กินข้าวนอนหลับ

กินข้าวนอนหลับ

มีนักปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งถามพระอาจารย์ว่า “ท่านมีเคล็ดลับการปฏิบัติ
ธรรมที่ลึกล้ำหรือเปล่า?”
พระอาจารย์ : มี
นักปฏิบัติ : มีเคล็ดลับอะไรบ้าง?
พระอาจารย์ : เมื่อหิวก็กินข้าว เมื่อง่วงก็นอน
นักปฏิบัติ : คนทั่วไปก็ต้องกินข้าวนอนหลับอยู่แล้ว
แล้วจะแตกต่างจากการปฏิบัติธรรมของท่านอย่างไร
พระอาจารย์ : ไม่เหมือน
นักปฏิบัติ : ไม่เหมือนอย่างไร?
พระอาจารย์ : คนโดยทั่วไป เวลากินข้าวก็คิดไปถึงเรื่องราวต่างๆ
ร้อยแปดพันเก้า เวลานอนก็ฟุ้งซ่านจนไม่เป็นอันนอน

กินข้าวนอนหลับ ฟังไปเหมือนกับเป็นสิ่งที่ง่ายๆ แต่จะมีสักกี่คนที่กินอย่าง
มีสติ จิตไม่ส่ายไปคิดถึงสิ่งอื่นๆ หรือเวลาทำกิจกรรมอื่น สติก็ไม่ได้จ่ออยู่กับ
สิ่งที่ทำ จิตกลับวิ่งไปอยู่ที่อื่นตามแต่กิเลสจะพาไป และเวลานอนก็นอนหลับ
ได้อย่างสุขสงบไร้กังวล

จะเห็นได้ว่า สิ่งที่ปกติเรียบง่ายที่สุด…….
แต่จะปฏิบัติจนถึงสภาวธรรมที่เรียบง่ายสงบที่สุด จำเป็นจะต้องผ่านการฝึกฝน
จิตจนถึงขั้นที่ไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆ สามารถปล่อยวาง และเข้าใจถึงความเป็นอนิจจังได้

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *