ความแตกต่างของกาแฟไทยกับกาแฟต่างประเทศ

ความแตกต่างของกาแฟไทยกับกาแฟต่างประเทศ

กาแฟถึงแม้ว่าจะเป็นพืชชนิดเดียวกันทั่วโลก แต่กาแฟแต่ละพันธุ์จะขึ้นอยู่กับแหล่งที่มา ซึ่งจะทำให้รสชาดต่างๆไม่เหมือนกันในแต่ละท้องที่ การเปรียบเทียบในที่นี้จะใช้กาแฟพันธุ์อาราบีก้าเป็นตัวเปรียบเทียบเป็นหลัก เหตุเพราะกาแฟพันธุ์อาราบีก้าถือเป็นกาแฟพื้นฐานหลักที่สำคัญสำหรับนักดื่มทั่วโลก มีปริมาณการผลิตมากกว่าพันุ์อื่นๆคิดเป็นร้อยละ 80-90 ของพันธุ์กาแฟทั้งหมด
ในส่วนของประเทศไทยกาแฟพันธุ์อาราบีก้ามีปริมาณการผลิตประมาณ 5% เหตุเพราะมีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่การปลูกกาแฟ ซึ่งกาแฟพันธุ์นี้ต้องปลูกในพื้นที่สูงบนยอดดอย ซึ่งส่วนมากจะเป็นทางภาคเหนือของประเทศ ต่างจากกาแฟพันธุ์โรบัสต้าที่มีแหล่งปลูกที่แพร่หลายและมากที่สุดในทางภาคใต้ของประเทศ ดังนั้นจะเห็นว่าความแตกต่างของกาแฟไทยกับกาแฟต่างประเทศจึงขึ้นอยู่กับพันธุ์ของกาแฟที่ทำเป็นการค้า ซึ่งในต่างประเทศจะนิยมปลูกกาแฟพันธุ์อาราบีก้าเป็นหลัก ส่วนในประเทศไทยของเราจะนิยมปลูกพันธุ์โรบัสต้า
หากเปรียบเทียบกันระหว่างกาแฟพันธุ์อาราบีก้าของต่างประเทศซึ่งมีแหล่งผลิตที่สำคัญและหลากหลายล้ว พบว่าโอกาสของกาแฟอาราบีก้าจากต่างประเทศสามารถเลือกกาแฟคุณภาพจากแหล่งผลิตได้มากกว่า มีชื่อแหล่งผลิตกาแฟพันธุ์อาราบีก้าคุณภาพดีที่ผู้บริโภคสามารถเลือกดื่มได้หลายชนิดในท้องตลาด ปัจจุบันผู้ผลิตและผู้บริโภคกาแฟหันมานิยมกาแฟอาราบีก้าคุณภาพพิเศษ โดยให้ความสำคัญกับการปลอดสารพิษและการผลิตที่หลีกเลี่ยงจากสารเคมีที่มีอันตราย หรืออาจจะพูดได้ว่านักดื่มกาแฟส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจในกาแฟปลอดสารมากขึ้นเรื่อยๆ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *