุมชนออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางในการเสริมสร้างความสำเร็จในอนาคต และผู้หญิงมากกว่า 3 ใน 4 ส่วน (76%) คาดการณ์ว่าการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวจะทวีความสำคัญยิ่งขึ้นในอนาคต และ 2 ใน 3 (66%) คาดว่า การจัดการความสัมพันธ์ภายใต้การสนับสนุนของเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัดนับตั้งแต่นี้ไปจนถึงปี 2554

ผลการสำรวจยังพบด้วยว่า มีผู้หญิงทำงาน 43% ที่รู้สึกว่าพร้อมที่จะแข่งขันในโลกธุรกิจแห่งอนาคตได้อย่างมั่นใจ ขณะที่ตัวเลขของผู้ชายในส่วนนี้บอกว่ามีความพร้อม 47% ซึ่งตัวเลขนี้ น.ส.ทิพรัตน์ บอกว่า ที่ดูว่าตัวเลขของผู้หญิงน้อยนั้นเป็นเพราะถูกคำตอบเฉลี่ยจากกลุ่มคนทำงานในยุโรปที่ไม่แสดงออกถึงความพร้อมมากนัก ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า เพราะกลุ่มประเทศยุโรปมีความทัดเทียมกันระหว่างผู้ชายและผู้หญิงทำงานมาก่อนหน้านานแล้ว แต่สำหรับผู้หญิงในประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ เช่น อินเดีย จีน บราซิล และแอฟริกาใต้ รู้สึกว่าพวกเธอพร้อมที่จะเดินหน้าสร้างความสำเร็จในโลกอนาคตในปี 2554 มากกว่า ซึ่งสาวไทยก็น่าจะหมายรวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย

6 ทักษะนำพาสู่ความสำเร็จ
น.ส.ทิพรัตน์ กล่าวว่า จากการคาดการณ์ของเอคเซนเชอร์ในปี 2554 มนุษย์ทั้งชายและหญิงจะมีความพร้อมในการเผชิญและจัดการสิ่งท้าทายต่างๆ พร้อมทั้งมีศักยภาพในการสร้างสรรค์โอกาสใหม่ๆ ในโลกหลายขั้ว (multi-polar world) มากขึ้น ประเทศสมาชิกในประเทศเกิดใหม่มีศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศมหาอำนาจ อย่าง สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น และด้วยสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น จะส่งผลให้บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งเสริมอาวุธทางปัญญา และทักษะการทำงานให้แก่พนักงานระดับปฏิบัติการอย่างหลากหลายเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ทักษะสำคัญ 6 ด้าน ที่ผู้หญิงควรต้องเริ่มต้นเตรียมพร้อมหากคาดหวังความสำเร็จในอนาคต คือ
1. ความคล่องแคล่วเฉลียวฉลาด (Agility) พร้อมที่จะรับผิดชอบเพิ่มงานใหม่และงานที่ซับซ้อนกว่าเดิม หน้าที่ที่หลากหลาย หรือแม้แต่การต้องโยกย้ายไปทำงานในที่อื่นๆ
2. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ตระหนักถึงความสำคัญความรับผิดชอบและดูแลสังคมที่องค์กรควรมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้คือ เรื่องการเข้าใจเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน
3. ทักษะด้านการสื่อสารระดับโลก (Global Skills) หรือทักษะที่เป็นสากล เช่น การทำงานกับคนต่างชาติ ทักษะการติดต่อสื่อสาร การใช้ภาษา เป็นต้น
4. ด้านเทคโนโลยี (Technology) ซึ่งเป็นทักษะที่ได้รับความสำคัญอันดับต้นๆ สำหรับแทบทุกคนที่ตอบแบบสอบถาม ความพร้อมในด้านนี้จะเน้นที่การเรียนรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น เรื่องบล็อก เครือข่าย อีเมลได้ นอกเหนือจากการใช้ไมโครซอฟท์เวิร์ด เอ็กเซล พาวเวอร์พอยต์ ที่เรียกได้ว่ากลายเป็นความรู้พื้นฐานของการใช้งานคอมพิวเตอร์ไปแล้ว
5. ความสามารถในการผนวกรวมและยอมรับความหลากหลาย (Inclusion & Diversity) ทักษะในการทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่มีวัฒนธรรมที่ต่างกัน การเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม เห็นคุณค่าและยอมรับความแตกต่างทางความคิด
6. การเสริมสร้างสัมพันธภาพทางธุรกิจ (Business Relationships) หรืออาจจะหมายถึงเครือข่ายของผู้อยู่ในสายงานหรืออาชีพเดียวกัน สังคมเดียวกัน สนใจเรื่องคล้ายกัน รวมไปถึงการติดต่อสังสรรค์กับคนอื่นๆ เพื่อทำความรู้จักและสร้างมิตรภาพใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
เมื่อมีไกด์ไลน์นำทางเช่นนี้แล้ว เหลือเพียงการพกความมั่นใจ และเปิดใจให้กว้างยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ใช้ทักษะความสามารถนำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จ เพื่อให้พ้นจากการมองว่าเป็นเพียงผู้หญิงหรือใช้ได้แค่สรีระแห่งความเป็นผู้หญิงในการไต่ไปยังเส้นทางความก้าวหน้าของการทำงานกันไหมคะ
ที่มา : http://jobmsn.jobjob.co.th

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *