ความมีสติปัญญาเกินอายุ

ถาม : ความมีสติปัญญาเกินอายุ อาจารย์เห็นว่า เป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนไหมครับ เพราะมันอาจเป็นการฝืนธรรมชาติ เนื่องจากคนเราต้องเป็นไปตามขั้นตอนของพัฒนาการ

ตอบ : การมีสติปัญญาเกินอายุ ถ้าหมายถึงการมีความรู้ความคิดที่ดีกว่าคนอื่นๆ ในวัยเดียวกัน โดยทั่วไปความเห็นของผม คือเป็นสิ่งที่น่าสนับสนุน ถ้ามิใช่เกิดจากการที่ถูกบังคับ หรือถูกเร่งรัดจากคนอื่นๆ ดังเช่นคุณพ่อคุณแม่ หรือจากครูมากเกินไป นั่นคือถ้าเกิดจากตัว (ผู้มีสติปัญญาดีกว่าคนอื่นๆ ในวัยเดียวกัน) เอง และจริงๆ แล้ว สติปัญญาของคนโดยเฉลี่ย ก็ยังมีช่องว่างอีกมากที่สมอง ถ้าถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพจะแสวงหาและได้ทั้งความรู้และความคิด (ซึ่งก็คือปัญญาและสติ) มากกว่าคนอื่นๆ โดยทั่วไป

สำหรับการฝืนธรรมชาติ และเรื่องขั้นตอนของการพัฒนา สติปัญญาจะเกิดขึ้นได้จริงๆ ก็จะต้องไม่เป็นการฝืนทั้งธรรมชาติและขั้นตอนการพัฒนาอยู่แล้วครับ

ถาม : คุ้มไหมครับ ถ้าจะประสบความสำเร็จแต่วิชาวิทยาศาสตร์อย่างเดียว แต่วิชาอื่นไม่เก่ง ?

ตอบ : คนที่เก่งหรือประสบความสำเร็จ (อย่างมีความสุข) จริงๆ จะต้องเป็นคนที่เก่งในบางด้าน เช่น วิทยาศาสตร์อย่างเด่นชัด แต่ไม่หันหลังให้ด้านอื่นๆ ด้วย นั่นคือวิชาอื่นๆ ถึงแม้อาจจะไม่เก่งเท่าวิชาวิทยาศาสตร์ แต่ก็ต้องเอาใจใส่ด้วย มิฉะนั้นก็จะไม่เก่งจริงหรือไม่ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุขอย่างแท้จริงครับ

ถาม : I.Q. กับ C.Q. คือสติปัญญากับความคิดสร้างสรรค์ เป็นสิ่งเดียวกันหรือจะแยกกันโดยอิสระครับ เพราะเห็นว่า บางคนที่เรียนเก่ง แต่ในชีวิต ไม่มีผลงานประดิษฐ์คิดค้น

ตอบ : I. Q. หรือ Intelligence Quotient มีความหมายที่เป็นสากล และมีระบบการทดสอบหรือวัดอย่างที่เป็นมาตรฐานยอมรับกันทั่วโลก ส่วน C.Q. ซึ่งคุณสมภพคงหมายถึง Creative Quotient หรือ Creativity Quotient (เลียนแบบ I.Q.) ที่เกี่ยวกับ ‘ความคิดสร้างสรรค์’ นั้น ไม่มีความหมายอย่างเป็นสากล และไม่มีระบบวิธีการทดสอบอย่างเป็นมาตรฐานจึงเปรียบเทียบกันจริงๆ ไม่ได้ แต่สำหรับส่วนที่เป็นเรื่องของ Intelligence (ความฉลาด) กับ Creativity (การสร้างสรรค์หรือความคิดสร้างสรรค์) นั้น Creativity เป็นส่วนสำคัญที่คนมี I.Q. สูงจะต้องมีครับ

สำหรับความเกี่ยวพันกับการประดิษฐ์คิดค้น คนที่เป็นนักประดิษฐ์จำเป็นจะต้องมีทั้งความคิดสร้างสรรค์ และ I.Q. แต่คนที่มี I.Q. สูง ไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นครับ

ตัวอย่างคือ ไอน์สไตน์ ไม่ใช่นักประดิษฐ์ แต่เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นคนมี I.Q.สูงมาก

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *