ขับรถยนต์สาธารณะรับจ้าง

ขับรถยนต์สาธารณะรับจ้าง
เงินลงทุน
รถยนต์ส่วนตัว ประมาณ 150,000 – 300,000 บาท
รถเช่าขับ ประมาณ 5,000 บาท
รายได้
1,000 – 2,000 บาท/วัน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้บริการ)
อุปกรณ์/ค่าใช้จ่าย
• รถยนต์ (มือสอง ราคาประมาณ 150,000-250,000 บาท) ผ่อนส่งประมาณ 500 บาท/วัน
• รถเช่าขับ (ค่าประกัน 3,000 – 5,000 บาท ค่าเช่าวันละ 500 – 700 บาท)
• ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ (ปีละ 105 บาท)
• ค่าแก๊ส/น้ำมันประมาณ 200 – 400 บาท/วัน
กำไรสุทธิ
ประมาณ 200 – 1,000 บา/วัน
แหล่งจำหน่ายวัสดุ/อุปกรณ์
ตามเต้นท์จำหน่ายรถยนต์มือสองทั่วไป
วิธีดำเนินการ
1. ศึกษาเส้นทางต่างๆโดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑล
2. ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ กฏระเบียบการจราจรและมารยาทขับขี่รถยนต์สาธารณะรับจ้าง
3. เตรียมเอกสารและทดสอบขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะ(ผู้จะขอรับใบอนุญาตต้องมีอายุ 25 ปีขึ้นไป และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลมาก่อนแล้ว)
4. หาซื้อรถยนต์ (TAXI)ซึ่งในระยะแรก หากยังไม่มีเงินลงทุนมากพอ ควรหารถแบบเช่าขับไปก่อน
5. ในระหว่างขับรถพยายามสำรวจติดต่อหาวิน (รับ-ส่งผู้โดยสาร)ตามแหล่งที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล อพาร์ทเม้นต์ คอนโดมิเนียมใหญ่ๆ เนื่องจากแหล่งดังกล่าวถ้าไม่มีวินจะเข้าไปรับผู้โดยสารไม่ได้ ถ้ามีวินแล้วในช่วงเวลาที่ไม่มีผู้โดยสารจะได้ไม่ต้องขับรถออกตะเวน เพื่อเป็นการประหยัดค่าเชื้อเพลิง
ข้อแนะนำ
1. ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ควนหมั่นศึกษาหาความรู้ในด้านเครื่องยนต์ ระบบไฟ รถยนต์ไว้บ้าง
2. เพื่อจะได้นำมาใช้หากประสบปัญหารถยนต์ขัดข้องในขณะประกอบอาชีพ
3. ควรหมั่นศึกษาเส้นทางใหม่ๆ โดยเฉพาะทางลัดเพื่อเป็นการช่วยย่นระยะทาง ทำให้มีเวลาในการหารายได้ในแต่ละวันได้เพิ่มมากขึ้น
4. ต้องปฏิบัติตามกฏหมายและมีมารยาทในการขับรถยนต์สาธารณะรับจ้างด้วยจรรยาของผู้ให้บริการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้โดยสารพึงพอใจในบริการที่ได้

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *