ความคล่องตัวกลายเป็นปัจจัยสำคัญ

“ความคล่องตัวกลายเป็นปัจจัยสำคัญ”

บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด(ประเทศไทย) จำกัด

เปิดตัวกลยุทธ์ใหม่ Adaptive Enterprise บริการใหม่ ที่มุ่งหวังให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าจากสายงายด้านไอทีและสายงานด้านธุรกิจ โดยให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรผนวกกับการประสานงานกับคู่ค้า โดยนายไนเจล เบเกอร์ ผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด แผนกผลิตภัณฑ์ NonStop Enterprise ฮิวเลตต์-แพคการ์ด ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการทำธุรกิจของบริษัทฯสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ บริการใหม่
วาระที่การควบรวมกิจการของ HP กับ COMPAQ นั้น ทาง HP ใช้บริการใหม่ล่าสุด, ซอฟต์แวร์, โซลูชั่นต่างๆ, และสถาปัตยกรรมการอ้างอิงระดับองค์กรใหม่ๆ ที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือในด้านการจัดการระบบภายในบริษัทให้ สามารถวัดผล ออกแบบ และจัดการเปลี่ยนแปลง โดยเชื่อมโยงระหว่างงานธุรกิจและงาน ITกลยุทธ์ใหม่ของ HP
Adaptive Enterprise เป็น Key Strategy ใหม่ของบริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด ที่เน้นการเป็น Infrastructure ในองค์กร โดยที่ Total Cost of Ownership ต่ำลง เน้นไปในด้านของ Finance และ Banking Industry สามการให้บริการใหม่นี้ประกอบด้วย
1. Agility Assessment Service มีจุดมุ่งหมายคือ ช่วยให้องค์กรด้านไอทีสามารถตรวจวัดและประเมินความต้องการเกี่ยวกับความคล่องตัวเฉพาะ โดยเน้นที่การประเมินเวลา ขอบเขต และความสะดวก
2. Adaptive Network Architecture บริการนี้จะช่วยให้ผู้บริหารฝ่ายสารสนเทศสามารถขยายและสร้างระบบเวอร์ชวลสำหรับเครือข่ายภายในองค์กรโดยใช้การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับเครือข่ายนั้น ๆ
3. Adaptive Application Architecture ส่วนนี้จะทำให้องค์กรสามารถเห็นภาพของ สถาปัตยกรรมแอพพลิเคชั่นทั้งหมด และเพื่อสร้างความแน่ใจว่าทุกส่วนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
แนวการทำตลาดAdaptive Enterprise
บริการใหม่ของ HP มุ่งไปที่การตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในการจัดการ ตรวจวัด และควบคุมระบบไอทีอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ที่เป็นกลยุทธ์สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารฝ่ายสารสนเทศ
บริการ 4 New Solutionนี้ จะช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะในด้านการเงิน (ATM และการใช้จ่ายผ่านทางอินเทอร์เน็ต) ทำให้ความต่างของบริการธนาคารลดน้อยลง โดยที่ Solution จะช่วยจัดการให้ระบบข้อมูลการเงินต่าง ๆ มีระเบียบ และง่ายขึ้น โดยที่ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ตลาดปัจจุบันนี้ ความคล่องตัวได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถอยู่รอดและเติบโต ความเร็วหรือการลดต้นทุนไม่ใช่ปัจจัยที่เพียงพออีกต่อไป

ที่มา : http://www.businessthai.co.th/

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *