ความเครียดทำให้คัน

ความเครียดทำให้คัน
แสดงความเห็นโดย Kru nawaporn บน ตุลาคม 29, 2008
เชื่อหรือไม่ว่าความเครียดก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณ….คัน…ได้
เราทราบกันมาว่า อาการคันนั้นเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับผิวหนังของเรา ซึ่งอาการคันอาจมีสาเหตุมาจาก อาการแพ้ โรคที่ทำให้คัน คันจากการติดเชื้อ
อาการคัน (pruritus) เริ่มต้นจากการที่ผิวหนังได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าอันได้แก่ แมลง หนอน ฝุ่นผง ละอองเกสรดอกไม้ เส้นใยจากเสื้อผ้า หรือแม้แต่เส้นผม มาตกหรือสัมผัสกับผิวหนัง ทำให้เรารู้สึกคัน ทั้งนี้เนื่องมาจากปฏิกิริยาป้องกันตนเองของผิวหนัง ตัวรับความรู้สึกในส่วนที่เรียกว่า dermis ของผิวหนังจะเริ่มมีอาการแพ้ ในขณะเดียวกัน ตัวรับความรู้สึกนั้นก็จะส่งสัญญาณไปยังส่วน cerebral cortex ในสมอง แล้วสมองก็แปลผลออกมาเป็นอาการคัน
ที่น่าทึ่งไปกว่านี้ก็คือ สิ่งเร้าที่ทำให้เกิดความคันนั้นมีไม่เพียงแต่ตามรายการที่กล่าวไปข้างต้นเท่านั้น ล่าสุด งานวิจัยจากประเทศเยอรมันเผย “ความเครียด” ก็ทำให้เรารู้สึกคันด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากความเครียดจะไปกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกัน (immune cells) ที่อยู่ใต้ผิวหนัง
ร่างกายของคนเราถูกปกคลุมด้วยผิวหนังประมาณ 2 ตารางเมตร โดยทำหน้าเป็นปราการด่านแรกที่ทำหน้าที่ป้องกันร่างกายจากเชื้อโรคและเป็นเกราะคุ้มภัยให้กับอวัยวะอื่นๆในร่างกาย นอกจากนี้ ผิวหนังยังเป็นทำเลที่ตั้งของเซลล์เม็ดเลือดขาวเพื่อจัดการกับเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่จะเข้าสู่ร่างกาย อย่างไรก็ดีเซลล์ภูมิคุ้มกัน (immune cells) ที่อยู่ใต้ผิวหนังอาจถูกกระตุ้นมากจนเกินไปส่งผลให้เกิดอาการของโรคผิวหนังอักเสบได้
ความเครียดนั้นจะไปกระตุ้นอาการคันของผู้ป่วยโรคผิวหนังอักเสบโดย การสื่อสารของสมองระหว่างตัวรับรู้ความเครียดและตัวรับสัญญาณจากสมองทำงานประสานกัน กลายเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมองและผิวหนัง (brain-skin connection)
ดร. Petra Arck ผู้ทำการวิจัยตั้งสมมติฐานว่า ความเครียดทำให้อาการของโรคผิวหนังอักเสบโดยการเพิ่มจำนวนของเซลล์ภูมิคุ้มกัน (immune cells) ที่อยู่ใต้ผิวหนัง จากการทดลองในหนูที่ใช้เสียงเป็นตัวกระตุ้นให้หนูเกิดความเครียด พบว่า ความเครียดไปกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกัน (immune cells) ส่งผลไปยังสมองให้เพิ่มอาการของโรคผิวหนัง นอกจากนี้ มันยังไปป้องกันการทำงานของโปรตีน 2 ชนิดคือ LFA-1 and ICAM-1 ทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวเพิ่มปริมาณขึ้น
รายงานผลการวิจัยใช้ชื่อว่า Stress-induced Neurogenic Inflammation in Murine Skin Skews Dendritic Cells towards Maturation and Migration: Key role of ICAM-1/LFA-1 interactions เผยแพร่ในวารสาร American Journal of Pathology
อ้างอิง Angela Colmone. ‘Stress may make you itch”. Eurekalert. 27 October 2008. 27 October 2008. .
———————————————————————————————————-
ขอบคุณที่มา: โพสต์โดย นิภาภรณ์ สีถาการ และ website วิชาการ.คอม
Ads by Google
สุขอนามัยในช่องปาก
ข้อมูลด้านทันตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญ การดูแลรักษา และสร้างรอยยิ้มที่สดใส
www.colgate.co.th

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *