การวิเคราะห์สายธารคุณค่าของ VSM

การวิเคราะห์สายธารคุณค่าของ VSM
VSM เป็นเทคนิคหนึ่งที่ได้รับการพัฒนาในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อให้มองเห็นถึงระบบเทคนิคในการบริหารกระบวนการผลิตของกระบวนการต่างๆ และจัดหาวิธีการที่จะทำให้มองเห็นว่าจะสามารถปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ได้อย่างไร VSM ของ AMC จะอบรมให้คุณวิเคราะห์ทั้งการทำงานของวัสดุสิ่งของและข้อมูลขณะเคลื่อนย้ายผ่านการดำเนินการต่างๆ

VSM ไม่ใช่เฉพาะในเทคนิคในการบริหารกระบวนการผลิต เท่านั้น
AMC ไม่ใช่เฉพาะ VSM เครื่องมือในการบริหารกระบวนการผลิตเท่านั้น VSM ยังนำมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจที่เป็นสำนักงานพื้นฐานมากขึ้นด้วยเช่นกัน รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดส่งสินค้า ลูกโซ่อุปทาน (ซัพพลายเชน) และในสภาพแวดล้อม BPR (การรื้อปรับระบบกระบวนการทางธุรกิจ)

การฝึกอบรม VSM ดำเนินงานโดย AMC
ในการฝึกอบรม VSM ครั้งแรกที่เป็นแบบเดิม AMC จะช่วยคุณรวบรวมข้อมูลขั้นต้นหลากหลายชนิด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะนำมาใช้ระหว่างการฝึกอบรม VSM จากนั้นผู้ฝึกอบรมชั้นนำระดับโลกของ AMC จะดำเนินการอบรม VSM ให้กับทีมงานของคุณโดยเริ่มจากแนวคิดไปสู่การให้คำแนะนำในการปฏิบัติการ ระหว่างการฝึกอบรม VSM ทีมงานที่ดำเนินการวิเคระห์กระบวนการจะสำรวจเทคนิคในการบริหารกระบวนการผลิตโดยการเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อสร้าง “การวิเคราะห์สายธารคุณค่า”

การวิเคราะห์นี้นำไปใช้ได้อย่างไร
ณ AMC เราใช้ “การวิเคราะห์” เพื่อให้มองเห็นและอธิบายการทำงานของทั้งวัสดุสิ่งของและข้อมูล (ในเอกสารที่มีขนาดใหญ่) “การวิเคราะห์” จะช่วยในการจัดการโรงงานเพื่อจำแนกอุปสรรคต่างๆ ได้ด้วยการเห็น จึงทำให้เกิดการทำงานที่ดี (ของทั้งวัสดุสิ่งของและข้อมูล) ซึ่งพบใน “สภาพปัจจุบัน” จากนั้นจึงพัฒนาแผนสำหรับการปรับปรุง “สภาพในอนาคต” ให้กับการทำงานทั้งสองแบบเหล่านี้

ประโยชน์ที่จะได้รับจาก VSM
เป้าหมายของ VSM คือเพื่อจำแนกและลดหรือกำจัดความสูญเปล่าใน “สายธารคุณค่า” ของโรงงานของคุณ ความสูญเปล่าในความหมายของระบบการผลิตแบบลีนคือสิ่งต่างๆ ที่ไม่เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและ VSM เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่ช่วยในด้านการจัดการ อีกทั้งเทคนิคในการบริหารกระบวนการผลิตยังคงเน้นการขับเคลื่อนความพยายามในการปรับปรุงที่ต่อเนื่องในทิศทางที่สอดคล้องกันและปรับปรุงการทำงานของผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการผลิตด้วยการลดอุปสรรคต่างๆ และ WIP (งานในระหว่างผลิต) ด้วยเหตุนี้ การปรับปรุงการทำงานจะนำไปสู่การปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรจากผลกำไรขาดทุน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *