กิน ‘ชาเขียว-เห็ด’ ป้องกันมะเร็งเต้านม

กิน ‘ชาเขียว-เห็ด’ ป้องกันมะเร็งเต้านม
• อาหาร
ทานบ่อยช่วยชะลอเนื้อร้ายเติบโต!!

ผลการวิจัยระบุ การรับประทานเห็ดควบคู่กับดื่มชาเขียวจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งเต้านม และในรายที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วก็จะช่วยชะลอการเติบโตของเนื้อร้าย

งานวิจัยชิ้นนี้จัดทำโดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Western Australia ที่ได้ศึกษาการรับประทานอาหารของหญิงชาวจีนที่อาศัยอยู่ในเมืองหางโจว จำนวน 2,018 ราย โดยครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างนี้เป็นโรคมะเร็งเต้านม การศึกษาครั้งนี้มีขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม 2547 ถึงกันยายน 2548

หมิ่น จาง หนึ่งในคณะวิจัยระบุว่า อัตราการเป็นโรคมะเร็งเต้านมของหญิงชาวจีนมีน้อยกว่าผู้หญิงในประเทศพัฒนาแล้วประมาณ 4 ถึง 5 เท่าตัว

“งานวิจัยของเราพบว่า ผู้หญิงชาวจีนที่บริโภคเห็ดมากเท่าใด พวกเธอก็จะลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งเต้านมมากเท่านั้น โดยเฉพาะในหญิงวัยหมดประจำเดือน และยิ่งมีการบริโภคเห็ดควบคู่ไปกับการดื่มชาเขียวแล้ว ก็จะยิ่งทำให้อัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมมีน้อยลงไปอีก”

งานวิจัยชิ้นนี้พบว่า ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งเต้านมลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อมีการบริโภคเห็ดในอัตราที่สูงขึ้น และทฤษฎีนี้ใช้ได้ทั้งกับเห็ดสดและเห็ดตากแห้ง

โดยพบว่า การบริโภคเห็ดเพียงวันละ 10 กรัม หรือเพียงหนึ่งดอกเป็นประจำ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งอย่างได้ผล

นอกจากนี้ ยังพบว่าในหญิงที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมอยู่แล้ว เมื่อบริโภคเห็ดสดเข้าไปจะทำให้การเติบโตของเนื้อร้ายมีน้อยกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้บริโภคเห็ด 2 ถึง 3 เท่าตัว และยังพบว่า ชาเขียวและเห็ดนี้มีสรรพคุณช่วยกำจัดเนื้อร้ายที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของมะเร็งทุกชนิดได้

หมิ่น จาง กล่าวอีกว่า ข้อเท็จจริงที่ว่า การบริโภคเห็ดควบคู่ไปกับการดื่มชาเชียว จะทำให้ได้ผลดีกว่าการบริโภคเห็ดอย่างเดียวนั้น เป็นผลจากการศึกษาในกลุ่มหญิงชาวจีนที่เป็นโรคมะเร็งเต้านม

“เท่าที่เรารู้ นี่คืองานศึกษาในมนุษย์ชิ้นแรก ที่สามารถสรุปผลของการบริโภคเห็ดและชาเขียวร่วมกันที่มีต่อโรคมะเร็งเต้านม และหากการค้นพบของเราสอดคล้องกับผลที่ได้จากงานวิจัยชิ้นอื่นๆ ก็เป็นไปได้ว่าในอนาคตโรคมะเร็งเต้านมจะสามารถป้องกันได้ด้วยอาหารที่ราคาไม่แพงเลย” หมิ่น จาง กล่าวสรุปไว้

งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเกี่ยวกับมะเร็ง International Journal of Cancer ฉบับล่าสุด ซึ่งอยู่ในชุดเอเชียศึกษาเกี่ยวกับการต่อต้านสาเหตุของโรคมะเร็งและชีวเคมี โดยมี หมิ่น จาง และคณะ เป็นผู้ทำการวิจัย

ที่มา: หนังสือพิมพ์ ASTVผู้จัดการ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *