ความสุขภายในใจ


ความสุขภายในใจ
สุขภาพใจ
มองโลกแง่ดี ช่วยให้จิตเบิกบาน

ความสุขเป็นสิ่งที่คนเราต้องการ หลายคนคิดว่าการมีเงินทองมากมาย หลายคนคิดว่าคือการมีหน้าที่การงานสูงส่ง มีบริวารมากมาย การได้รับคำชื่นชมจากบุคคลภายนอก คือความสุขในชีวิต

แต่ในบางครั้งเมื่อมีเงินทองมากมาย มีหน้าที่การงานใหญ่โต มีบริวารรายล้อม หรือได้รับคำชื่นชมจากบุคคลภายนอก กลับไม่ได้ทำให้เรามีความสุขในชีวิตเพิ่มขึ้น นั่นเพราะสิ่งสำคัญใน การแสวงหาความสุขก็คือ ตัวของเราเอง การทำให้อารมณ์ผ่อนคลาย มีอารมณ์ขันมองโลกในแง่ดี จะช่วยให้จิตใจเบิกบาน ช่วยลดความตึงเครียดในจิตใจ ซึ่งจะช่วยให้เรามีความสุขที่เกิดขึ้นจากจิตใจของเราเอง

การสร้างความสุขให้กับตนเองมิใช่สิ่งที่ยากลำบาก หากความสุขนั้นเป็นความสุขที่เกิดขึ้นภายในตัวเรา


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *