การส่งเสริมความฉลาดสำหรับเด็กปฐมวัย (2)

การส่งเสริมความฉลาดสำหรับเด็กปฐมวัย (2)

AQ=ADVERSITY QUOTIENT คือความสามารถในการแก้ปัญหา และการเผชิญกับวิกฤติ
AQ คือการวัดความสามารถ ในการจัดการกับปัญหาและวิกฤติ ใครที่สามารถจัดการได้ดี จะเป็นผู้นำและเจ้าของกิจการ ในโลกของปัจจุบันและอนาคต ใครที่มี AQ ดีจะเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส(Dr.Paul G stolt)ใครที่ไม่สามารถควบคุมAQได้ จะเป็นผู้พ่ายแพ้และเป็นได้แค่ลูกจ้างหรือตกงาน

เทคนิคการสร้าง AQ : ความสามารถในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค เป็นกลไกของสมอง เกิดจากการฝึกฝนการแก้ปัญหาต่างๆ การทำอะไรด้วยตนเอง การละเล่น ทั้งประสบการณ์ที่ได้ผ่านมาในชีวิต ตั้งแต่เมื่อเยาว์วัย

การฝึกฝนการพัฒนา AQ
• การมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม
• การฝึกทำกิจกรรมต่างๆ
• สัมผัสกับชีวิตจริง ให้เด็กช่วยตัวเอง หัดทำงานตามวัย
• ให้เด็กเผชิญกับอุปสรรคบ้าง
• เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น เริ่มให้รู้จักช่วยงานพ่อแม่ ธุรกิจของพ่อแม่ หรือแม้แต่การรับจ้างทำงานในช่วงวัยรุ่น ฝึกหาประสบการณ์ ตามที่ต่างๆช่วงหยุดปิดเทอม
หลักการสร้าง
• Control ควบคุมเหตุการณ์/สถานการณ์ได้
• Ownership ความเป็นเจ้าของปัญหาอยู่ที่ตัวเรา
• Reach คิดว่าทุกประเภทมีทางแก้ไข ไม่ใช่จบสิ้นแล้วทุกอย่าง
• Endurance มีความทนทานอดทนต่อปัญหาต่างๆ มองโลกในแง่ดี ไม่วู่วาม
• Training คือการได้รับฝึกฝนแต่เยาว์วัยในการแก้ปัญหา และเผชิญอุปสรรคตามวัยและศักยภาพ
สรุปการเพิ่ม AQ
• มีสติตลอดเวลา ใช้สติในการแก้ไข
• คิดว่าทุกอย่างมีทางออก
• มองโลกในแง่ดี
• เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *