คุณจะทำธุรกิจร้านกาแฟ

คุณจะทำธุรกิจร้านกาแฟ

ในการเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรสักอย่าง สิ่งที่สำคัญก่อนการทำธุรกิจนั้นๆ คุณต้องรู้ถึงคอนเซ็ปของธุรกิจที่จะทำก่อน เพราะอย่างน้อยคุณจะได้มีใบเบิกทางในการนำพาธุรกิจเดินไปข้างหน้าอย่างไม่ผิดพลาด รู้คอนเซ็ปของธุรกิจ รู้วิธีการจัดการธุรกิจ รู้ว่าจะทำอะไรก่อน อะไรหลัง รวมไปถึงการเข้าใจวิธีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ การสร้างธุรกิจให้เดินไปข้างหน้าอย่างมีอนาคตหรือประสบผลสำเร็จนั้นยากกว่า การทำให้ธุรกิจล้มลงอย่างง่ายดาย ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะใหญ่โตหรือมีขนาดเล็กสักเพียงใด สามารถประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวได้ทุกเมื่อ ถ้าบริหารจัดการไม่เป็นหรือไม่ดีพอ ดังนั้นหัวใจหลักๆของธุรกิจทุกประเภทจึงอยู่ที่การบริหารจัดการของเจ้าของธุรกิจนั้นๆเป็นหลัก
ขอให้คุณใช้หลักปรัชญญาการบริหารจัดการชั้นยอดของในหลวงของเราทั้ง 3 ข้อนี้ รับรองไม่มีวันพลาด แต่คุณต้องทำทุกข้อให้ถึงที่สุดและทำให้เป็น มีกำลังใจที่เข้มแข็ง ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ อย่าท้อแท้หรือท้อถอยเมื่อเจอกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ สิ่งเหล่านี้จะเป็นพลังให้คุณแข็งแกร่งมากขึ้น จงคิดไว้เสมอว่า ไม่มีอะไรเหนือความสามารถของมนุษย์ไปได้ และไม่มีอะไรที่มนุษย์อย่างเราๆทำไม่ได้เช่นกัน ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความพยายาม การเอาจริงเอาจัง

ในการบริหารธุรกิจใดๆก็แล้วแต่ ล้วนใช้กลยุทธ์ต่างๆมากมาย ร้านกาแฟสดถึงแม้จะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก แต่ก็ต้องใช้ศาสตร์ในการบริหารจัดการทุกอย่าง ดังนั้นจึงขอนำกลยุทธ์ที่เหนือชั้นมาแนะนำเจ้าของร้านกาแฟทุกท่าน เพื่อนำไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างจริงจัง

กลยุทธ์ในการบริหารและจัดการร้านกาแฟสดอย่างเหนือชั้นมีดังนี้

1 ) เข้าใจ ศาสตร์ของการเข้าใจ
1.1 เข้าใจในตัวเองและคนอื่น
1.2 เข้าใจในการบริหารจัดการร้านกาแฟสด
1.3 เข้าใจในธุรกิจที่ทำอยู่คือร้านกาแฟสด
1.4 เข้าใจลูกค้าและการบริหารจัดการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ
1.5 เข้าใจสินค้าที่ขายและการบริการ

2 ) เข้าถึง ศาสตร์ของการเข้าถึง
2.1 เข้าถึงหัวใจของธุรกิจร้านกาแฟสด
2.2 เข้าถึงสินค้าและบริการที่คุณขาย
2.3 เข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มากที่สุด
2.4 เข้าถึงความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มเด็ก ฯลฯ
2.5 เข้าถึงความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ

3 ) พัฒนา ศาสตร์ของการพัฒนาธุรกิจ
3.1 พัฒนาตัวเอง
3.2 พัฒนาธุรกิจร้านกาแฟสดของตัวเองในทุกๆจุด
3.3 พัฒนารสชาดของทุกๆเมนูให้มีความอร่อยให้มากที่สุด รวมถึงความสะอาดในทุกๆจุด
3.4 พัฒนาการบริการลูกค้าให้อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
3.5 พัฒนาลูกค้า ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกกลุ่มหรือเข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุด
3.6 ประเมินผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

เป็นศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่เหนือชั้นของในหลวง ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการกระทำแทบทุกอย่าง

ขอให้ทุกๆท่านตั้งใจจริง มุ่งมั่นในธุรกิจ อย่าหวั่นไหวเพราะแรงลม( ภาวะเศรษฐกิจถดถอยและการเมืองที่วุ่นวาย ) จิตใจจดจ่ออยู่กับงานของท่าน เป็นเจ้าของร้านกาแฟสดที่ดี ให้สิ่งดีๆกับลูกค้าทุกๆคน ท่านให้ลูกค้ามาก ท่านก็จะได้รับมากตามไปด้วย
ศาสตร์ธรรมดา แต่ไม่ธรรมดา ที่ทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้ตลอดเวลา

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *