การศึกษา : อึ้ง! ผลสำรวจเด็กไทยอ่านหนังสือ2-5เล่มต่อปี

การศึกษา : อึ้ง! ผลสำรวจเด็กไทยอ่านหนังสือ2-5เล่มต่อปี

อึ้ง!เด็กไทยอ่านหนังสือ 2-5เล่มต่อปี สิงคโปร์-เวียดนาม อ่าน 50เล่ม คนไทยอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/ทำงาน ร้อยละ 68.8 เฉลี่ยอ่านหนังสือคนละแค่ 35 นาทีต่อวันต่อคน เร่งกระจายการอ่านหนังสือทั่วไทย

2 ต.ค.55 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย(PUBAT) แถลงข่าว เรื่อง “มหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 17 (Book Expo Thailand 2012)” โดยนายวรพันธ์ โลกิตสถาพร นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากการสำรวจเรื่อง การอ่านหนังสือของประชากร ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2554 ใน53,000 ครัวเรือน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า คนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป มีอัตราการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงาน ร้อยละ 68.8 ผู้ชายอ่าน ร้อยละ 69.3 ผู้หญิงอ่าน ร้อยละ 68.3 ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีการอ่านมากที่สุด ร้อยละ 89.3 ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการอ่านหนังสือต่ำสุด ร้อยละ 62.8 ประเภทหนังสือที่อ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงาน มากที่สุด คือ หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 63.4 รองลงมาเป็นตำรา/หนังสือ/เอกสารที่ให้ความรู้ ,นวนิยาย/การ์ตูน/หนังสืออ่านเล่น นิตยสาร และแบบเรียน/ตำราเรียนตามหบักสูตร ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกันอยู่ที่ ร้อยละ 32.4-36.6 ส่วนหนังสือ/เอกสารเกี่ยวกับคำสอยทางศาสนา มีผุ้อ่านน้อยกว่า ร้อยละ 30 และหนังสือประเภทอื่นๆมีผู้อ่านเพียง ร้อยละ 2

นายวรพันธ์ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 17 จึงมีแนวคิดหลัก คือ “อ่านทั่วไทย อ่านได้ อ่านดี” เพราะต้องการสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความแตกต่างในพฤติกรรมของสังคมไทยว่ามีความไม่เท่าเทียมกันทั้งที่ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยการจัดงานครั้งนี้ได้มีการขยายพื้นที่ขายและแสดงหนังสือกว่า 1 พันบูท สูงสุดเท่าที่เคยดำเนินการมา เชื่อว่าจะเพิ่มโอกาสให้ผุ้ผลิตหนังสือได้นำหนังสือมาแสดงเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 5 พันชื่อเรื่อง เพิ่มโอกาสให้ผู้อ่านได้เลือกหนังสือที่ตนเองสนใจมากขึ้น คาดว่าจะมีผุ้เข้าชมงานไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านคน มียอดขายไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนเล่มไม่น้อยกว่า 1 ล้านเล่มและเป็นนักอ่านจากทั่วประเทศ

นายวรพันธ์ กล่าวต่อว่า จำนวนเวลาที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียนและนอกเวลาทำงาน คือ ผู้ที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไปอ่านหนังสือเฉลี่ย 35 นาทีต่อวันต่อคน โดยกลุ่มเด็กและเยาวชนใช้เวลาอ่านเฉลี่ย 40-41 นาทีต่อวันต่อคน มากกว่าวัยทำงานและะผู้สูงอายุที่ใช้เวลาอ่านหนังสือเฉลี่ยเพียง 31-32 นาทีต่อวันต่อคน

“เมื่อเปรียบเทียบสถิติการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงานของกลุ่มอายุดังกล่าว พบว่า ปี2554 มีอัตราการอ่านเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2551 ซึ่งอยู่ที่ ร้อยละ66.3 เพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 2.3 และการอ่านหนังสือต่อวันลดลงเรื่อยๆ จากเฉลี่ย 35 นาทีต่อวันอาจจะเหลือ 30 นาทีและเมื่อเทียบอัตราจาก 100 คนอาจจะเหลือไม่ถึงครึ่งหรือ 50 คนที่อ่านหนังสือจากปัจจุบัน 68.8 เพราะวิถีชีวิตใหม่ที่เข้ามาช่วงชิงความสนใจ จากการอ่านหนังสือ เช่น อยู่กับเกมหรือโลกอินเตอร์เน็ตมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าห่วงในระยะยาว”นายวรพันธ์ กล่าว

“จากการดำเนินจัดกิจกรรมสัปดาห์หนังสือในส่วนภูมิภาคทำให้ทราบข้อมูลว่า สาเหตุที่การอ่านในภูมิภาคต่างๆไม่เติบโตมากนักเมื่อเทียบกับส่วนกลาง เกิดจากหนังสือเข้าไปไม่ถึงผู้อ่านมากกว่าความไม่อยากอ่าน การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงหนังสือเชื่อว่าจะทำให้เกิดการอ่านทั้งประเทศ เพราะการอ่านที่จะช่วยให้ประเทศชาติมั่นคงและเข้มแข็ง แข่งขันกับประเทศอื่นในอาเซียนได้ต้องเป็นการอ่านทั้งประเทศ”นายวรพันธ์กล่าว

นายกุลธร เลิศสุริยะกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาหลักสูตร สำนักงานส่งเสริมการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)กล่าวว่า เด็กไทยอ่านหนังสือ 2-5 เล่มต่อปี ขณะที่เด็กสิงคโปร์และเวียดนามอ่านถึง 50-60 เล่มต่อปี เพราะฉะนั้นต้องพยายามเพิ่มพฤติกรรมการอ่านหนังสือ ซึ่งพบว่าการอ่านสัมพันธ์กับระดับการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจ จึงต้องเน้นการส่งเสริมการอ่านในกลุ่มคนด้อยการศึกษาและยากจนที่เป็นประชากรกลุ่มใหญ่สุดของประเทศ โดยทำให้วัฒนธรรมการอ่านเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต เริ่มด้วยการทำให้เกิดความเข้าใจว่าการอ่านหนังสือมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างไร จะเป็นจุดสร้างความต้องการอ่านหนังสือได้อย่างมาก

อย่างไรก็ตาม งานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 17 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-28 ตุลาคม2555 ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pubat.co.th หรือ www.facebook.com/Book Thai

ที่มา : คมชัดลึก

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *