คออ่อนกลับท้ามะเร็งหนัก

คออ่อนกลับท้ามะเร็งหนัก
• คุณภาพชีวิต
พวกที่จิบเข้าไปไม่เท่า ไหร่หน้าก็ชักแดง

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว เหล้าเบียร์เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งหลายชนิด ตั้งแต่มะเร็งของหลอดอาหาร ยิ่งเป็นคอแป๊บ ยิ่งต้องเสี่ยงหนักยิ่งกว่าพวกคออ่อน

เป็นเรื่องธรรมดา เมื่อก๊งเข้าไปมาก หน้าตาก็จะชักเริ่มแดง แต่ความผิดปกติเรื่องนี้อยู่ที่คนที่จิบเข้าไปไม่เท่าไร ก็เกิดเลือดฉีดแรงเสียแล้ว

หมออกิรา โยโคยามา แห่งศูนย์แอลกอฮอล์คูริฮามาของญี่ปุ่น ได้ค้นพบสาเหตุ ของอาการเช่นนั้นว่า จะเป็นกับผู้ที่ขาดบกพร่องเอนไซม์ที่มีชื่อว่า “เอแอลดีเอช 2” ซึ่งช่วยย่อยสลายแอลกอฮอล์ คนที่ขาดแคลนเอนไซม์นี้อย่างหนัก ไม่ควรจะแตะเหล้ายา เพราะจะทำให้ไม่สบายอย่างแรง นอกจากจะหน้าตาแดงแล้ว จะยังคลื่นเหียนวิงเวียนและหัวใจเต้นแรงด้วย เนื่องจากมีเอนไซม์แค่เพียงแต่ย่อยสลายแอลกอฮอล์ให้เป็นสารเคมีที่มีลักษณะคล้ายฟอร์มาลดีไฮด์แค่นั้น

ดร.อากิราพบว่า ผู้ที่ขาดบกพร่องเอนไซม์บางส่วน โดยได้รับยีนสร้างเอนไซม์อย่างเลวมาเพียงตัวเดียวแทนที่จะ 2 ตัว อาจจะทนกับอาการหน้าแดงได้ จากการศึกษาได้พบว่า แต่จะล่อแหลมกับมะเร็งของหลอดอาหาร สูงกว่าคอเหล้าที่กินพอสูสีกัน แต่ไม่มีความบกพร่องของเอนไซม์เลย ตั้ง 6-10 เท่า.

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *