ขายได้และขายดีทำอย่างไร?

ขายได้และขายดีทำอย่างไร?

เงินมีอยู่ทุกหนทุกแห่งที่มีมนุษย์ทำกิจกรรม ถ้าธุรกิจร้านกาแฟของคุณอยู่ในทำเลที่ผู้คนผ่านไปมาบ่อย โอกาสที่คุณจะเก็บเงินจากกระเป๋าของผู้ที่ผ่านไปมาก็มีสูง แต่ก็ไม่ง่ายอย่างที่คิด คุณต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลปะในการดึงดูดเงินจากกลุ่มเป้าหมาย

คุณเป็นเจ้าของร้านกาแฟ ทำอย่างไรจึงจะให้ผู้คนสนใจเข้ามาใช้บริการซื้อสินค้าของคุณ?

ต้องเข้าใจกฎของธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่ว่า มนุษย์ชอบของอร่อย ถ้ามีอาหารหรือของอร่อยที่ใด มักจะตามไปชิม และมักจะตามกระแสปากต่อปาก ร้านใดอร่อยมักจะเป็นข่าวบอกต่อกันไปเรื่อยๆ นี่คือเคล็ดที่ไม่ลับอะไร ในเมื่อรู้สิ่งที่ลูกค้าต้องการแล้ว หรือเท่ากับเป็นโจทย์ให้คุณแก้ ทางเดียวก็คือตอบสนองความต้องการเหล่านั้นให้ดีที่สุด ถึงที่สุด ลูกค้าจะนำเงินมาให้คุณทุกวัน ตราบเท่าที่คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ

– กาแฟสดรสอร่อยถูกใจลูกค้าทุกคน

– บริการเป็นเยี่ยม

– ความสะอาดเป็นเลิศ

– ราคายุติธรรม

– มนุษย์สัมพันธ์ชั้นหนึ่ง

ถ้าคุณบริหารจัดการทำสิ่งเหล่านี้ได้ให้เป็นจริงได้อย่างต่อเนื่อง เงินจะหลั่งไหลเข้ากระเป๋าคุณอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ทุกอย่างที่กล่าวมาเป็นวิสัยที่มนุษย์สามารถทำได้ทั้งนั้น จงนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์กับธุรกิจของคุณ มันจะเกิดประโยชน์สูงสุด ถ้านำไปสู่ภาคปฏิบัติจริง แล้วมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง แก้ไขปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่าหยุดนิ่งเพียงแค่ดีเท่านั้น ต้องทำให้ดีกว่า และดีที่สุด คุณไม่จำเป็นต้องจบ MBA หรือ วิชาบริหารธุรกิจ แต่คุณสามารถนำวิชาการต่างๆและความรู้ในที่นี้ไปประยุกต์กับธุรกิจร้านกาแฟของคุณได้ทันที เป็นความรู้นอกตำรา ที่สามารถปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้

ในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เพียงใด ล้วนใช้ศาสตร์แห่งความรู้ กลยุทธ์และเทคนิคต่างๆ โดยเฉพาะกับการบริหารและจัดการธุรกิจในช่วงเศรษฐกิจขาลงหรือในภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจทั่วโลก ยิ่งต้องหาหลักในการดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดปลอดภัยและเจริญก้าวหน้า
หลักในการดำเนินธุรกิจร้านกาแฟสดหรือศาสตร์ในการบริหารและจัดการธุรกิจ ซึ่งศาสตร์ดังกล่าวนี้ มักจะได้ยินบ่อยๆ เพราะเป็นพระบรมราโชวาทที่พระราชทานให้กับคนไทยบริหารและจัดการกับปัญหาต่างๆ ปรัชญานี้สามารถนำไปใช้ได้กับการกระทำในทุกๆเรื่อง และได้ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว ว่าประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน เป็นศาสตร์ที่ทันสมัยเสมอ ใช้ได้ในทุกๆโอกาส และใช้ได้กับทุกๆธุรกิจทุกขนาด

ศาสตร์ชั้นยอดในการบริหารจัดการและพัฒนาร้านกาแฟสดให้ประสบผลสำเร็จและเจริญก้าวหน้า

1 ) เข้าใจ ศาสตร์ของการเข้าใจ
1.1 เข้าใจในตัวเองและคนอื่น
1.2 เข้าใจในการบริหารจัดการร้านกาแฟสด
1.3 เข้าใจในธุรกิจที่ทำอยู่คือร้านกาแฟสด
1.4 เข้าใจลูกค้าและการบริหารจัดการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ
1.5 เข้าใจสินค้าที่ขายและการบริการ

2 ) เข้าถึง ศาสตร์ของการเข้าถึง
2.1 เข้าถึงหัวใจของธุรกิจร้านกาแฟสด
2.2 เข้าถึงสินค้าและบริการที่คุณขาย
2.3 เข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มากที่สุด
2.4 เข้าถึงความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มเด็ก ฯลฯ
2.5 เข้าถึงความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ

3 ) พัฒนา ศาสตร์ของการพัฒนาธุรกิจ
3.1 พัฒนาตัวเอง
3.2 พัฒนาธุรกิจร้านกาแฟสดของตัวเองในทุกๆจุด
3.3 พัฒนารสชาดของทุกๆเมนูให้มีความอร่อยให้มากที่สุด รวมถึงความสะอาดในทุกๆจุด
3.4 พัฒนาการบริการลูกค้าให้อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
3.5 พัฒนาลูกค้า ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกกลุ่มหรือเข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุด
3.6 ประเมินผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ให้ยึดหลักและปฏิบัติตามหลักทั้ง 3 ข้อนี้ และบวกด้วยปรัชญาอีก 2 ข้อ คือ 1 ) ทำให้ถึง 2 ) ทำให้จริง

ศาสตร์ดังกล่าวนี้ทันสมัยอยู่เสมอ ขอให้ผู้ประกอบการทุกท่านนำไปปฏิบัติ จะมีผลทำให้ท่านประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน ใช้ได้กับทุกๆสถานการณ์ ไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดี จะขาขึ้นหรือขาลง หรือวิกฤติเพียงใดก็สามารถใช้ได้ในทุกๆโอกาส

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *