ขอให้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

ขอให้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
เดลินิวส์ได้นำความเห็นจากคนทั่วประเทศ 16 คนที่พูดถึงรัฐบาลใหม่ มีเพียง 3 ความเห็นที่พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ดาราสาวแอน ทองประสม ที่ย้ำว่ายากได้นายกรัฐมนตรีที่สามารถสนองนโยบายคำว่า พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ ส่วนอีกความเห็นมาจากนายจรูญ พฤกษ์สุกาญจน์ นักธุรกิจหนุ่ม จ.พิษณุโลก พูดถึงรัฐบาลใหม่ว่าควรนำพระราชดำรัส “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ในการทำงานและดำเนินชีวิต
นอกจากนี้ยังมีความเห็นจาก นางอำนวย แก้ววิชิต อายุ 52 ปี อาชีพชาวนา จ.สุพรรณบุรี บอกว่าอยากให้รัฐบาลทำราคาข้าวให้สูงขึ้น ทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายสูงมาก การใช้จ่ายจึงต้องประหยัด ก็ได้ยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ในการดำเนินชีวิตด้วย

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *