คำแนะนำจากแฟรนไชส์กาแฟสด

คำแนะนำจากแฟรนไชส์กาแฟสด

ความสำเร็จ หรือ ความล้มเหลว ของร้านกาแฟสด วัดได้จากปัจจัยต่อไปนี้ส่วนหนึ่ง

ดังนั้น จึงขอแจ้งข่าวกับสมาชิกทุกๆร้าน อย่าลืมติดตามประเมินผลร้านกาแฟของท่านอย่างต่อเนื่อง โดยการประเมินผลในเรื่องต่อไปนี้.-
1. คุณภาพของสินค้าทุกเมนู รสชาดต้องได้ตามมาตรฐานที่ผ่านการฝึกปฏิบัติอบรมจากแฟรนไชส์ ต้องหมั่นติดตามประเมินผลอยู่เสมอ อย่าให้รสชาดทุกเมนูผิดเพี้ยนไปจากต้นแบบ ถึงแม้ทางแฟรนไชส์จะไม่ได้เข้าไปตรวจสอบทุกร้าน แต่ลูกค้าจะเป็นผู้ตัดสินในทุกเรื่อง
2. การบริหารและการจัดการร้านกาแฟสดอย่างมืออาชีพ การจัดหน้าร้าน การวางวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงความสะอาด คุณภาพในการให้บริการต้อนรับลูกค้า กลยุทธ์การสร้างมิตรภาพกับลูกค้าทุกกลุ่ม
วันนี้อำนาจการบริหารและจัดการต่างๆเกี่ยวกับร้านกาแฟสดอยู่ในมือของท่านแล้ว ธุรกิจจะเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องก็อยู่ที่ตัวของท่านที่สามารถควบคุมในทุกๆเรื่องได้ ผู้ที่จะประเมินผลความสำเร็จของร้านได้ดีที่สุดคือลูกค้านั่นเอง ดังนั้นจึงต้องใส่ใจในรายละเอียดทุกด้าน โดยเฉพาะรสชาดของสินค้าและการบริการลูกค้า เติมความคิดสร้างสรรค์และความมีชีวิตชีวาลงในธุรกิจของท่าน ขอให้สามาชิกทุกท่านดำเนินธุรกิจคือร้านกาแฟสดของตัวเองแบบธรรมดา แต่ไม่ธรรมดา สร้างเอกลักษณ์หรือจุดเด่นจุดขายให้ครองใจลูกค้าในทุกๆกลุ่ม รสชาดแต่ละเมนูต้องครองใจและถูกใจคนดื่มอยู่ตลอดเวลา สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ธุรกิจของท่านก็จะก้าวหน้าตลอดไป

หมายเหตุ :

จุดผิดพลาดและจุดล้มเหลวของธุรกิจอยู่ที่การไม่ปฏิบัติตามกฎและกติกาด้วยส่วนหนึ่ง สมาชิกท่านใดที่ปฏิบัตินอกเหนือไปจากกฎกติกาข้อตกลงกับแฟรนไชส์ของเรา โดยเฉพาะต้องการให้ต้นทุนที่ถูกๆเพื่อจะได้กำไรมากๆโดยการไปซื้อกาแฟถูกๆตามท้องตลาด ซึ่งจะมีผลทำให้รสชาดผิดเพี้ยนเปลี่ยนไปจากมาตรฐานของแฟรนไชส์เรา หากตรวจสอบพบจะถูกงดให้สิทธิ์ดำเนินการต่างๆทันที การปฏิบัตินอกเหนือกติกาที่ตั้งไว้อาจจะส่งผลให้ยอดขายของท่านตกไปได้ เหตุเพราะรสชาดของกาแฟสดไม่คงที่เปลี่ยนแปลงไปตามแหล่งที่มา แต่สำหรับกาแฟบลูเมาท์เทนคอฟฟี่แล้ว เราปรับมาตรฐานรสชาดไว้คงที่ ท่านจะชงจะดื่มกี่ครั้งกี่หนที่ใดก็แล้วแต่ รสชาดก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยังคงความอร่อยหอมกรุ่นของกาแฟสดอยู่อย่างสม่ำเสมอ จึงฝากถึงสมาชิกทุกๆท่าน ขอให้ช่วยกันรักษามาตรฐานของเราไว้ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจและได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ธุรกิจของท่านก็จะราบรื่นไม่สดุดลงเพราะความผิดพลาดของตัวเอง

ณ วันนี้ ความสำเร็จหรือล้มเหลวอยู่ในมือของสมาชิกทุกๆท่านแล้ว ทางแฟรนไชส์ของเราได้ถ่ายทอดความรู้ต่างๆรอบด้านให้หมดแล้ว เหลือเพียงท่านนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่ได้รับการอบรมไป ความตั้งใจจริงและความทุ่มเท สร้างร้านกาแฟสดของท่านให้มีชีวิต เติมเต็มความคิดสร้างสรรค์ลงไป แล้วความสำเร็จจะมาเยือนท่าน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *