ความกดดันในแง่บวก

ความกดดันในแง่บวก
ที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในมนุษย์
เป็นเรื่องที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า สังคมโลกของเราในปัจจุบันนี้ เต็มไปด้วยคำถามต่าง ๆ ที่ค้างคาใจพวกเราทุกคน มนุษย์เราเริ่มจะไม่มั่นใจแล้วว่าอะไรผิดอะไรถูก เราจะเห็นว่าวิถีชีวิตของมนุษย์ และค่านิยมของสังคมโลกที่เราอยู่นี้ กำลังทำให้มนุษย์เราเย็นชาต่อการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง และกำลังถลำลึกลงไปในหลุมแห่งความสับคน ไร้จุดหมาย ไร้แนวทางในการดำเนินชีวิตมากขึ้นทุกที …
ความเชื่อของคริสเตียน มีคำตอบให้กับคำถามเหล่านี้ไหม? … มีแน่นอน…
นักปรัชญาท่านหนึ่ง ชื่อ ออกัสติน ได้กล่าวว่า “ที่ใดมีกฎ ที่นั้นมีผู้ออกกฎ” และใครล่ะที่เป็นผู้ออกกฎ ? … อิมมานูเอล คานท์ นักปรัชญาอีกท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “อิสระที่แท้จริงจะต้องมีขอบเขต”… ใครล่ะเป็นผู้กำหนดขอบเขตความอิสระให้แก่มนุษย์ ? … ใครล่ะจะมีคุณสมบัติที่เหมาะที่จะออกกฎและกำหนดขอบเขตความอิสระให้แก่มนุษย์ ? … ซึ่งพวกเราคริสเตียนทราบดี ว่า คือพระเจ้า พระผู้สร้างมนุษย์นั่นเอง …
หลังจากที่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์แล้ว พระองค์ทรงใส่บางอย่างให้แก่มนุษย์เรา นั่นคือ ความกดดันในแง่บวกที่ช่วยให้มนุษย์เราเห็น เข้าใจ และเรียกร้องให้เราทำตามกฎและมาตรฐานที่พระองค์ทรงให้แก่มนุษย์เรา ถ้ามนุษย์เราเชื่อฟังความกดดันนี้ ชีวิตของเราจะมีแต่สันติสุข เพราะเราได้ใช้ชีวิตเหมือนที่มนุษย์ควรจะเป็น แต่ถ้าเราไม่เชื่อฟัง ปัญหา คำถามต่าง ๆ ความสับสน ความมืดมัว ก็จะเข้ามาสู่ชีวิตของพวกเรา และจะมีอิทธิพลในแง่ลบต่อตัวเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลกที่เราอยู่
อ่านมาถึงตรงนี้ ท่านผู้อ่านคงจะเริ่มมีความคิด คำถามในใจว่า ความกดดันนี้มันเป็นอย่างไร และมีลักษณะอย่างไร ? อย่ารอช้าเลยครับ รีบเปิดและเข้าไปในโลกแห่งการกระตุ้นความคิดกันเดี๋ยวนี้เถิดครับ …

อ. นิกร สิทธิจริยาภรณ์
จากหนังสือ ความกดดันในแง่บวกที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในมนุษย์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *