คิดดี คิดบวกกับประเทศไทย

คิดดี คิดบวกกับประเทศไทย
จากการที่มีส่วนในการร่วมเสวนาหลายๆ ครั้ง กับผู้อาวุโสหรือนักวิชาการเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจ การเงิน และสังคมของไทย มีความรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือว่า ผู้เข้าร่วมเสวนาส่วนใหญ่จะตำหนิและต่อว่าผู้อื่นรวมทั้งองค์กรต่างๆ ตั้งแต่ประชาชนทั่วไป ข้าราชการ กระทรวงต่างๆ รัฐบาล ฯลฯ และมักเสนอว่าควรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นโดยเอาความรู้สึกของตนเอง หรือเอาสิ่งที่เห็นหรือได้ยินจากต่างประเทศมาเปรียบเทียบ
การเอาความรู้สึกของตนเองหรือประสบการณ์ที่ตนเองได้พบเห็นมาเป็นที่ตั้งนั้นก็เท่ากับต้องการให้ประเทศไทยทำตามความต้องการของคนผู้นั้น โดยไม่คำนึงถึงสถานภาพของประเทศและสถานภาพของคนในประเทศว่าเหมาะสมหรือพร้อมที่ไปได้ถึงตรงที่เขาต้องการได้อย่างไร และบางครั้งความต้องการที่เขากำลังจะให้ประเทศไทยทำให้เกิดนั้นเป็นเรื่องของความชอบส่วนตัวของเขาคนนั้นด้วยซ้ำ ซึ่งเขาได้ประสบพบเห็นเมื่ออยู่ในต่างประเทศ และหวังว่าประเทศไทยต้องมีหรือต้องให้กับตัวเขาได้เช่นกัน สิ่งที่เห็นหรือได้รับจากต่างประเทศก็มักจะเป็นเรื่องที่เมืองไทยยังไม่มี พูดง่ายๆ ก็คืออยากให้เมืองไทยมีความเป็นอยู่อย่างต่างประเทศ ถามว่าเขาเหล่านี้รู้หรือไม่ว่าเมืองไทยมีอะไรดีกว่าต่างประเทศที่เขาชอบไหม ผมเชื่อว่าเขาเหล่านี้รู้ แต่ในการเสวนาไม่เห็นพูดถึงสิ่งดีๆ เกี่ยวกับประเทศเราเท่าไหร่เลย มักพูดแต่เรื่องไม่ดี

เขาเหล่านี้อาจจะรู้สึกว่าตัวเองได้รู้ได้สัมผัสอะไรที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้ไม่ได้สัมผัสจึงอยากมาเล่าสู่กันฟังเพื่อให้เกิดความรู้ เพื่อคนไทยจะได้รู้มากขึ้นฉลาดขึ้น แต่ผมรู้สึกจากคำพูดและจิตลึกๆ ของเขาเหล่านั้น ก็คือต้องการจะแสดงภูมิรู้ของตนเองมากกว่า และที่มากไปกว่านั้นก็คือการเป็นคนที่คิดลบต่อผู้อื่นและต่อประเทศไทย

ถ้าเขาเหล่านี้จะหันมาคิดหันมาพูดว่าเมืองไทยเรามีอะไรที่ดีๆ บ้าง คิดบ่อยๆ พูดบ่อยๆ จะทำให้คนไทยทั่วไปจะได้มีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น ไม่รู้สึกว่าตนเองต่ำต้อยเมื่อเทียบกับชาติอื่น ทั้งๆ ที่คนไทยก็มีอะไรดีๆ ตั้งเยอะแยะ จะได้มุ่งไปทำสิ่งที่เราดีอยู่ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

คนที่ชอบว่าชอบตำหนิคนไทยด้วยกัน อาจจะอ้างว่าตนเองเป็นคนหวังดีต่อประเทศ เห็นอะไรไม่ดีก็เอามาพูดจะได้ช่วยกันแก้ไข ผมก็อยากจะขอย้ำว่าถ้าพูดว่ามีอะไรไม่ดีแล้ว ก็ช่วยคิดหาวิธีแก้ไขและมีส่วนร่วมในการแก้ไขให้ดีขึ้นด้วยจะได้ไหม? และขอให้ช่วยแก้ไขไม่ใช่เพื่อตนเองเป็นหลักใหญ่ แก้ไขแล้วผู้อื่นได้ประโยชน์ด้วยจะได้ไหม? ส่วนไหนสิ่งไหนที่คนไทยและเมืองไทยดีอยู่แล้ว ก็ช่วยชื่นชมสนับสนุนชี้ทางให้คนไทยพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีก
จากการที่ผมได้รู้จักชาวต่างประเทศหลายๆ ชาติ ปรากฎว่าเขาก็ว่ารัฐบาล ว่าประเทศ ว่าคนในประเทศเขาเหมือนกัน ประเทศเหล่านั้นก็มักอยู่ในระดับที่ถดถอยอยู่เช่นเดียวกัน เช่น สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, อิตาลี ฯลฯ แต่คนไทยที่ชอบว่าประเทศไทยมักไม่ค่อยสังเกตหรือเปรียบเทียบหาความคล้ายคลึงตรงนี้
ส่วนผมเองเวลาพบกับชาวต่างชาติ ผมจะหาจุดดีๆ ของคนไทยเล่าให้เขาฟัง และยอมรับจุดอ่อนของคนไทยที่ชาวต่างชาติเขาต่อว่ามา และมาปรับปรุงจุดอ่อนให้ลดน้อยลงพร้อมที่จะต่อสู้กับประเทศอื่นๆ อย่างเช่น คนไทยชอบทำอะไรชักช้า ผมก็เสนอให้สนใจเรื่อง Response time คนไทยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบวางแผนและทำตามแผน ก็จะฝึกให้เขาวางแผน คนไทยไม่ค่อยมีวินัยทางการเงิน ก็ต้องให้สำนึกในด้านวินัยการเงิน คนไทยไม่ชอบเขียนรายงาน ก็ต้องฝึกให้เขียนรายงาน ฯลฯ
ส่วนดีๆ ของคนไทยอย่างเช่น ความกตัญญูรู้คุณ การดูแลและมีสัมมาคารวะกับผู้อาวุโส ความใจบุญสุนทาน และประเพณีที่ดีๆ รวมทั้งความสามารถในการประดิษฐ์ประดอย ซึ่งแม้แต่ต่างชาติก็ยังอิจฉาและชื่นชม ถึงความอ่อนโยน ความนอบน้อม โอบอ้อมอารีของคนไทย

สุดท้ายก็ขอฝากประเทศไทยไว้กับมือของคนไทยที่มีฐานะดี ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยให้ดูแลช่วยเหลือประเทศไทยด้วย ท่านเจริญรุ่งเรืองส่วนหนึ่งก็เกิดจากตัวท่านเอง แต่อีกส่วนหนึ่งก็คือ เกิดจากการที่ท่านเกิดหรือทำธุรกิจในประเทศไทยเปรียบได้กับประเทศไทยเป็นพ่อแม่ของท่าน ฉะนั้นขอให้ท่านมีความกตัญญูต่อประเทศไทยด้วย

ที่มา นสพ. กรุงเทพธุรกิจ : คอลัมน์ 20 CEOs 20 IDEAs

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *