การเจรจาต่อรองเมื่อสภาวะคับขัน

การเจรจาต่อรองเมื่อสภาวะคับขัน

แท้ที่จริงแล้ว การทำงานในหน่วยงาน หรือองค์การ บางแห่ง ไม่ได้มีความสุข เหมือนที่เราฝัน บางหน่วยงานทำงานแบบมีวัฒนธรรมการทำงานที่ดีถือว่าดีไป มีระบบการบริหารผลตอบแทนที่ยุติธรรม เจ้านายไม่หูเบา รักลูกน้อง ถือว่าเป็นองค์การในฝันครับ ตัวผู้เขียนเองอยากทำงานกับองค์การแบบนี้จังครับ แต่หากเราเจอบางอย่าง ที่เป็นคำถาม ที่เราไม่สามารถหาคนตอบโจทย์ได้ การเจรจาต่อรอง จึงเกิดหลังจากคำถาม ที่ตอบไม่ได้

ผู้เขียนสามารถเจรจาต่อรอง แบบถูกต้องตามจริยธรรมตามที่เขียนมา มาดูกรณีอื่นครับ

การเจรจาต่อรองเมื่อสภาวะคับขัน

บนเส้นทางการดำเนินไปของชีวิตคนเราสิ่งที่ไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นทุกเมื่อ หากมีคู่กรณี คนสองคนพบหรือประสบกับเหตุการณ์ เชื่อหรือไม่ว่า จะมีปฏิกิริยาต่างกันโดยสิ้นเชิง หรือเหมือนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพการตัดสินใจ

ของแต่ละคน คุณภาพการตัดสินใจ เกิดจาก

1. พื้นฐานการตัดสินใจ ที่ถูกสั่งสมมาเมื่อมีประสบการณ์หรือผ่านการอบรมในเรื่องนั้น
2. การเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็ก ทำให้มีความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรม
3. วุฒิภาวะ และอารมณ์ในขณะนั้น
4. สิ่งแวดล้อม
ภาวะคับขัน คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงและส่งผกระทบต่อสวัสดิภาพ และความปลอดภัยของเรา เช่น การถูกจับไปเป็นตัวประกัน การอยู่ในเหตุการณ์ที่มีการปล้นจี้ คนที่เรารักถูกจับไปเรียกค่าไถ่ ถูกรีดทรัพย์ ข่มขู่ สิ่งแรกที่ต้องทำคือ

1. ควบคุมสติ อารมณ์
2. รวบรวมความกล้า ฟังข้อเสนอ อีกฝ่าย สังเกตสีหน้า อาการ กิริยาเพื่อหาความต้องการ
3. จากข้อ 2 ส่วนมากจะรับไม่ได้ และถ้ารุนแรงเป็นอันตรายถึงชีวิตแบบฉลับพัน ใช้สติ ปัญญา จงอย่ามัวใช้เทคนิคการเจรจาต่อรองเช่นถูกไล่หลัง หมายจะ ชิงทรัพย์ ทำร้ายล้างแค้น ข่มขืน ถ้าหนีได้ให้หนีร้องขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างถ้าอยู่ในที่มีคนอยู่อาศัย แต่อย่าร้องว่าช่วยด้วยให้ร้องว่า ไฟไหม้
4. หากกรณีหนีไม่ได้ หาความต้องการของเขาหรือเธอ เชื่อว่า อาชญากรรมทุกอย่างเกิดจาก ความต้องการของอาชญากรเท่านั้น จงเปลี่ยนความต้องการเป็น สินทรัพย์ที่มีอยู่ในตัวของท่านแทน อ้างว่าเป็นของบรรพบุรุษ ตกทอดมา ขายได้ราคา เพื่อแลกกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ท่านเอง
5. จำหน้าบุคลิกของเขาหรือเธอผู้นั้นให้ดี แล้วจะต้องแจ้งความ เพื่อลงบันทึกประจำวัน ไม่งั้นโจรจะเต็มบ้านเมือง

มีอีกหลายเหตุการณ์ที่ท่านจะต้องพบสำหรับภาวะคับขันที่ไม่มีคู่เจรจา หรือคู่เจรจาไม่อยู่ในภาวะที่คุมสติได้ ที่ท่านต้องเจอ ถ้าเลี่ยงได้ขอจงเลี่ยงใช้สติปัญญาอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงเจรจาขอแลกกับสินทรัพย์ที่ท่านมี

ที่มา :www.tpa.or.th

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *