กินดี อยู่ดี อายุยืน

กินดี อยู่ดี อายุยืน
• อาหาร
อาหารมีประโยชน์ ช่วยกาย-ใจแข็งแรง

คนที่กินอาหารมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และปราศจากสารพิษจะมีอายุยืน คำกล่าวเช่นนี้อาจเป็นคำพูดที่พูดกันมากจนน่าเบื่อ แต่ก็มีการศึกษาที่พิสูจน์แล้วว่าอาหารมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำให้อายุยืนยาว คงไม่มีใครปฏิเสธที่อยากจะมีอายุยืน

หนึ่งในปัจจัยที่ช่วยให้อายุยืน คือ การที่ทำให้อวัยวะและระบบต่างๆ ในร่างกายทำงานได้ตามปกติ และมีประสิทธิภาพ และการที่อวัยวะและระบบต่างๆ ทำงานได้ต้องอาศัยสิ่งทีช่วยขับเคลื่อนการทำงานเช่นนี้ หากเปรียบรถยนต์ขับเคลื่อนได้ด้วยพลังงานซึ่งเป็นน้ำมัน ร่างกายทำงานได้ก็ต้องอาศัยหลังงานเช่นกัน แตกต่างที่แหล่งพลังงานในร่างกายได้จากอาหารไม่ใช่น้ำมันเบนซิน

สารที่อยู่ในอาหารบางอย่างจะให้พลังงานแก่ร่างกายเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิต ซึ่งมี 3 ชนิด คือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน สารอาหารทั้ง 3 ชนิดนี้ เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะเปลี่ยนเป็นพลังงาน แต่การที่สารอาหารทั้ง 3 ชนิดจะเปลี่ยนเป็นพลังงานได้นั้นต้องอาศัยสารอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิดรวมแล้วร่างกายต้องการสารอาหารทั้ง 6 ชนิด (คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และน้ำ) เพื่อให้ชีวิตอยู่รอด

ดังนั้นจึงต้องการอาหารที่ให้สารอาหารครบทั้ง 6 ชนิด ที่มีคุณภาพดีและในปริมาณที่พอเหมาะ ซึ่งสำหรรับคนไทยก็คือการกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ทุกวัน ดื่มน้ำให้เพียงพอ ไม่ลืมกินอาหารเช้า ออกกำลังกายเป็นประจำ คิดบวก มองคนในแง่ดี ฯลฯ

การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคและการเสี่ยงต่อความตาย ในกลุ่มหญิงและชายจำนวนสามแสนกว่าคน พบว่า อัตราเสี่ยงต่อการตายของคนที่กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นประจำจะลดลงประมาณร้อยละ 20 – 25 ในการศึกษาเดียวกันนี้ พบว่าคนที่กินไม่ดีจำนวนหนึ่งก็มีอายุยืนได้ ซึ่งผู้ทำการศึกษาคิดว่าปัจจัยแวดล้อมมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วย ดังนั้นนอกจากกินดีแล้ว ยังต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีปราศจากมลพิษ อยู่ในที่ๆ มีอากาศดีอีกด้วย

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *