ขับมอเตอร์ไซด์รับจ้าง

ขับมอเตอร์ไซด์รับจ้าง
เงินลงทุน
ประมาณ 30,000 บาทขึ้นไป (รวมค่ารถมอเตอร์ไซด์)
รายได้
200 บาท ขึ้นไป/วัน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้บริการ)
อุปกรณ์
มอเตอร์ไซด์ เสื้อคิว หมวกกันน็อค
วิธีดำเนินการ
เริ่มจากการหาซื้อรถมอเตอร์ไซด์ (กรณีไม่มีรถเป็นของตัวเอง) ถ้ามีเงินลงทุนน้อยก็หาซื้อรถมือสอง หมวกกันน็อตควรมี 2 ใบ สำหรับตัวเองและผู้โดยสาร บางแห่งต้องมีการไปติดต่อซื้อเสื้อคิวจากผู้ดูแลคิวมอเตอร์ไซด์ ซึ่งราคาเสื้อแต่ละแห่งไม่เท่ากัน หลังจากนั้นจึงมาเข้าคิว-รับส่งผู้โดยสาร บางแห่งอาจเข้าคิวตามเวลาที่มาถึง ก่อน-หลัง หรือบางแห่งเข้าคิวตามเบอร์ที่ติดเสื้อคิว อาจมีการจ่ายเงินเป็นรายวันหรือรายเดือน ให้แก่ผู้ดูคิว แล้วแต่จะตกลงกันเวลาในการให้บริการขึ้นอยู่กับความขยันและจำนวนผู้ใช้บริการ
ข้อแนะนำ
1. ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ต้องมีใบขับขี่ มีความชำนาญ และมีมารยาทในการขี่มอเตอร์ไซด์ ปฏิบัติตามกฎหมาย และรู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี โดยเฉพาะทางลัด ซึ่งจะช่วยร่นระยะทาง และทำรายได้ให้มากขึ้น นอกจากนี้บุคลิกภาพส่วนตัว กิริยาวาจาควรสุภาพเรียบร้อย
2. เงินลงทุนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพรถและราคาเสื้อคิวของแต่ละแห่ง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *