คิดใหญ่ไม่คิดเล็ก (10)

คิดใหญ่ไม่คิดเล็ก (10)

บทที่ 13 วิธีที่จะคิดเหมือนกับเป็นผู้นำ
ฝึกการแลกเปลี่ยนจิตใจ

สถานการณ์ เพื่อผลที่ดีที่สุด ถามตัวเอง
1. สอนงานคนอื่น มองสิ่งนี้จากสายตาของคนอื่นซึ่งยังใหม่กับสิ่งนี้
ผมอธิบายชัดเจนหรือไม่
2. เขียนโฆษณา ถ้าผมเป็นคนทั่วๆไปที่จะซื้อสินค้า ผมจะมีปฏิกริยาอย่างไร
กับโฆษณานี้
3. การพูดโทรศัพท์ ถ้าผมเป็นผู้รับสาย ผมจะคิดอย่างไรกับเสียงและการพูดอย่างนั้น
4. ของขวัญ ของขวัญชิ้นนี้เป็นสิ่งที่ฉันชอบ หรือเป็นสิ่งที่เขาจะชอบ
บ่อยครั้งมีความแตกต่างมหาศาล
5. วิธีที่ผมออกคำสั่ง ผมจะอยากทำตามคำสั่งไหมถ้าผมได้รับคำสั่งนั้น
6. วินัยของเด็ก ถ้าฉันเป็นคนเด็กนั้น คำนึงถึงอายุ ประสบการณ์และอารมณ์
ฉันจะมีปฏิกิริยาอบ่าไรกับวินัยข้อนั้น?
7. การปรากฎตัวเองของผม ผมจะคิดอย่างไรกับเจ้านายถ้าเขาแต่งตัวอย่างที่ผมแต่ง?
8. การเตรียมสุนทรพจน์ คำนึงถึงพื้นฐานและความสนใจของผู้ฟัง
ผมจะคิดอย่างไรกับคำพูดนี้?
9. บันเทิง ถ้าฉันเป็นแขกรับเชิญ อาหาร ดนตรี และความบันเทิง
ประเภทไหนที่ฉันจะชอบที่สุด?
รายการตรวจสอบว่าผมเป็นคนที่คิดก้าวหน้าหรือไม่
ก. ผมเป็นคนที่มีความคิดก้าวหน้าต่องานที่ทำหรือไม่ ?
1. ผมวิเคราะห์งานที่ทำด้วยทัศนคติที่ว่า เราจะทำงานให้ดีขึ้นได้อย่างไร? หรือไม่ ?
2. ผมสรรเสริญบริษัท คนในบริษัท และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทขายในทุกโอกาสที่เป็นไปได้หรือไม่ ?
3. มาตรฐานส่วนตัวของผมเมื่อคำนึงถึงปริมาณและคุณภาพของงานที่ผมทำในขณะนี้สูงกว่าเมื่อ 3 หรือ 6 เดือนที่แล้วหรือไม่ ?
4. ผมเป็นแบบอย่างที่ดีเลิศสำหรับลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน และคนอื่นที่ผมทำงานด้วยหรือไม่ ?
ข. ผมคิดอย่างก้าวหน้าต่อครอบครัวหรือไม่ ?
1. ครอบครัวผมมีความสุขมากขึ้นกว่าเมื่อ 3 หรือ 6 เดือนหรือไม่ ?
2. ผมกำลังทำตามแผนที่จะปรับปรุงมาตรฐานความเป็นอยู่ของครอบครัวหรือไม่ ?
3. ครอบครัวผมมีกิจกรรมหลากหลายที่น่าสนใจนอกบ้านหรือไม่ ?
4. ผมได้กำหนดแบบอย่างของการเป็นคน “ ก้าวหน้า ” เป็นผู้สนับสนุนความก้าวหน้าให้แก่ลูกๆ หรือไม่ ?
ค. ผมคิดอย่างก้าวหน้าต่อตัวเองหรือไม่ ?
1. ผมสามารถพูดได้อย่างบริสุทธิ์ใจหรือไม่ว่าในวันนี้ผมเป็นคนที่มีค่ามากกว่าเมื่อ 3 หรือ 6 เดือนที่แล้ว ?
2. ผมกำลังปฏิบัติตามโปรแกรมการปรับปรุงตนเองอย่างมีระบบ เพื่อที่จะเพิ่มคุณค่าของผมต่อคนอื่นหรือไม่ ?
3. ผมมีเป้าหมายที่มองไกลออกไปในอนาคตอย่างน้อย 5 ปีข้างหน้าหรือไม่ ?
4. ผมเป็นคนที่ผลักดันโครงการต่างๆ ในทุกองค์กรหรือกลุ่มที่ผมเป็นสมาชิกหรือไม่ ?
ง. ผมคิดอย่างก้าวหน้าต่อชุมชนที่ผมอยู่หรือไม่ ?
1. ผมได้ทำอะไรบ้างใน 6 เดือนที่ผ่านมาที่ผมสามารถคิดได้อย่างบริสุทธิ์ใจว่าได้ช่วยปรับปรุงชุมชนของผม ( เพื่อนบ้าน วัด โรงเรียน ฯลฯ) ?
2. ผมได้ช่วยผลักดันโครงการที่มีประโยชน์ต่อชุมชน แทนที่จะคัดค้านวิจารณ์ หรือบ่นหรือไม่ ?
3. ผมเคยเป็นผู้นำในการปรับปรุงที่มีประโยชน์ต่อชุมชนหรือไม่ ?
4. ผมพูดในสิ่งที่ดีต่อเพื่อนบ้านและเพื่อนร่วมชาติหรือไม่ ?
สรุปการคิดที่จะเป็นผู้นำ
การที่จะเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผลมากขึ้น ใช้กฎการเป็นผู้นำ 4 ข้อ ต่อไปนี้
1. แลกเปลี่ยนจิตใจกับคนที่คุณต้องการมีอำนาจชักจูงจิตใจ มันเป็นการง่ายที่จะทำให้คนอื่นทำในสิ่งที่คุณต้องการให้เขาทำ ถ้าคุณจะมองสิ่งต่างๆ จากสายตาของเขา ถามตัวเองด้วยคำถามนี้ก่อนที่คุณจะลงมือทำ “ ผมจะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร ถ้าผมเป็นเขา และเขาเป็นผม ”
2. ประยุกต์ใช้กฎ “ ความเป็นมนุษย์ ” ในการติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น ถามว่า “ อะไรคือวิธีที่มีความเป็นมนุษย์ในการจัดการกับปัญหานี้ ” ในทุกๆ สิ่งที่คุณทำ แสดงให้เห็นว่าคุณให้ความสำคัญกับคนเป็นอันดับแรก ปฏิบัติต่อคนในแบบที่คุณอยากได้รับการปฏิบัติ คุณจะได้รับผลตอบแทนไม่ช้าก็เร็ว
3. คิดอย่างก้าวหน้า เชื่อในความก้าวหน้าและผลักดันเพื่อความก้าวหน้า คิดปรับปรุงในทุกสิ่งที่คุณทำ คิดมาตรฐานสูง ในทุกสิ่งที่คุณทำ ในระยะเวลาหนึ่งลูกน้องมีแนวโน้มที่จะเป็นรูปสำเนาของ หัวหน้าของเขา ให้แน่ใจว่า รูปต้นแบบมีค่าควร แก่การทำสำเนา ตั้งเป็นนโยบายส่วนตัวในสิ่งต่อ “ ที่บ้าน ที่ทำงาน ในสังคม ถ้ามันเป็นเรื่องของความก้าวหน้า ผมเห็นด้วย ”
4. หาเวลานอกพูดคุยกับตนเอง และดึงพลังชั้นสุดยอดของคุณออกมาใช้ การตั้งใจอย่างโดดเดี่ยวให้ผลตอบแทนคุ้มค่า ใช้มันใน การปลดปล่อย พลังความคิดสร้างสรรค์ ของคุณออกมา ใช้มันในการค้นหาคำตอบให้แก่ปัญหาส่วนตัวและธุรกิจ ดังนั้น ใช้เวลาบางส่วน สำหรับอยู่ตัวคนเดียวทุกวัน เพียงเพื่อที่จะคิด ใช้เทคนิคการคิดที่ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใช้ นั่นคือ พูดคุยกับตนเอง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *