ของเล่นอันตราย! ทำให้เด็กไทยไอคิวต่ำ..

ของเล่นอันตราย! ทำให้เด็กไทยไอคิวต่ำ..
ใกล้ถึงวันเด็กแห่งชาติแล้วสินะเนี่ย.. คิดแล้ว ก็นึกถึงอดีตสมัย 7-8 ขวบ กับของเล่นเก่าๆ เมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมา ที่ยังไม่โลเทค ไม่เหมือนกับของเล่นในสมัยนี้ ที่ล้ำยุคนำสมัย บวกกับเทคโนโลยีที่เก้าไกล จนทำให้เด็กไทยเราน่าเป็นหว่งมั๊กมาก..
ปัจจุบันพบว่า ปัญหาเด็กติดเกม และพฤติกรรมของเด็กติดเกม มีมากที่สุด และจากการสำรวจความคิดเห็นของเด็กและเยาวชน เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของตนเองพบว่าการขโมยเงินพ่อแม่ไปเล่นเกม เป็นปัญหาสำคัญที่สุด และพฤติกรรมเด็ก และเยาวชนเกี่ยวกับการเล่นเกมติดเกม ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเกมปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ออนไลน์ โดยเนื้อเกมจะต่อเนื่องทำให้เด็กติดเกม ส่วนประเภทออฟไลน์ คือเกมที่เล่นเฉพาะกลุ่ม เนื้อหาจะมีความรุนแรง และโป๊ สำหรับปัญหาเด็กติดเกมต้องแก้ที่เจ้าของธุรกิจต้องมีสำนึกที่ดี
ที่สำคัญการดูแลเลี้ยงดูเอาใจใส่เด็ก และเยาวชนตั้งแต่แรกเกิดก็เป็นส่วนสำคัญ ที่จะทำให้เด็ก และเยาวชนมีพัฒนาการที่ดี โดยเฉพาะของเล่นเด็ก จึงอยากเตือนอันตรายจากของเล่นเด็กที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งจากการเก็บตัวอย่างของเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัดกทม. 23 ศูนย์ จากกว่า 300 ศูนย์ มาทำการตรวจหาสารตะกั่ว พบว่าของเล่นจาก 4 ศูนย์ มีสารตะกั่วสูงกว่าค่ามาตรฐาน คือ เกิน 90 พีพีเอ็ม และได้เก็บตัวอย่างของเล่นที่มีการวางขายหน้าโรงเรียนในกทม. 26 แห่ง พบของเล่นหน้าโรงเรียน 4 แห่ง มี สารตะกั่วสูงกว่าค่ามาตรฐาน นอกจากนี้ได้ซื้อของ เล่นตามห้างและตลาดใน กท. พิจิตร บุรีรัมย์ สระแก้ว และชลบุรี รวม 126 ชิ้น แล้วส่งตรวจคุณสมบัติพบของเล่นมีอันตราย โดยเฉพาะรถเด็ก เล่นมีสารตะกั่ว 1,900 พีพีเอ็ม มือถือเด็กเล่น 1,500 พีพีเอ็ม ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงต่อสมอง และการพัฒนาไอคิวเด็ก
ซึ่งการเล่นของเล่นถือเป็นชีวิตจิตใจของเด็ก ผลการวิจัยพัฒนาการเด็กปฐมวัยก่อน 6 ขวบ ตั้งแต่ปี 44-50 พบมีเด็กพัฒนาการช้ามากขึ้น เด็กไทยมีไอคิวเฉลี่ยที่ 91.9 ขณะที่ค่าเฉลี่ยไอคิวมาตรฐานจะอยู่ที่ 90-110 แสดงให้เห็นว่า เด็กไทยมีไอคิวเฉลี่ยต่ำมาก อยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วง
ฉะนั้นเราผู้ใหญ่จึงต้องช่วยกันดูแลเอาใจใส่บุตรหลานของท่านให้เป็นอย่างดี ตั้งแต่แรกเกิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ อย่างของเล่นก็ตาม มันก็การส่งผลกระทบที่ร้ายแรง แก่คนที่คุณรักโดยไม่รู้ตัว.
แหล่งที่มา:
http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *