กินอาหารขยะระหว่างท้องส่งผลเสียต่อลูกในระยะยาว

กินอาหารขยะระหว่างท้องส่งผลเสียต่อลูกในระยะยาว
อาหาร
พบ ไขมันในเลือดสูง มีแนวโน้มป่วยเบาหวาน

การกินอาหารขยะ หรืออาหารที่มีไขมันสูงระหว่างตั้งครรภ์ หรือในช่วงให้นมบุตรอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของเด็กในระยะยาว

นักวิจัยจากวิทยาลัยสัตวแพทย์และจากองค์กรเวลล์คัม ทรัสต์ ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้ศึกษาเรื่องนี้ในหนูทดลองพบว่า ถ้าให้นมลูก ลูกหนูที่เกิดออกมาจะมีไขมันในเลือด และไขมันที่สะสมตามอวัยวะในปริมาณสูงมาก และจะสูงไปอย่างนั้น แม้ว่าลูกหนูจะหย่านมจนเข้าถึงวัยโตเต็มที่แล้วก็ตาม

แม้ลูกหนูจะถูกเลี้ยงดูด้วยอาหารดีมีประโยชน์หลังจากหย่านม แต่ก็ไม่ช่วยให้ระดับไขมันลดลง และมีแนวโน้มว่ามันจะป่วยเป็นเบาหวานได้ง่ายกว่าหนูทั่วไปอีกด้วย ผลวิจัยจึงสรุปได้ชัดเจนว่า อาหารที่แม่กินเข้าไปในช่วงตั้งครรภ์และในช่วงให้นมบุตร มีความสำคัญอย่างมากต่อสุขภาพของลูกในระยะยาว เด็กคนนั้นจะเติบโตเป็นเด็กที่แข็งแรงหรือไม่ ส่วนหนึ่งจึงอยู่ที่แม่ว่ากินอะไรเข้าไปในช่วงตั้งครรภ์

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *