การเขียนจดหมายติดตามผลการสมัครงาน

การเขียนจดหมายติดตามผลการสมัครงาน
โดย JobsDB เมษายน 2551

เมื่อคุณได้สมัครงานไปแล้ว และไม่ได้รับการติดต่อกลับมาภายใน 2 สัปดาห์ การติดตามผลการสมัครงานจะแสดงถึงความมุ่งมั่นของคุณที่จะทำงานกับบริษัทนั้นๆ ซึ่งจะ
ทำให้คุณได้ดูน่าสนใจมากขึ้นในสายตาของนายจ้าง

โดยทั่วไปแล้ว คุณสามารถติดตามผลได้ด้วยการส่งอีเมลถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระบุชื่อตำแหน่งที่คุณสมัคร และชื่อของคุณลงในช่อง Subject
ระบุชื่อผู้ที่คุณต้องการติดต่อ
กล่าวถึงตำแหน่งที่คุณสมัคร และแหล่งที่คุณทราบข่าวการรับสมัครงาน
กล่าวถึงความสนใจและทักษะของคุณ ที่เหมาะกับตำแหน่งสมัคร
ให้หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลแอดเดรสของคุณไว้ ในกรณีที่นายจ้างต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการให้คุณส่งประวัติให้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
แสดงความคาดหวังว่าจะได้รับการติดต่อกลับในเร็ววันนี้
กล่าวขอบคุณ
คำลงท้าย
ลงชื่อ
ได้ทราบถึงวิธีเขียนจดหมายกันแล้ว ทีนี้มาดูตัวอย่างจดหมายกันเลยค่ะ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *