ความปลอดภัย คือหัวใจของการให้บริการโลจิสติกส์

ความปลอดภัย คือหัวใจของการให้บริการโลจิสติกส์
Source: LogisticsDigest

การขนถ่ายสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางอย่างเรียบร้อยและปลอดภัยถือเป็นหัวใจของการให้บริการทางด้านโลจิสติกส์
ประเด็นดังกล่าวนี้กลายเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในช่วงยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องมาจากปริมาณของการขนถ่ายสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยและเวียดนาม ที่เป็นผู้ผลิตและส่งสินค้าไปทั่วโลก ความคาดหวังของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ตลอดจนต้องการมองแห็นความรวดเร็วและแม่นยำในการขนถ่ายสินค้า ทำให้ธุรกิจนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

มร. บิล เกตส์ ผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์ กล่าวว่า “ถ้าหากในช่วงทศวรรษที่ 1980 เราพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคุณภาพ และในช่วงทศวรรษที่ 1990 เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนองค์กร (reengineering) แล้ว เรื่องที่เป็นประเด็นหลักสำหรับช่วงปี 2000 ก็คือ ความรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับเปลี่ยนแนวทางของบริษัท หรือการดำเนินกิจการของบริษัทที่ว่องไว และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่จะส่งผลต่อกลไกของการบริโภคและความคาดหวังของผู้คนเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินการของธุรกิจ

สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการทางโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมาก ความต้องการของภาคธุรกิจต่อการดำเนินงานในยุคโลกาภิวัฒน์ และความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่มีอยู่อย่างมากมายและรวดเร็ว ทำให้เราต้องพยายามควบคุมปัจจัยต่างๆ ให้ได้มากที่สุด นั่นหมายความว่า ความบกพร่องในการควบคุมการให้บริการในเวทีระดับโลก อาจทำให้เราเสียช่องทางให้กับผู้แสวงหาประโยชน์จากธุรกิจของเราทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ควบคู่ไปกับความเสียหายและการสูญเสียของสินค้าระหว่างขนส่งด้วย
ความปลอดภัยถือเป็นเรื่องท้าทาย

มูลค่าตลาดของการขนถ่ายสินค้าและโลจิสติกส์คิดเป็นมูลค่าประมาณ 250 พันล้านเหรียญ และประมาณการณ์กันว่าความเสียหายคิดเป็นมูลค่าถึง 18 พันล้านเหรียญ ทิศทางของบริษัทหลายแห่งมุ่งเน้นไปที่ การปรับปรุงเกี่ยวกับการจัดหาสินค้าและการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน แต่อีกประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน คือ การตัดสินใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกมาตรฐานของการรักษาความปลอดภัย

จากการสำรวจของบริษัท PricewaterhouseCoopers ในปี 2006 เกี่ยวกับปัจจัย 2 ประการ ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทางการเงินที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรซึ่งมาจากธุรกิจหลากหลายประเภทมากที่สุด พบว่า บริษัทหลายแห่งจากทั่วโลกที่ทำธุรกิจทางด้านขนถ่ายสินค้าและโลจิสติกส์มากถึง 20 เปอร์เซนต์กล่าวว่า สิ่งที่พวกเขากังวลที่สุดคือ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรประเภทอื่นๆ ที่ คิดเป็นแค่เพียง 9 เปอร์เซนต์ เท่านั้น
ผู้ให้บริการทางธุรกิจต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้า

หลายบริษัทมองทิศทางทางการตลาดและลงทุนไปกับผลิตภัณฑ์ที่จะนำผลตอบแทนระยะสั้นมาให้ ผู้ให้บริการทางธุรกิจอาจเข้าใจผิดว่าลูกค้าของพวกเขาต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณมากกว่า ดีกว่า และราคาถูกกว่าที่พวกเขามีอยู่ แทนที่จะพยายามทำความเข้าใจกับทิศทางและเสนอคำตอบที่จะแก้ปัญหาในอนาคตให้กับลูกค้าของพวกเขา นั่นคือ เหตุผลสำคัญที่ผู้ให้บริการจำเป็นต้องเข้าร่วมในกระบวนการการแก้ไขปัญหาของลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะมองหาคำตอบและแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับแก้ปัญหาในปัจจุบันพร้อมๆ กับการเป็นคำตอบสำหรับอนาคตควบคู่ไปด้วย
แนวทางสำหรับอนาคต

การรักษาความปลอดภัยโดยอาศัยการทำงานของระบบอัจฉริยะสมองของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ถือเป็นแนวทางที่อาจตอบปัญหาหลายประการได้ ระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงโดยการค้นหาว่าอะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อข้อมูลอื่นที่เป็นความลับจะไม่ถูกแพร่งพรายออกไปโดยไม่จำเป็น กระบวนการแก้ไขปัญหาอาจมีหลายขั้นตอน เพื่อที่เมื่อระบบหนึ่งหยุกชะงักหรือมีปัญหา ระบบอื่นๆ ก็จะสามารถสวมบทบาทเพื่อทำหน้าที่ทดแทนได้โดยทันที

ระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์เหล่านี้ต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทที่มีอยู่ตั้งแต่เริ่มต้น การขนถ่ายสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางอย่างเรียบร้อยและปลอดภัยไม่ได้เป็นแค่เพียงหน้าที่ของผู้ให้บริการทางโลจิสติกส์เท่านั้น แต่ถือเป็นความร่วมมือของทุกคนที่เกี่ยวข้องในวงการ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *