กำหนดเป้าหมาย…ง่ายกว่าที่คิด

กำหนดเป้าหมาย…ง่ายกว่าที่คิด
โดย JobsDB พฤศจิกายน 2552

การกำหนดเป้าหมายเล็ก ๆ ที่สามารถทำงานให้สำเร็จได้จริงเป็นวิธีที่ดีจะยกระดับชีวิตและ
การทำงานให้ก้าวหน้าและสามารถแก้ปัญหาได้ในระยะยาว เพราะปัญหามักจะเกิดเมื่อคนเรา
กำหนดเป้าหมายแล้วก็ลืมมันภายในไม่กี่สัปดาห์ นี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งของการกำหนดเป้าหมายเล็ก ๆ
ในระยะสั้นจะดีกว่า ฉะนั้นหากครั้งต่อไปคุณต้องการจะกำหนดเป้าหมายในการทำงาน ขอแนะนำ
ให้คุณทำตามวิธีการต่อไปนี้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายของชีวิตได้ง่ายดายขี้น
และยังสามารถบรรลุเป้าตามที่หวังได้ในไม่ช้า

เป้าหมายที่เป็นไปได้…กำหนดอย่างไร

อันดับแรกของการที่จะไปถึงเป้าหมายที่มุ่งหวัง คุณจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายที่สามารถไปถึงได้จริง โดยให้พยายามหลีกเลี่ยง
เป้าหมายที่เป็นจำนวนเงิน หรือมูลค่าที่ติดมากับเป้าหมายนั้น
หลังจากกำหนดเป้าหมายแล้ว ต้องมั่นใจว่ามันยังคงชัดเจนอยู่ในใจของคุณ เขียนบันทึกช่วยจำลงบนกระดาษโน้ตแผ่นเล็ก ๆ
แล้วติดไว้ในที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่คุณสามารถเห็นมันได้อย่างชัดเจนในทุก ๆ วัน วิธีนี้จะช่วยให้คุณมุ่งไปที่เป้าหมายตลอดเวลา และทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น
ค้นหาแรงบันดาลใจที่จะทำให้คุณมุ่งมั่นไปถึงจุดหมายได้สำเร็จ ไม่ว่าแรงบันดาลใจนั้นจะเป็นวัตถุที่จับต้องได้ หรือเป็นเพียง
แค่ความคิด ความรู้สึกภายในจิตใจก็สามารถทำให้คุณไปถึงเป้าหมายได้อย่างไม่น่าเชื่อ เพียงแค่คุณมีสิ่งที่เรียกว่า แรงบันดาลใจ
มองหาการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณ อย่ากลัวที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับเป้าหมาย
และความปรารถนาของคุณกับคุณที่คุณรัก และเมื่อคุณไปถึงเป้าหมายดังกล่าวแล้วอย่าลืมบอกกล่าว แจ้งข่าวดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ที่ให้การสนับสนุนคุณด้วย หรือคุณอาจหาใครสักคนที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันมาเป็นหุ้นส่วน ร่วมเดินทางไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน
โดยเริ่มตั้งแต่ กำหนดเป้าหมายร่วมกัน ช่วยเหลือกันและกันในทุก ๆ จังหวะที่ก้าวเดิน ไปจนถึงวันแห่งความสำเร็จ
ให้รางวัลกับตัวเองเมื่อไปถึงเป้าหมายที่กำหนดได้ และต้องไม่ลืมที่จะกำหนดเป้าหมายใหม่ ๆ ด้วย การให้รางวัลตนเองจะสร้าง
แรงจูงใจให้กับตัวคุณ ทำให้คุณมีพลังในการกำหนดและไปถึงเป้าหมายใหม่ ๆ ได้อย่างง่ายดายกว่าเดิม
การกำหนดเป้าหมายในการทำงานและทำให้สำเร็จนั้นไม่จำเป็นต้องทำให้เป็นเรื่องยุ่งยากหรือสลับซับซ้อน เพียงแค่มีแรงปรารถนา
ที่จะเปลี่ยนแปลง มีแผนปฏิบัติการที่เข้มแข็ง ไม่ช้า คุณก็จะสามารถกำหนดเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย ผลที่ตามมาก็คือคุณจะพบว่า
คุณมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานและการทำธุรกิจได้ง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยล่ะ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *