ความสำคัญของการเทรนนิ่ง และพัฒนาพนักงานในองค์กร

ความสำคัญของการเทรนนิ่ง และพัฒนาพนักงานในองค์กร
วันที่ :17 มิถุนายน 2552

ในหลายๆ องค์กร มักจะมีมุมมอง เกี่ยวกับการเทรนนิ่ง พนักงานว่า เป็นเพียงแค่ส่วนเสริม ที่ไม่ได้เป็นพื้นฐานสำคัญแต่อย่างใด ซึ่งเหตุผลหลักๆ ก็คือ การเทรนนิ่ง จะถูกมองเป็นเรื่องของการเสียค่าใช้จ่าย มากกว่า การลงทุน

จริงๆ แล้ว การเทรนนิ่ง ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพียงแต่ว่า จะต้องอาศัยการวิเคราะห์อย่างถูกต้องเสียก่อน
เริ่มต้นจากการตั้งคำถามว่า เมื่อส่งพนักงานเข้าสู่คอร์สเทรนนิ่ง อะไรที่คือสิ่งที่ต้องการจากพวกเขา อะไรคือสิ่งที่จะช่วยให้องค์กร เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง และประสิทธิภาพของพนักงานที่เพิ่มขึ้นมา จะช่วยเพิ่มผลผลิตได้อย่างไร

ลำดับถัดมา หลังจากที่พนักงานได้รับการเทรนนิ่งแล้ว จะต้องมีการแลกเปลี่ยความรู้กันภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้องค์กรไม่ตกไปอยู่ท้ายแถว ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ในการที่จะพัฒนาวัฒนธรรมของการเรียนรู้ภายในองค์กร ต้องเริ่มต้นด้วยการสื่อสารกับพนักงานอย่างชัดเจน ถึงความคาดหวังขององค์กร สอดคล้องต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของพวกเขา หลังจากนั้น ต้องให้ความช่วยเหลือ ทั้งทางด้านความคิด และทรัพยากร เพื่อให้พนักงานมุ่งไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จ วิเคาระห์ผลดีผลเสีย และรักษาการสื่อสารให้มีความต่อเนื่อง

การลงทุนสำหรับพนักงานจะเกิดประโยชน์อย่างแน่นอน เพียงแต่ต้องผ่านกระบวนการคิดในเชิงกลยุทธ์อย่างถี่ถ้วนเสียก่อน และหลังจากนั้น รายได้ที่ตามมา ก็จะมีมากกว่ารายจ่ายที่เสียไป
โปรแกรมบริหารงานบุคคล www.prosoft.co.th

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *