การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก อาจส่งผลกระทบบางประการที่ไม่สามารถแก้ไขได้

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก อาจส่งผลกระทบบางประการที่ไม่สามารถแก้ไขได้

::: ข้อมูลโดย VOA News ภาคภาษาไทย :::

รายงานทางวิทยาศาสตร์ชิ้นล่าสุดในสหรัฐฯ ระบุว่า ผลกระทบบางอย่างของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกนั้นไม่สามารถแก้ไขได้ และการเปลี่ยนแปลงบางประการ เช่น ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศโลก อาจดำรงคงอยู่ไปนับพันปี

คุณ Susan Solomon นักวิทยาศาสตร์อาวุโสแห่งสำนักงานบรรยากาศและมหาสมุทรแห่งชาติสหรัฐฯ ผู้จัดทำรายงานล่าสุด เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสภาพบรรยากาศโลก บอกว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพบรรยากาศโลกกำลังเกิดขึ้นอย่างช้าๆ และไม่สามารถหยุดยั้งได้ ผู้คนทั่วไปคิดกันว่า หากปัจจุบันเราสามารถหยุดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศได้ อีก 100-200 ปี บรรยากาศโลกจะเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งนั่นเป็นความคิดที่ผิดนะครับ เพราะรายงานชิ้นล่าสุดระบุว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะคงอยู่ไปอีกอย่างน้อยเกือบ 1 พันปีเลยทีเดียว ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงขึ้นนี้จะส่งผลให้ระดับอุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้นเรื่อยๆ ไปอีกนับพันปี ส่งผลให้ธารน้ำแข็งขั้วโลกที่กรีนแลนด์และแอนตาร์กติกาละลายอย่างรวดเร็ว และระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ซึ่งอาจทำให้ในอนาคตเขตชายฝั่งและส่วนที่เป็นเกาะหลายแห่งต้องจมลงในทะเล รายงานบอกว่าหากปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ เพิ่มขึ้นจากระดับ 385 ส่วนต่อล้านส่วนในปัจจุบัน เป็นระดับ 600 ส่วนต่อล้านส่วน จะทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นจาก 1.3 ฟุต เป็น 3.2 ฟุต

คุณ Kevin Trenberth ผอ.ฝ่ายวิเคราะห์สภาพบรรยากาศ ที่ศูนย์วิจัยบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐฯ กล่าวว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เกาะกรีนแลนด์ซึ่งมีภูเขาและธารน้ำแข็งได้ละลายอย่างรวดเร็ว มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในรายงาน ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นประมาณปีละ 5 มิลลิเมตร และหากเกาะกรีนแลนด์ละลายหายไปหมด ซึ่งอาจใช้เวลาราว 850 ปี คงต้องใช้เวลามากกว่านั้นอีก 10 เท่า คือ ประมาณ 1 หมื่นปี ที่จะทำให้ก้อนน้ำแข็งก่อตัวขึ้นใหม่ดังเดิม คุณ Trenberth ยังบอกด้วยว่า ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์เริ่มทราบเกี่ยวกับเรื่องการไม่สามารถแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพบรรยากาศโลกนี้แล้ว แต่รายงานชิ้นนี้ช่วยให้ความกระจ่างและยืนยันในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงขึ้นยังส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนในเขตร้อนลดลง พื้นที่ที่เป็นทะเลทรายขยายตัว และทำให้เกิดไฟป่าบ่อยขึ้นด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องให้พื้นที่และปริมาณผลผลิตทางการเกษตรลดลงมากในอนาคต

ในความเป็นจริง ในชั้นบรรยากาศโลกยังมีก๊าซอื่นๆ ที่เป็นตัวการให้เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก ซึ่งทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเช่นกัน แต่ก๊าซเหล่านั้นสลายตัวได้เร็วกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ ดังนั้น ในระยะยาวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จึงสามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพบรรยากาศโลกมากที่สุด

คุณ Kevin Trenberth กล่าวว่า จำเป็นต้องมีการตัดสินใจและดำเนินการเพื่อลดภาวะโลกร้อนอย่างเร่งด่วน เพราะหากรอจนถึงเวลาที่สาธารณชนและผู้ออกกฎหมายตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ก็ดูจะสายไปเสียแล้ว.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *