ขนาดของความสำเร็จของการทำธุรกิจร้านกาแฟสด

ขนาดของความสำเร็จของการทำธุรกิจร้านกาแฟสด

ความสำเร็จของการทำธุรกิจร้านกาแฟสดหรือทุกๆธุรกิจ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เพียงใด สามารถวัดได้โดยไม่ต้องมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์วัดใดๆ ประเมินผลจากการบริหารและการจัดการของเจ้าของร้านกาแฟโดยตรง ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ทำธุรกิจร้านกาแฟสดแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ ประเภททำครึ่งๆกลางๆก็เลิกกลางคัน หรือถอดใจก่อน ซึ่งอยู่ในข่ายทำไม่จริง ที่ผ่านมาจะเป็นเช่นนั้น ดังนั้นจึงเห็นผู้ที่ทำร้านกาแฟแล้วประสบผลสำเร็จสูงมีจำนวนน้อยกว่า
สูตรสำเร็จรูปในการบริหารและจัดการร้านกาแฟสดให้ประสบผลสำเร็จ = 1. เข้าใจ + 2. เข้าถึง + 3. พัฒนา + 4. ทำให้ถึง + 5. ทำให้จริง
ถ้าคุณปฏิบัติให้ได้อย่างเคร่งครัดทุกๆข้อใน 5 ข้อ จะไม่มีเหตุผลใดที่ไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะศาสตร์นี้ได้ผ่านการพิสูจน์เป็นรูปธรรมมาแล้ว ถ้าผู้ประกอบร้านกาแฟสดทุกๆคนสามารถปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนทุกๆข้อ ทุกคนก็สามารถประสบผลสำเร็จได้แบบไม่ยากเย็นอะไร ถ้าคุณปรารถนาที่จะประสบผลสำเร็จในเส้นทางเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟสด จงนำศาสตร์นี้ไปใช้ให้เกิดผลและเป็รูปธรรม คุณจะได้พบกับสิ่งที่เรียกว่า ” ความสำเร็จอย่างแท้จริง ” ซึ่งศาสตร์ทั้ง 5 ข้อนี้เองจะเป็นเครื่องมือวัดถึงความสำเร็จ และการทำธุรกิจของคุณ ว่าคุณทำถึงและทำจริงจังมากน้อยเพียงใด การนำศาสตร์ทั้ง 5 ข้อนี้ไปใช้ในการบริหารจัดการร้านกาแฟสดไม่ได้มีค่าใช้จ่ายหรือลงทุนเพิ่มใดๆ สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาที่คุณมีความพร้อมและตั้งใจจริงทำให้เป็นรูปธรรมขึ้นมา ผลประโยชน์ที่ได้รับก็ตกอยู่ที่คุณคนเดียว คุณจะได้รับทั้งเงินสดและทักษะประสบการณ์และอื่นๆ

ศาสตร์ในการบริหารจัดการและพัฒนาร้านกาแฟสดให้ประสบผลสำเร็จและเจริญก้าวหน้า

1 ) เข้าใจ ศาสตร์ของการเข้าใจ
1.1 เข้าใจในตัวเองและคนอื่น
1.2 เข้าใจในการบริหารจัดการร้านกาแฟสด
1.3 เข้าใจในธุรกิจที่ทำอยู่คือร้านกาแฟสด
1.4 เข้าใจลูกค้าและการบริหารจัดการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ
1.5 เข้าใจสินค้าที่ขายและการบริการ

2 ) เข้าถึง ศาสตร์ของการเข้าถึง
2.1 เข้าถึงหัวใจของธุรกิจร้านกาแฟสด
2.2 เข้าถึงสินค้าและบริการที่คุณขาย
2.3 เข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มากที่สุด
2.4 เข้าถึงความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มเด็ก ฯลฯ
2.5 เข้าถึงความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ

3 ) พัฒนา ศาสตร์ของการพัฒนาธุรกิจ
3.1 พัฒนาตัวเอง
3.2 พัฒนาธุรกิจร้านกาแฟสดของตัวเองในทุกๆจุด
3.3 พัฒนารสชาดของทุกๆเมนูให้มีความอร่อยให้มากที่สุด รวมถึงความสะอาดในทุกๆจุด
3.4 พัฒนาการบริการลูกค้าให้อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
3.5 พัฒนาลูกค้า ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกกลุ่มหรือเข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุด
3.6 ประเมินผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ความสำเร็จมีหลายระดับ มีตั้งแต่ประสบผลสำเร็จน้อย ปานกลาง ไปจนถึงประสบผลสำเร็จมาก และสูงสุด ความสำเร็จทุกระดับมีผลมาจากการลงมือทำอย่างจริงจังหรือขนาดของความตั้งใจจริงนั่นเอง รวมถึงการนำศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างถูกต้องในทุกขั้นตอน

ให้ยึดหลักและปฏิบัติตามหลักทั้ง 3 ข้อนี้ และบวกด้วยปรัชญาอีก 2 ข้อ คือ 1 ) ทำให้ถึง 2 ) ทำให้จริง

ความสำเร็จต้องใช้เวลาในการให้เราทุกคนเดินทางไปหา คุณต้องกล้าที่จะเดินทางไปหาหลักชัย ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวของคุณ

ความสำเร็จที่ว่าทำได้ยาก แต่ที่ยากกว่าก็คือการรักษาความสำเร็จที่เกิดขึ้นไว้กับตัวเองอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จใดๆไม่ได้อยู่ไกลตัวคุณ รวมถึงความสำเร็จของการทำธุรกิจร้านกาแฟ มันอยู่ใกล้ๆนี่เอง

การที่คนส่วนใหญ่เดินไม่ถึงหลักชัย(ไม่ประสบผลสำเร็จ) ทั้งที่หลักชัยอยู่กับที่ไม่ได้ขยับหรือเคลื่อนย้ายไปไหน เป็นเพราะ
1. เดินไปหาเส้นชัย แล้วหยุดระหว่างทาง ก่อนถึงเส้นชัย
2. ไม่ตั้งใจเดิน หรือเดินๆหยุดๆ แล้วเลิกเดินในที่สุด
3. หยุดอยู่กับที่ ( ไม่ประสงค์ที่จะเดิน ) กรณีนี้รับรองเส้นชัยไม่วิ่งหรือเดินทางมาหาท่านอย่างแน่นอน

ขนาดของความสำเร็จของแต่ละคน ยังขึ้นอยู่กับการลงมือกระทำมากหรือน้อย ตั้งใจมากหรือน้อย ทุ่มเทมากหรือน้อย ซึ่งความสำเร็จทั้งหลายจะแปรผันตรงกับการกระทำของท่าน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *