การเรียนรู้ทางด้านการจัดการผ่านกิจกรรมผจญภัย

การเรียนรู้ทางด้านการจัดการผ่านกิจกรรมผจญภัย
มองมุมใหม่ : รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ pasu@acc.chula.ac.th กรุงเทพธุรกิจ วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
สัปดาห์นี้ผมขอคั่นเนื้อหาที่นำเสนอในสัปดาห์ที่แล้ว (เรื่องข้อแตกต่างระหว่างหญิงกับชาย) หน่อยนะครับ เพราะมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องที่อยากจะเล่า และเผอิญเรื่องดังกล่าวก็เพิ่งเกิดขึ้นสดๆ ร้อนๆ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา (10-11 พฤศจิกายน) เลยขอลัดคิวมานำเสนอก่อนนะครับ (เดี๋ยวลืม)
เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมพานิสิตในภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ในชั้นปีที่สาม ไปเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม Into The Wild ของอาจารย์วิชัย สมมิตร และทีมงาน ที่จัดขึ้นที่ศรีปทุม ลองสเตย์ ที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งต้องเรียนว่าผลลัพธ์ที่ได้เกินกว่าที่คาดหวังไว้เยอะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียนรู้ทางด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาตนเอง
จากการเข้าร่วมกิจกรรม Rope Course ที่ทางอาจารย์วิชัย และทีมได้เตรียมไว้ เท่าที่ทราบปัจจุบันมีองค์กรธุรกิจต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้พอสมควร และผมเองก็เชื่อว่า จะเป็นวิธีการในการเรียนรู้ในด้านการบริหาร การจัดการ การทำงานเป็นทีม และการเอาชนะตนเอง ที่จะเป็นที่นิยมต่อไปในอนาคต
แนวคิดที่สำคัญที่ผมมองเห็นนั้น คือการเรียนรู้ทางด้านการบริหารจัดการ ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ผ่านทางห้องเรียน กรณีศึกษา หรือการทำงานจริงๆ เท่านั้นครับ การเข้าร่วมกิจกรรมเชิงผจญภัย ในรูปแบบต่างๆ ก็ทำให้เราเกิดการเรียนรู้ได้เช่นกัน และไม่ใช่เพียงแค่ความรู้เพียงอย่างเดียวนะครับ การพัฒนาตนเองทั้งในด้านความคิด กำลังใจ อีกทั้งความสนุกก็เป็นสิ่งที่ได้รับ
ผมขออนุญาตยกตัวอย่างหลายๆ แนวคิดทางด้านการบริหารจัดการ ที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมผจญภัย เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ ซึ่งจริงๆ แนวคิดเหล่านี้ก็มีเขียน มีบรรยายอยู่ทั่วไป แต่การเข้าร่วมกิจกรรมผจญภัยก็จะทำให้เราได้เรียนรู้ ซาบซึ้งกับแนวคิดเหล่านี้มากขึ้นครับ อย่างเช่น เรื่องแรก คือ เรื่องของ Comfort Zone ครับ
ซึ่งก็มีอยู่ในหนังสือเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงเกือบทุกเล่ม ที่บอกว่าการบริหารการเปลี่ยนแปลงใดจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อมีความจำเป็น หรือเร่งด่วน เพียงพอที่จะทำให้คนออกจาก Comfort Zone หรือเหตุการณ์/สถานการณ์อันคุ้นชิน ของแต่ละคน และการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาจะเกิดขึ้นได้ยาก ถ้ายังคงยึดติดอยู่กับ Comfort Zone ดังกล่าว
อ่านตำราเพียงอย่างเดียวก็พอเข้าใจนะครับ แต่เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมผจญภัยแล้ว เราจะพบว่าจริงๆ แล้วการออกจาก Comfort Zone นั้นเป็นอย่างไร และให้ผลลัพธ์ที่ดีเพียงไร การเข้าร่วมกิจกรรมผจญภัยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ทั้งอาจารย์ และนิสิตของภาควิชาพาณิชยศาสตร์ ได้ออกจาก Comfort Zone ของตนเอง โดยการทำกิจกรรมเชิงผจญภัยหลายๆ อย่างที่ไม่เคยได้ทำมาก่อนหรือคิดว่าชีวิตนี้จะได้ทำ (ขออนุญาตไม่เฉลย ว่าทำอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวไม่สนุกสำหรับคนที่ยังไม่เคยไป) ทำให้ทุกคนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับรู้ถึงรสชาติของการออกจาก Comfort Zone ของตนเอง และความรู้สึกถึงความสำเร็จ เมื่อสามารถออกจาก Comfort Zone ได้สำเร็จ ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ และมีความกล้าที่จะลองคิด ลองทำสิ่งใหม่ๆ ต่อไป
อีกเรื่องที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมผจญภัย คือ เรื่องของการทำงานเป็นทีมครับ จริงๆ แล้วก็มีพวกแบบฝึกหัด เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมหลายรูปแบบนะครับ แต่การเข้าร่วมกิจกรรมผจญภัยนั้น คนที่อยู่ในทีมเดียวกัน จะต้องเผชิญกับความท้าทายที่ดูเหมือนจะมีความเสี่ยงต่ออันตรายสูง (แต่จริงๆ ปลอดภัยมากครับ) ทำให้ความสมัครสมานสามัคคี ความมุ่งมั่นของสมาชิกในทีมมีร่วมกันมากขึ้น
นอกจากนี้ ในบางกิจกรรมจะเป็นความท้าทายที่ดูแล้วไม่มีทางหรือโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้เลย แต่การออกแบบรูปแบบของกิจกรรมนั้น ก็ทำให้ในแต่ละกลุ่มจะต้องพยายาม ไม่ย่อท้อในการแสวงหาหนทางในการแก้ไขความท้าทายที่เผชิญ จนสามารถผ่านกิจกรรมนั้นได้ในที่สุด
สุดท้ายประสบการณ์สำคัญที่ได้รับคือ การเอาชนะตัวเองครับ โดยเฉพาะความกลัวภายในของตัวเอง หลายคนอาจจะกลัวความสูง หลายคนอาจจะกลัวเปียก หลายคนอาจจะกลัวการปีนป่าย แต่พอเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ทุกคนสามารถเอาชนะความกลัวดังกล่าวได้ ทุกคนได้ทำในสิ่งที่ชาตินี้อาจจะไม่คิดที่จะทำเลย ซึ่งเชื่อว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีและจะติดตัวทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ไปภายหลังจากจบกิจกรรมแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนิสิตในระดับปริญญาตรี ที่ยังจะต้องเรียนและเผชิญกับสิ่งต่างๆ อีกมากมาย
อยากจะแนะนำองค์กรธุรกิจและสถาบันการศึกษาต่างๆ นะครับว่า การเรียนรู้ทางด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาตนเอง โดยผ่านกิจกรรมผจญภัยนั้นเป็นทางเลือกหนึ่งของการพัฒนาและบุคลากร ผู้บริหารหลายท่านอาจจะมองว่า เป็นกิจกรรมที่มีแต่สนุก ไร้สาระ แต่ถ้ามองอย่างลึกซึ้ง หรือพอเวลาผ่านไปช่วงหนึ่งแล้วจะพบว่า กิจกรรมเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรและการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
ในขณะที่บางองค์กรที่มีโจทย์อยู่ในใจ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กร หรือการสร้างค่านิยมร่วมให้เกิดขึ้น ภายในองค์กร ก็สามารถใช้กิจกรรมผจญภัยเหล่านี้ในการตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้นะครับ ลองพิจารณาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรนะครับ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *