คนไทยเสี่ยงภัยสมองเสื่อม!

คนไทยเสี่ยงภัยสมองเสื่อม!
• คุณภาพชีวิต
ภายใน 50 ปีจะป่วยเพิ่มมากกว่าล้านคน

สมองของเราแต่ละคนนับเป็นอวัยวะสำคัญอันดับต้นๆ ของการดำเนินชีวิต

ด้วยเหตุนี้ ภาวะ “สมองเสื่อม” ซึ่งทำให้บุคคลสูญเสียความคิด ความทรงจำ และความสามารถในการทำงานและการตัดสินใจ จึงถือว่าเป็นมหันตภัยแก่ชีวิต ไม่เพียงเพราะทำให้ผู้ป่วยตกอยู่ในความเสี่ยงต่ออันตรายและมีคุณภาพชีวิตตกต่ำ แต่ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ดูแลและ
ครอบครัวของผู้ป่วย ทั้งกาย ใจ สังคมและเศรษฐกิจ

พญ.อรพิชญา ไกรฤทธิ์ และ พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน์ จาก
โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยข้อมูลจากการคาดการความชุกของภาวะสมองเสื่อมทั้งในประเทศไทยและในระดับภูมิภาคช่วงเวลาประมาณ 50 ปีจากนี้ไปว่า จะพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าวิตก

รายงานของกลุ่มทำงานด้านสมองเสื่อมในเขตพื้นที่เอเชียแปซิฟิก สรุปได้ว่า ในปี 2548 มีผู้ป่วย
สมองเสื่อมในภูมิภาคนี้มากถึง 13.7 ล้านคน และจะเพิ่มเป็น 64.6 ล้านคน ในอีก 50 ปีข้างหน้า

สำหรับประเทศไทย ปัจจุบันมีผู้ป่วยด้วยภาวะสมองเสื่อมประมาณ 229,000 คน และคาดว่า ในอีก 20 ปี
ข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งเท่าตัวเป็น 450,000 คน และภายใน 50 ปีจะเพิ่มเป็นมากกว่าล้านคน

ทั้งนี้ ผู้ป่วยด้วยภาวะสมองเสื่อม 1 คน ต้องใช้ผู้ดูแลอย่างน้อย 2 คน นำมาซึ่งปัญหาค่าใช้จ่ายที่สูงมาก หากญาติในครอบครัวเป็นผู้ดูแลจะมีค่าดูแลประมาณ 4,000-6,000 บาทต่อเดือน ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่ายาและค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งค่าใช้จ่ายทางอ้อมของผู้ดูแล เช่น การต้องลาออกจากงาน
ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของผู้ดูแลผู้ป่วยเอง และค่ารักษาพยาบาลในยามตนเองเจ็บป่วย เป็นต้น และอาจต้องเพิ่มเป็น 8,000-16,000 บาทต่อเดือน หากผู้ป่วยมีอาการหนักจนต้องจ้างผู้ดูแลเพิ่ม

จากสภาพเช่นนี้เอง สมาคมอัลไซเมอร์นานาชาติ จึงป่าวร้องไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก ว่า การร่วมกันเรียนรู้ ดูแล ป้องกัน และให้ความสำคัญกับโรคสมองเสื่อมนั้น เป็นที่ที่ก้าวเข้าขั้น “No time to lose” หรือ “ช้าต่อไปไม่ได้อีกแล้ว”

10 นิสัยทำร้ายสมอง

1. ไม่รับประทานอาหารเช้า เป็นสาเหตุให้สารอาหารไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ

2. กินอาหารมากเกินไป ทำให้หลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัว เป็นสาเหตุให้เกิดโรคความจำสั้น

3. การสูบบุหรี่ เป็นสาเหตุให้สมองฝ่อและโรคอัลไซเมอร์

4. รับประทานของหวานมากเกินไป นำไปสู่การขัดขวางการดูดกลืนโปรตีนและสารอาหารที่เป็นประโยชน์ เป็นสาเหตุของการขาดสารอาหารและขัดขวางการพัฒนาของสมอง

5. มลภาวะ สมองเป็นส่วนที่ใช้พลังงานมากที่สุดในร่างกาย การสูดเอาอากาศที่เป็นมลภาวะเข้าไปจะทำให้ออกซิเจนในสมองมีน้อย ส่งผลให้ประสิทธิภาพของสมองลดลง

6. การอดนอน การนอนหลับจะทำให้สมองได้พักผ่อน การอดนอนเป็นเวลานานจะทำให้เซลล์สมองตายได้

7. นอนคลุมโปง เป็นการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ให้มากขึ้นและลดออกซิเจนให้น้อยลงส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของสมอง

8. ใช้สมองในขณะที่ไม่สบาย ส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองลดลงเหมือนกับการ
ทำร้ายสมองไปในตัว

9. ขาดการใช้ความคิด การคิดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการฝึกสมอง การขาดการใช้ความคิดจะทำให้สมองฝ่อ

10. เป็นคนไม่ค่อยพูด ทักษะการพูดจะเป็นตัวแสดงถึงประสิทธิภาพของสมอง

ที่มา : หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการรายวัน

Update 14-05-52
อัพเดทโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *