การแพทย์ : ‘มะเร็งต่อมน้ำเหลือง’ รักษาถูกวิธีหายขาดได้

การแพทย์ : ‘มะเร็งต่อมน้ำเหลือง’ รักษาถูกวิธีหายขาดได้

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มีต้นกำเนิดจากต่อมน้ำเหลืองหรือเนื้อเยื่อน้ำเหลือง มีภาวะการเจริญเติบโตมากเกินไปในระบบน้ำเหลือง แบ่งเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอดจ์กิน และมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดไม่ใช่ฮอดจ์กิน สำหรับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอดจ์กินพบได้น้อย ประมาณ 62,000 คนทั่วโลกต่อปี แต่สำหรับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กินจะพบมากกว่า แบ่งเป็นชนิดบี เซลล์ (B Cell) และชนิดที เซลล์ (T Cell) ซึ่งเป็นชนิดที่ร้ายแรงและรักษายากกว่า โดยในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตด้วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กินกว่า 286,000 คนทั่วโลก

จากการศึกษา ร้อยละ 30-40 ของผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในไทยมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้น โดยกลุ่มเสี่ยงได้แก่ ผู้ที่ป่วยด้วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น โรคเอดส์ การปลูกถ่ายไขกระดูก โรคภูมิแพ้ตนเอง โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคไทรอยด์อักเสบฮาชิโมโต้ หรือผู้ที่ต้องสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง อาทิ เกษตรกร ช่างก่อสร้าง นักเคมี คนงานโรงงานฟอกหนัง ผลิตยาง และวิสัญญีแพทย์ เป็นต้น

ศ.นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองไม่สามารถตรวจพบได้จากการตรวจสุขภาพทั่วไปหรือการตรวจเลือด แต่สังเกตได้จากการพบก้อนเนื้อบริเวณต่างๆ เช่น ที่คอ รักแร้ ขาหนีบ ต่อมทอนซิลหรือต่อมน้ำเหลืองบวมโต และอาจมีไข้ หนาวสั่น มีเหงื่อออกมากตอนกลางคืน เบื่ออาหาร น้ำหนักลดอ่อนเพลีย คันทั่วร่างกาย หรือมีอาการผิดปกติของการทำงานอวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นมะเร็งเพียงไม่กี่ชนิดที่รักษาให้หายขาดได้

‘ส่วนใหญ่แพทย์จะให้ยาเคมีบำบัดซึ่งถือเป็นวิธีการรักษาที่ให้ผลดีที่สุด และอาจให้ร่วมกับยาแอนติบอดีบางชนิด สำหรับการฉายรังสีรักษาจะใช้ในบางกรณี อาทิ มีก้อนขนาดใหญ่มาก หรือรอยโรคอยู่ในตำแหน่งพิเศษ เช่น ในสมอง อัณฑะ เป็นต้น ส่วนการเปลี่ยนถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดหรือ สเต็มเซลล์ ก็เป็นการรักษาอีกทางหนึ่งด้วย

ผศ.นพ.อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ สาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกว่า ‘โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองตอบสนองต่อการรักษาด้วยการให้ยาเคมีบำบัดได้เป็นอย่างดี สถิติที่ผ่านมา ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดมีโอกาสหายขาดได้ถึงร้อยละ 50 หากได้รับการรักษาและดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี ทั้งทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายพอเหมาะ พบแพทย์สม่ำเสมอ การดูแลจิตใจให้เข้มแข็ง ญาติจึงมีส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างกำลังใจให้ ผู้ป่วย’

ในโอกาสวันโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโลก วันที่ 15 ก.ย. 2555 ชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย ได้จัดงาน ‘ยิ้มสู้ รู้ทัน ปันประสบการณ์…เรื่องโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง’

ในวันที่ 15 ก.ย. 2555 เวลา 12.30-17.00 น. ที่หอประชุมบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตชั้น 1-2 ถนนรัชดาภิเษก สอบถาม โทร.0-2884-0560

ที่มา : ข่าวสด

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *