คนเราพัฒนาไอคิวได้ไหม???

คนเราพัฒนาไอคิวได้ไหม???

bell01 – 20 พฤษภาคม 2009
ถามตอบโลกรอบโลกวันนี้เป็นคำถามจากคุณ ‘ธวัชชัย สุขลอย’ ที่อยากจะทราบเรื่องการพัฒนาไอคิว (Intelligence Quotient) หรือ ระดับเชาว์ปัญญา ?ถามตอบรอบโลก? ได้สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านดังกล่าวมาไขข้อข้องใจให้แล้ว

จากคำบอกเล่าของ ผศ.ดร.อุษณี อนุรุทธ์วงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร และเป็นรองประธานโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัย และพัฒนาผู้ที่มีความสามารถพิเศษ และผู้ที่มีความต้องการพิเศษแห่งชาติระบุว่า ไอคิวของคนเรานั้นสามารถพัฒนาได้อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเลยทีเดียว แต่ก็สามารถหยุดพัฒนาได้ทุกเมื่อเช่นกัน

โดยปกติคนเราจะมีระดับไอคิวอยู่ที่ 90-110 สำหรับผู้ที่มีไอคิวต่ำกว่านี้จะจัดอยู่ในพวกที่มีความผิดปกติทางด้านสมอง หรือที่เรียกว่า ‘ปัญญาอ่อน’ เราสามารถวัดระดับไอคิวของตัวเองได้โดยใช้เครื่องมือ หรือแบบทดสอบทางไอคิว ทว่า แบบทดสอบแต่ละชุดก็อาจจะไม่สามารถคำนวณค่าไอคิวของแต่ละคนได้แม่นยำเสียทีเดียว

อ.อุษณี ชี้ให้เห็นว่า ยังมีปัจจัยแวดล้อมต่างๆ อีกมากมายที่เป็นตัวแปรทำให้การวัดระดับไอคิวของคนเรามีความคลาดเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็นสภาพร่างกายของผู้ทำการทดสอบ เช่น หากนอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอ หรือป่วยเป็นไข้ก็อาจจะทำให้ผลการทดสอบไม่เที่ยงก็ได้ หรืออุปสรรคด้านความไม่รู้หนังสือเองก็อาจจะมีส่วนเช่นกัน ทั้งนี้ แบบทดสอบที่ทำออกมาใช้วัดระดับไอคิวในปัจจุบันส่วนใหญ่นั้นจะทำขึ้นเพื่อใช้กับคนที่มีการศึกษา ดังนั้นเมื่อนำมาใช้ทดลองกับคนที่ไม่มีการศึกษาก็เลยทำให้พวกเขากลายเป็นคนไอคิวต่ำไปโดยปริยาย ทั้งๆ ที่ความจริงแล้วเขาอาจจะมีไอคิวสูงก็ได้

ทั้งนี้ อ.อุษณีย้ำว่า ไอคิวของคนเรานั้นไม่ได้เป็นตัวชี้ว่าคนๆ นั้นเป็นคนโง่หรือฉลาด และคนที่มีไอคิวสูงก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีความสามารถมากกว่าคนที่ไอคิวต่ำ แต่ไอคิวจะเป็นตัวชี้ว่าคนๆ นั้นมีระบบการคิด และมีความสามารถในการใช้เหตุผลแก้ไขปัญหาได้มากแค่ไหน

ส่วนที่คุณธวัชชัยถามว่า การอ่านหนังสือมากๆ ช่วยทำให้ไอคิวพัฒนาขึ้นหรือไม่นั้น ตอบได้เลยว่ามีส่วนช่วยได้มากทีเดียว โดย อ.อุษณีระบุว่า คนเราสามารถพัฒนาไอคิวของตัวเองได้ง่ายๆ ด้วยการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบๆ ตัว เปิดรับสิ่งใหม่ๆ ในชีวิตให้สมองได้ใช้การอยู่ตลอดเวลา เพียงเท่านี้เราก็สามารถพัฒนาไอคิวตัวเองได้แล้ว ในเวลาเดียวกัน ไอคิวของคนเราก็สามารถลดลงได้เช่นเดียวกัน หากสมองของเราไม่ค่อยได้ใช้ความคิด

ที่มา : http://www.aksorn.com/article/article_detail.php?content_id=42

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *