การละเมิดอำนาจศาล

การละเมิดอำนาจศาล

ผู้ใดกระทำการอย่างใดๆดังกล่าวต่อไปนี้ให้ถือว่ากระทำผิดฐานละเมิดอำนาจศาล
1. *** ขัดขืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของศาล…ว่าด้วยการรักษาความเรียบร้อย หรือประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล
2. เมื่อได้มีคำขอและได้รับอนุญาติจากศาลให้ฟ้องหรือสู้คดีอย่างคนอนาถาแล้วปรากฎว่าได้นำคดีนั้นขึ้นสู่ศาลโดยตนรู้อยู่แล้วว่าไม่มีมูลหรือว่าได้สาบานตัวให้ถ้อย คำ ว่าตนไม่มีทรัพย์สินพอที่จะเสียค่าฤชาธรรมเนียมได้ซึ่งเป็นความเท็จ (มาตรา156)
3. เมื่อรู้ว่าจะมีการส่งคำคู่ความหรือส่งเอกสารอื่นๆถึงตนแล้วจงใจไปเสียให้พ้นหรือหาทางหลีกเลี่ยงที่จะไม่รับคำคู่ความหรือเอกสารนั้นโดยสถานอื่น
4. ตรวจเอกสารทั้งหมดหรือฉบับใดฉบับหนึ่งซึ่งอยู่ในสำนวนความหรือคัดเอาสำนวนเอกสารเหล่านั้นไป โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย (มาตรา54)
5. ขัดขืนไม่มาศาล เมื่อศาลได้มีคำสั่ง(มาตรา19 ) หรือมีหมายเรียก ( มาตรา277)
หมายเหตุ
ที่ได้ยกมาตรานี้ขึ้นมาชิมลางก่อนก็เพราะว่าขอเกาะกระแสการเมืองกับเขาซักหน่อย รวมทั้งเรื่องอย่างนี้ถ้าไม่มีอุทาหรณ์เกิดขึ้นจริงๆก็คงไม่มีใครสนใจ ในประเด็นนี้ทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญอยู่เหมือนกัน ถ้าไม่รู้หลักกฎหมายบ้างอาจจะมีการกระทำผิดซ้ำได้ ซึ่งจริงๆแล้วก็มีอยู่อีกหลายมาตราแต่ที่ตรงกับสถานการณ์ก็คือมาตรานี้แหละครับ…

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *