คบเวลาเป็นเพื่อนสนิท

คบเวลาเป็นเพื่อนสนิท

วันที่ : 22 มกราคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานวันนี้

เวลา คือ เพื่อนแท้ที่ช่วยส่งเสริมความสำเร็จในทุกจังหวะก้าวของชีวิต…หากเราเห็นคุณค่าและความสำคัญของมัน

เวลาช่วยเสริมสร้างความสำเร็จของทุกจังหวะก้าวของชีวิต หากเราคบเวลาเป็นเพื่อนสนิท

น่าเสียดายที่คนจำนวนไม่น้อยเพิกเฉย ไม่ใส่ใจ ไม่ให้ความสำคัญกับเวลา ปล่อยเวลาให้ผ่านไปวัน ๆ อย่างไม่มีเป้าหมาย

ลองถามตัวเองดู เราให้ความสำคัญกับเวลามากน้อยเพียงใด

ในแต่ละวัน เราใช้เวลาอย่างมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนหรือไม่ เรารู้ว่าในแต่ละวันต้องทำอะไร เพื่ออะไร?เราทำสิ่งต่าง ๆ โดยมีการวางแผนการใช้เวลาไว้ล่วงหน้าหรือไม่? เราเขียนสิ่งที่เราจะทำลงในตารางเวลาอย่างชัดเจนหรือไม่ หรือใช้ความจำเป็นหลัก? เรารู้ว่าเวลาใดควรทำอะไรก่อน ทำอะไรหลัง และไม่ควรทำอะไร?………………..

ถ้าเราตอบคำถามเหล่านี้ว่า “ใช่” นั่นหมายความว่า เราเป็นคนที่มีโอกาสเข้าใกล้ความสำเร็จในชีวิต เพราะรู้จักให้เวลากับเวลา และคบเวลาเป็นเหมือนเพื่อนสนิทที่มีคุณค่า

ทว่า..ในโลกแห่งความจริง คนส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถเป็นเพื่อนสนิทกับเวลาได้ เพราะมักจะใช้เวลาอย่างขาดเป้าหมาย ปล่อยชีวิตไปเรื่อย ๆ หรือปล่อยให้สถานการณ์ภายนอกเข้ามาควบคุม ไม่ได้ควบคุมเวลาของตนเอง เช่น ที่ทำงานกำหนดให้เข้างาน 9 โมงเช้า เราก็มาทำงานตามนั้น จากนั้นเราทำงาน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และเลิกงาน 5 โมงเย็น กลับบ้าน เมื่อมีเวลาส่วนตัว เรามักทำสิ่งต่าง ๆ ตามที่ใจต้องการ โดยไม่มีการวางแผน ไม่ได้คิดล่วงหน้าว่า เวลาที่หมดไปนั้นจะมีประโยชน์หรือไม่ จะช่วยส่งเสริมไปสู่ความสำเร็จในอนาคตหรือไม่

เป็นความจริงที่ว่า “คนที่ฆ่าเวลาทิ้งไปเปล่า ๆ คือ คนที่ยังไม่ได้เรียนรู้คุณค่าของชีวิต” เพราะคนที่ไม่ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตว่า เป็นสิ่งที่มีความหมายทั้งต่อตนเองและผู้อื่นย่อมใช้เวลาในชีวิตอย่างสุรุ่ยสุร่าย เรื่อยเปื่อยไปวัน ๆ อย่างไร้ความหมาย อาทิ

…..เสียเวลาวันละหลายชั่วโมงกับการนั่งพูดคุยในเรื่องไร้สาระ

…..นั่งปล่อยความคิดให้เหม่อลอยไปกับฝันกลางวัน

…..นั่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์ กดรีโมตคอนโทรลเปลี่ยนช่องไปมา ฆ่าเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ได้ต้องการดูอย่างแท้จริง

…..ใช้เวลามากในการทำสิ่งที่มีความสำคัญน้อย แต่ให้เวลาน้อยหรือไม่มีเวลาให้กับสิ่งที่สำคัญมากกว่า

โดยไม่ได้ตระหนักว่าเวลาที่ทิ้งเรี่ยราดไปนั้นสามารถนำไปใช้ทำในสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้อย่างมากมาย

ผมคิดว่า ชีวิตของมนุษย์ไม่ได้กำเนิดมาอย่างว่างเปล่า เพื่อทำสิ่งว่างเปล่าในชีวิต แต่เราทุกคนล้วนเกิดมาอย่างมีคุณค่ามีความหมาย เพื่อทำสิ่งที่มีคุณค่ามีความหมายในชีวิต ดังคำกล่าวที่ว่า “ความจริงสามัญประการหนึ่งนั้นคือ มนุษย์จะมีความสุขก็ต่อเมื่อเขาได้ทุ่มเทความพยายามเพื่อบางสิ่งที่มีคุณค่า”

เราไม่ควรดำเนินชีวิตไปเรื่อย ๆ ใช้ชีวิตแบบสนุกไปวัน ๆ ไม่ควรทำอะไรตามใจตัวเอง หรือปล่อยให้สถานการณ์เป็นตัวขับเคลื่อน แต่ควรมีส่วนในการกำหนดชีวิตอนาคตที่พึงปรารถนาด้วยตนเอง

ถ้าเรายังเกิดความรู้สึกว่า เรายังใช้เวลาที่มีอยู่อย่างไม่คุ้มค่า ยังรู้สึกเสียดายเวลาที่เสียไป ไม่เป็นไร…ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่เป็นเรื่องที่เราต้องเปลี่ยนแปลง เวลายังให้โอกาสเราเป็นเพื่อนด้วยเสมอ เริ่มตั้งแต่วันนี้ หากเราตั้งใจใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ด้วยการกำหนดเป้าหมายชีวิต และวางแผนใช้เวลากับเวลา เพื่อให้เวลาสนับสนุนเราสู่ความสำเร็จในชีวิต

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *