ความแตกต่างของ“การเป็น”หัวหน้างานกับ“การทำหน้าที่”หัวหน้างาน

ความแตกต่างของ“การเป็น”หัวหน้างานกับ“การทำหน้าที่”หัวหน้างาน

หัวหน้างานไม่ว่าจะเป็นระดับต้น ระดับกลางหรือระดับสูง มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นคือไม่มีใครสามารถประกาศแต่งตั้งตัวเองให้ดำรงตำแหน่งได้ (ยกเว้นเจ้าของบริษัทที่แต่งตั้งตัวเองเป็นอะไรก็ได้) แต่จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทหรือองค์กรที่เราสังกัด ซึ่งจะมีการประกาศออกมาให้บุคคลอื่นได้รับรู้ว่าบริษัทได้ประกาศแต่งตั้งให้ใครเป็นหัวน้างาน สังกัดหน่วยงานใด มีหน้าที่รับผิดชอบแค่ไหน และนับตั้งแต่นั้นก็เป็นวันที่เราเป็นหัวหน้างาน
จากการสังเกตหลายๆ ครั้งพบว่า บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้างานแล้ว ในวันต่อมาหลายคนนอกจากจะมีพฤติกรรมแปลกๆ ออกไปแล้ว ยังพบว่าเมื่อเวลาผ่านไป สิ่งต่างๆ ที่เขาทำก็ยังเหมือนเดิม อาจจะมีงานเอกสารเพิ่มขึ้นมาให้ต้องลงชื่อในช่องที่ถูกบังคับให้เขียน และอาจมีโต๊ะหรือที่นั่งใหม่แยกออกไปต่างหาก ชีวิตความเป็นอยู่อาจเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่หลายคนก็ยังทำงานเหมือนเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่ยังติดนิสัยการทำงานระดับปฏิบัติการที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ จนทำให้หลายครั้งลงไปแย่งงานลูกน้องทำหรือแม้กระทั่งไปทำแทนลูกน้องก็ยังมี
หัวหน้างานหรือผู้จัดการสันดานเสมียน จึงเป็นคำเปรียบเปรยที่เรามักจะได้ยินกันเสมอสำหรับหัวหน้าที่ยังไม่ยอมทิ้งงานเดิมๆ ที่ตนเองเคยทำ ซึ่งงานในบทบาทของหัวหน้างานนั้นจะมีรูปแบบที่เฉพาะขึ้นมา ซึ่งอาจจะแบ่งกว้างๆ ออกได้เป็นการบริหารงานและการบริหารคน ซึ่งในแต่ละเรื่องก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยลึกลงไปอีกมาก แต่ภาระกิจทั้งสองนี้เปรียบเสมือนสองด้านของเหรียญที่ต้องดำรงอยู่และสนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นศาสตร์และศิลปที่คนที่เป็นหัวหน้างานจะต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้เชี่ยวชาญยิ่งๆ ขึ้น
ดังนั้นในการ”เป็น”หัวหน้างานนั้น เราก็จะต้อง”ทำ” หน้าที่ของหัวหน้างานด้วย ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำ ไม่เคยปฏิบัติ แต่หากต้องการเป็นหัวหน้าที่ดี ก็ต้องเรียนรู้วิธีการทำหน้าที่นี้ให้ชัดเจน และฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ ตัวอย่างเช่นหากบอกว่าหัวหน้างานต้องพูดเก่ง ต้องนำเสนอเก่ง แต่เราบอกว่าเราเป็นคนไม่ชอบพูด ไม่ชอบนำเสนอ ก็อาจจะยอมรับได้ในภาระกิจก่อนหน้านี้ แต่เมื่อเราได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าแล้ว เรา”จะต้อง” ทำในสิ่งดังกล่าวข้างต้น แต่ถ้าเรายังยืนยันว่าไม่ทำ ไม่ชอบ ยังไงก็จะไม่พูด ไม่นำเสนอ ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็ควรจะปฏิเสธการรับหน้าที่หัวหน้างานที่องค์กรแต่งตั้งเรา เพราะไม่เช่นนั้นเราก็จะไม่มีความสุขในการทำงาน เพราะไม่ชอบในสิ่งที่ต้องทำ คนที่มาเป็นลูกน้องเราก็ไม่มีความสุขในการทำงาน เพราะต้องอยู่กับหัวหน้างานที่ไม่มีคุณภาพ และองค์กรก็ต้องเจอปัญหาใหม่ที่สร้างขึ้นมา จากการแต่งตั้งให้คนที่ไม่ยอมทำหน้าที่หัวหน้างานมาเป็นหัวหน้างาน
เพราะฉนั้นหัวหน้างานจึงไม่ได้เพียงแค่เป็นเท่านั้น แต่ต้องมีความรู้ ความสามารถ ในการทำหน้าที่ของการเป็นหัวหน้าที่มีประสิทธิภาพด้วย

ที่มา : www.readypremium.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *