ก้าวแรกสู่การเป็นผู้นำด้วยแนวคิด อี-บิสิเนส

ก้าวแรกสู่การเป็นผู้นำด้วยแนวคิด อี-บิสิเนส

พุธ, 29 พฤศจิกายน 2006
โดย สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ [27-5-2004]

ความเปลี่ยนแปลงในการที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาคนั้นต้องดำเนินควบคู่ไปกับการใช้แนวคิดด้านธุรกิจแบบอี-บิสิเนส ซึ่งจะสามารถช่วยทำให้ความคิดที่ดีกลายเป็นประโยชน์ที่จับต้องได้อย่างรวดเร็ว นอกจากจะต้องดำเนินการในด้านสถานที่ การคมนาคมขนส่งแล้วด้านแอพพลิเคชั่นแบบออนไลน์ที่จะเข้ามาช่วยปรับปรุงกระบวนการด้านธุรกิจก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน

ในอดีตที่ผ่านมานั้น แนวคิดและความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ในบ้านเราต้องใช้เวลานับสิบปีกว่าที่จะได้เห็นเป็นรูปเป็นร่าง หรือสามารถใช้ประโยชน์ได้ จึงทำให้เราไม่สามารถที่จะไปแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านเราได้ ทั้งนี้เนื่องจากไม่มีความคล่องตัวในการดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยในต่างประเทศนั้นได้มีการนำเอาเว็บแอพพลิเคชั่นมาช่วยย่นระยะเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ จึงทำให้สามารถเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว

แต่กระนั้น ก็ไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางและวิธีดำเนินการในโครงการต่างๆ โดยอิงแบบแผนในการทำธุรกิจแบบ อี-บิสิเนส ที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยให้เกิดความคล่องตัว โปร่งใส และประหยัดงบประมาณ ซึ่งอาจจะเริ่มจากโครงการนำร่องสักหนึ่งหรือสองโครงการ เพื่อเป็นการปรับวัฒนธรรมองค์กรและให้เวลากับบุคลากรในการปรับตัว โดยโครงการเหล่านี้จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนกระบวนการตามแนวทางใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีแบบออนไลน์

จากนั้นแล้ว เมื่อได้มีการทดสอบการใช้งานและมีความคุ้นเคยกับกระบวนการใหม่นี้ ก็จะสามารถที่จะก้าวต่อไปสู่โครงการอื่นๆ ต่อไป โดยที่จะเห็นผลลัพธ์ จากระยะเวลาดำเนินการในโครงการใหม่ที่จะสามารถทำให้สำเร็จผลได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับโครงการอื่นๆ ในอดีต ซึ่งที่จริงแล้ว สิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้เป็นมาตรฐานที่องค์กรเอกชนต่างๆ ทั่วโลกได้ยึดถือและใช้ในการดำเนินงานมาแล้ว โดยมีผลพิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก ซึ่งองค์กรภาครัฐก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้เช่นกัน

บทเรียนที่เราต่างก็ทราบกันดีจากอดีตที่ผ่านมาในการที่จะแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านเราก็คือ เราต้องก้าวไปข้างหน้าให้เร็วกว่าที่ผ่านมา มิฉะนั้น เราก็คงต้องเป็นผู้ตามไปเรื่อยๆ ดังนั้น เมื่อเรามีความคิดใหม่ๆ แล้ว ต้องนำไปดำเนินการให้เกิดผลและมองต่อไปถึงการเติบโตหรือการปรับแต่งให้ดียิ่งขึ้น

ข้อคิดหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือ ปัญหาที่มักจะพบสำหรับการทำงานในโครงการที่จะต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการที่ยาวนานเป็นปีๆ กับการใช้เงินในการลงทุนเป็น จำนวนมาก และในที่สุดเทคโนโลยีที่เลือกไว้ก็ได้เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีว่า โครงการที่มีระยะเวลาการดำเนินการนานนั้น เป็นเรื่องยากที่จะสามารถหาบทสรุปสุดท้ายได้ในโลกที่มีบุคลากรย้ายเข้าย้ายออกและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นเราต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นหนทางเดียวที่จะใช้งบประมาณที่มีอยู่จำกัดให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *