ขั้นตอนเพิ่มพลังความสำเร็จ เพิ่มความสุขวันละนิด

ขั้นตอนเพิ่มพลังความสำเร็จ เพิ่มความสุขวันละนิด
ความสำเร็จและความสุขเกิดขึ้นพร้อมกันได้ เพียงแค่พยายามเปิดหัวใจ เพื่อเข้าใจ ยอมรับตนเองและผู้อื่น ตามเทคนิคอันทรงพลัง 5 ขั้นตอน ที่เรียกร้องหัวใจให้เปิดกว้าง และการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังเท่านั้น

โยชิโนริ โนงุจิ นักจิตวิทยาบำบัด ผู้ค้นพบ พลังความสำเร็จที่มาพร้อมกับความสุข ให้ข้อคิดว่า ทั้งความพยายามและความสำเร็จไม่ได้อยู่ ”ที่ไหน”หรือ ”ข้างนอกนั้น” แต่อยู่ ”ที่นี่” ”ข้างในนี้”ข้างในหัวใจเล็กๆ แต่มีพลังมหาศาล

ทั้งนี้ นักจิตวิทยาบำบัด ยังได้แนะนำหลักการง่ายๆ 5 ขั้นตอนที่จะเพิ่มพลังความสำเร็จ ขณะเดียวก็ยังเพิ่มความสุขได้อย่างน่าสนใจ

ขั้นที่ 1 เขียนทัศนคติที่มีต่อชีวิตที่อยากเป็น เพื่อทำชีวิตที่คุณต้องการอย่างแท้จริงให้ชัดเจนขึ้น เมื่อเห็นสิ่งที่ เริ่มต้นจากค้นหาความเป็นตัวคุณ ชีวิตที่ต้องการ 6 มุมมอง อาทิ รายได้ งานและพลังในการมีชีวิตอยู่ ความสัมพันธ์กับผู้อื่น ครอบครัว งานอดิเรกและการพักผ่อน รวมทั้งสุขภาพ

ขั้นที่ 2 กำหนด attack point หรือ จุดที่ลงมือทำ ในการกำหนดนั้น จะต้องกำหนดก่อนว่า อะไรคือสิ่งที่อยากได้มากที่สุด หรือเป้าหมายที่สำคัญที่สุด โดยใช้หลักเกณฑ์ 3 ข้อ ได้แก่ 1.เป้าหมายที่คุณรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจเมื่อคิดถึงตอนที่ทำได้สำเร็จ 2. เป้าหมายที่เป็นไปได้จริง และทำให้สำเร็จได้ภายใน 3 ปี 3. เป้าหมายที่ไม่ทำให้ชีวิตเสียสมดุล

ขั้นที่ 3 ค้นหา Belief ทั้งที่ขัดขวางการกระทำหรือขัดขวางสิ่งทีเป็นอยู่ ไปด้วยกัน รวมทั้งหาBelief ที่อยู่เบื้องหลัง Driver เพราะถือว่า นั่นคือ Belief โดยการค้นหา Belief ที่ขัดขวางการกระทำ ทำได้โดยค้นหาว่า 1.การกระทำใดทีก่อให้เกิดผลดีที่สุด เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายหลัก 2. การกระทำในปัจจุบัน 3. Belief ที่ขัดขวางการกระทำที่ให้ผลที่ดีที่สุด ส่วนการค้นหา Belief ที่ขัดขวางสิ่งที่เป็นอยู่ ดำเนินการได้ โดย 1. สิ่งที่เป็นอยู่ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ 2. สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 3. Belief ที่ขัดขวาง สิ่งที่เป็นอยู่ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ

ขั้นที่ 4 ตัดกำลังBelief ที่ไม่สมเหตุสมผล โดยการเลือกBelief ที่คิดว่ากีดขวางการมุ่งหน้าสู่เป้าหมายหลัก (main goal )มากที่สุดออกมา 1 ข้อ แต่ไม่ต้องคิดมากจนเกินไป เพราะสามารถเปลี่ยน Belief ใหม่ออกได้ในภายหลัง ต่อมาลองถามตัวเอง ดูเกี่ยวกับBelief ที่ไม่สมเหตุสมผลว่า 1. เรามีหลักฐานหรือไม่ว่านั่นคือความจริง 2. อะไรเป็นสาเหตุในเราเชื่อเช่นนั้น 3. สิ่งนั้นเป็นไปได้จริงและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมหรือไม่ 4.สิ่งนั้นสมเหตุสมผลหรือมีเหตุมีผลหรือไม่ 5.เราต้องการอะไรจากการเชื่อเช่นนั้น 6. เมื่อเชื่อเช่นนั้นแล้ว เราเสียประโยชน์หรือได้รับผลเสียเช่นไร 7.การเชื่อเช่นนั้นส่งผลกระทบอย่างไรต่อการสร้างชีวิตให้เป็นไปอย่างที่เราต้องการ จากนั้น โต้แย้ง Belief เหล่านั้น

ขั้นที่ 5 เรียนรู้วิธีคิดที่ก่อให้เกิดผลดี เพื่อใช้แทนที่ Belief ที่ไม่สมเหตุสมผล โดยอาจทำได้จาก กำหนดวิธีคิดที่ก่อให้เกิดผลดี และการคิดคำพูดกับตัวเอง เช่น จะทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจบ้างก็ได้ ถึงเขาจะคิดยังไงกับคำพูดของเรา มันก็เป็นเรื่องของเขานี่นา , จะทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจบ้างก็ได้ ถ้ามัวแต่กังวลมากเกินไป ก็ไม่เป็นตัวของตัวเองน่ะสิ , พูดกับตัวเองว่า ก็มีบ้างที่ทำให้คนอื่นไม่พอใจ ให้ความสำคัญกับความรู้สึกตนเองมากกว่าความรู้สึกคนอื่น เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อให้วิธีคิดก่อให้เกิดผลดีและคำพูดตัวเองติดตัวคุณอย่างแท้จริง ควรเขียนคำพูดเหล่านี้ พกติดตัวไปทุกหนทุกแห่ง และเมื่อมีโอกาสให้อ่าน หรือช่วงเวลาก่อนนอนหรือหลังตื่นนอน เพื่อส่งข้อความไปยังจิตใต้สำนึกได้โดยง่าย

……..
เรียบเรียงจาก หนังสือ EQ Note ”ความสำเร็จเริ่มต้นที่หัวใจ” ผลงานเขียนโดย โยชิโนริ โนงุจิ ผู้เขียนหนังสือขายดี กฎแห่งกระจก ที่พิมพ์แล้วกว่า 50,000 เล่มในเวลา 6 เดือน ของสำนักพิมพ์อมรินทร์
โดย ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *