ความเครียดของบอนไซ

ความเครียดของบอนไซ
________________________________________
By siriwish – Posted on 16 October 2009

ต้นไม้ก็เหมือนคน ที่สามารถเกิดความเครียดได้เช่นเดียวกัน คนที่เหนื่อย กังวล หรือได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วย ล้วนเป็นสาเหตุให้เกิดความเครียด
สำหรับสาเหตุความเครียดของต้นไม้จะเกิดจาก
1. สภาพแวดล้อม เช่น สภาพอากาศ ดิน แร่ธาตุ ความเป็นกรดเป็นด่าง น้ำท่วม
2. การกระทำของมนุษย์ เช่น มลภาวะ การเปลี่ยนดิน การตัดแต่ง ดินแน่น
3. การกระทำของสัตว์ เช่น มด แมลง นก
4. พืช เช่น ไวรัส เชื้อรา แบคทีเรีย
ความเครียดของต้นไม้จากปัจจัยต่างๆ อาจส่งผลเรื้อรัง หรือเฉียบพลัน ความไม่สมดุลย์ของธาตุอาหาร อาจส่งผลให้เกิดความเครียดเรื้อรัง การถูกแดจัด ,ความเย็น หรือน้ำท่วม อาจส่งส่งผลให้เกิดความเครียดแบบฉับพลัน เป็นต้น
สาเหตุของความเครียดของต้นไม้ยังเป็นอะไรที่ลึกลับ สาเหตุที่เห็นได้ชัดก็คือการบาดเจ็บที่โคนและกิ่งของต้นไม้ที่หักหรือเปลือกร่อน แต่สาเหตุที่ไม่สามารถจะเห็นได้อย่างชัดเจนอาจมีสาเหตุจากลการแน่นของดิน,การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการระบายน้ำ,มลพิษทางอากาศ
ต้นไม้ที่มีการเครียดจะไม่แสดงอาการให้เห็นทันที แต่สภาพภายในได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เช่น การสังเคราะห์แสงเพื่อผลิตอาหารลดลงทำให้ต้นไม้ใช้อาหารสำรองจนหมดลงอย่างรวดเร็ว ระบบรากไม่สามารถดูดซึมน้ำและธาตอาหารได้อย่างเพียงพอจนตกอยู่ในภาวะอันตราย สารเคมีในการเจริญเติบโตภายในไม่สมดุลย์ ต้นไม้ที่มีการเจริญเติบโตและกระบวนการเมตาบอลิซึมไม่เต็มประสิทธิภาพตกเป็นเป้าหมายโจมตีของแมลงและเชื้อโรค
ถ้าอาการเครียดมีความรุนแรง (ฉับพลันหรือเรื้อรัง) ต้นไม้จะแสดงอาการออกมาให้เห็นจากภายนอก เช่น อัตราการเจริญเติบโตลดลงหรือหยุดชะงัก ใบที่แตกใหม่มีขนาดเล็กลง ใบลดจำนวนลง ใบเหลืองกว่าปกติ ใบร่วง ทิ้งกิ่ง โทรมและตายในที่สุด
แมลงและเชื้อโรคจะรับรู้อาการเครียดได้อย่างรวดเร็ว ผ่านกระบวนการทาเคมี (กลิ่น) ซึ่งต้นไม้ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความเครียด เป็นผลให้กว่าจะสังกตุเห็นอาการได้ ต้นไม้ก็อาจตายจากแมลงหรือเชื้อโรคเสียแล้ว
การปลูกบอนไซในกระถางเล็กๆ ตื้นๆ และมีการตัดแต่งกิ่ง รวมทั้งเข้าลวด ล้วนแต่เป็นสาเหตุของความเครียด ผู้ปลูกบอนไซจึงควรหมั่นสังเกตุอาการของบอนไซอย่างสม่ำเสมอ หากต้นไม้แสดงอาการออกมาให้เห็นแสดงว่าอาการเครียดเริ่มรุนแรงต้องรีบหาทางแก้ไข หรือพยายามลดสาเหตุความเครียดให้น้อยที่สุด เช่นหยุดการตัดแต่งชั่วคราว เว้นระยะให้ต้นไม้ได้พักตัวบ้าง หรืออาจเปลี่ยนดิน หรือปลูกในกระถางใหญ่ชั่วคราว เป็นต้น

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *