ความเครียดอาจทำให้อ้วนก็ได้

ความเครียดอาจทำให้อ้วนก็ได้

ผลการวิจัยล่าสุดระบุว่า ความเครียดนอกจากจะส่งผลร้าย ต่อสุขภาพจิตของคุณแล้ว
มันยังนำไปสู่ความอ้วนได้ด้วย โดยเฉพาะผู้ที่มีเกิดความเครียดบ่อย ๆ
หรือประเภทเครียดเรื้อรังนั้นยิ่งน่าเป็นห่วง
เพราะมันทำให้น้ำหนักของคุณเพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัว ซึ่งอาการดังกล่าวนี้ เห็นได้บ่อย
จากทั้งชายและหญิงวัยกลางคน

Pamela Peeke ผู้เชี่ายวชาญจาก University of Maryland School of Medicine ใน
Baltimore ซึ่งเป็นผู้แต่งหนังสือเรื่อง Fight Fat After Forty กล่าวว่า
เมื่อคนเกิดความเครียด สมองจะหลั่งฮอร์โมนที่เกี่ยวกับความเครียด หรือ Stress
Hormone ออกมา ซึ่งฮอร์โมนดังกล่าวนั้นจะไปกระตุ้นเซลในร่างกายเก็บไขมันมากขึ้น

Peeke ซึ่งเป็นอดีตนักวิทยาศาสตร์อาวุโส ของ National Institutes of Health
กล่าวต่อว่า ในช่องท้องจะมีเซลรับไขมัน ที่มีความเกี่ยวพันธ์อยู่กับ Stress Hormone
และ Stress Hormone นี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้มันรับไขมันมากขึ้น นอกจากนี้ยังย้ำว่า
ร่างกายมนุษย์จะเก็บสะสมไขมัน เมื่อถูกกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกของการต่อสู้
เหมือนกับเป็นกลไกในการปกป้องตนเอง

Peeke กล่าวต่อไปว่า กลไกดังกล่าวนั้นทำงานได้เหมาะสมดีกับมนุษย์ยุคบรรพบุรุษ
แต่สมองของเราไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างความเครียดที่เกิดจากการเอาตัวรอด
และความเครียดแบบเรื้อรังที่เกิดขึ้นกับบางคนในทุก ๆ วัน
ดังนั้นผู้ที่มีความเครียดเป็นประจำ จึงสะสมไขมันมากกว่าคนปกติ
หรือคนที่มีอารมณ์ผ่อนคลาย

อย่างไรก็ตาม Peeke บอกว่า เทตนิคในการผ่อนคลายความเครียดนั้นอาจไม่เพียงพอ
ที่จะขจัดปัญหาความอ้วนอันเนื่องมาจากความเครียดได้ แต่วิธีที่ดีที่สุดคือ
การป้องกันการหลั่งของ Stress Hormone ด้วยการออกกำลังกาย
เพราะในเวลาที่ออกกำลังกายนั้นร่างกายจะผลิต Beta Endorphin
ซึ่งจะเป็นตัวป้องกันการหลั่ง Stress Hormone โดยการออกกำลังกายนั้น
ก็ควรเป็นไปในลักษณะของการทำเป็นประจำ คืออย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้ง ครั้งละประมาณ
30 – 40 นาที ทั้งสำหรับผู้ชายและผู้หญิง

นอกจากนี้ การรับประทานอาหารที่ดีก็มีส่วน คือพยายามจำกัดอาการประเภทโปรทีน และแป้ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหลัง 5 โมงเย็นเป็นต้นไป

ผู้เชี่ยวชาญยังย้ำอีกว่า ความความอ้วนอันเนื่องมาจากความเครียด
เป็นสิ่งที่ป้องกันได้
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราจะต้องมีความเข้าใจถึงสิ่งทำให้เราเกิดความเครียดให้ได้ก่อน
ซึ่งถ้าหากสามารถแก้ไขจุดที่ก่อให้เกิดความเครียดได้
นั้นหมายถึงว่าเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *