ความต่างของสมองเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชาย : แม่และเด็ก แม่ เด็ก สมองเด็กผู้หญิง สมองเด็กผู้ชาย

ความต่างของสมองเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชาย : แม่และเด็ก แม่ เด็ก สมองเด็กผู้หญิง สมองเด็กผู้ชาย

เรื่องสมองเป็นเรื่องที่มนุษย์พยายามศึกษาวิจัยกันมาช้านาน และก็มีผลงานวิจัยที่ทำให้เราต้องทึ่งกับการทำงานของสมองกันมากมาย เช่นกัน แม้กระทั่งความแตกต่างกันเรื่องเพศ ก็เป็นผลพวงจากการทำงานของสมองที่ต่างกัน ทำให้พฤติกรรม ความสามารถความถนัดแต่ละด้านมีความแตกต่าง ฉบับนี้มาดูข้อมูล ความแตกต่างของสมองผู้หญิง ผู้ชายเพื่อที่คุณพ่อคุณแม่จะมีความเข้าใจในธรรมชาติของลูกมากขึ้น

สมองเด็กผู้หญิง

– ระบบการเชื่อมโยงของเซลล์สมองมีมากกว่าเด็กผู้ชาย

– ใช้สมองทั้งสองซีกได้ดีมาก หากมีการทำลายสมองซีกซ้าย เด็กผู้หญิงยังสามารถใช้สมองซีกขวาในการสื่อสารได้ แต่เด็กผู้ชายทำไม่ได้หรือทำได้ช้ากว่า

– ขนาดของสมองส่วนคอร์ปัส คัลโลซุ่ม (Corpus Callosum) มีมากกว่าเด็กผู้ชาย จึงมีความสามารถในการส่งข้อมูลระหว่างสมองซีกซ้ายกับซีกขวาที่เร็วกว่าเด็ก ผู้ชาย

– ความสามารถในการแสดงความรู้สึก อารมณ์ และสร้างความผูกพันทางอารมณ์ดีกว่าเด็กผู้ชาย

– รับรู้ เข้าใจ การแสดงออกทางสีหน้าท่าทาง จดจำหน้าคนได้ดีสามารถรับรู้อารมณ์ที่แสดงออกทางเสียงดีกว่าเด็กผู้ชาย (ไวต่อกลิ่น รส การสัมผัส และเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงสูง)

– พัฒนาการของสมองซีกขวาเติบโตเร็วกว่าเด็กผู้ชาย มีความสามารถด้านภาษา ไวยากรณ์ ลูกสาวจึงเป็นเด็กช่างพูดช่างเจรจา

– มีความสามารถในการอ่าน โดยเฉพาะการอ่านที่มีข้อความสัมพันธ์กับความรู้สึกและอารมณ์

– การรับรู้ทางสายตา โดยเฉพาะเรื่องรายละเอียดต่างๆ มีความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อมือ-ตา

– มีความสามารถในการรับข้อมูลและนำมาคิดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะงานที่ให้เลือกตอบโดยอาศัยความเร็ว เช่น ข้อสอบแบบมีตัวเลือก

– มีความสนใจในเรื่องความรับผิดชอบทางสังคม ความรู้สึกเข้าอกเข้าใจคนอื่น

สมองเด็กผู้ชาย

– จำนวนเซลล์สมองมากกว่าเด็กผู้หญิงประมาณ 4% และมีเนื้อสมองมากกว่าเด็กผู้หญิงประมาณ 1 ขีด

– ใช้สมองซีกซ้ายได้ดีกว่าเด็กผู้หญิง

– มีทักษะในด้านมิติสัมพันธ์ที่ดี การรับรู้ เกี่ยวกับมิติต่างๆ ความลึก ทิศทาง ระยะห่าง การรับรู้วัตถุที่มีสามมิติซ่อนอยู่ในภาพสองมิติได้

– เด็กผู้ชายมีความความผูกพันกับคนอื่นน้อยกว่าเด็กผู้หญิง

– การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ทำได้ดีกว่าเด็กผู้หญิง

– สามารถคิดได้ซับซ้อน เช่น เรื่องแผนที่ ปริศนาต่างๆ

– มีความสามารถในการวิจัยและค้นคว้า ทดลอง สังเกตสิ่งต่างๆ ได้ดี

– มีความสามารถในการใช้ภาษาที่จะสื่อ อธิบายเหตุผล หรือความคิดทางคณิตศาสตร์

– มีความคิดที่อิสระในสถานการณ์ต่างๆ มากกว่าเด็กผู้หญิง

ฉะนั้น ไม่ว่าลูกเพศใดก็ตาม ก็สามารถพัฒนาศักยภาพสมองได้ สิ่งสำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ที่มีส่วนในการเลี้ยงดูที่เหมาะสม สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของลูก

ข้อมูลจาก : Mother & Care

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *