การมอบหมายงาน

การมอบหมายงาน

ทำไมคุณควรต้องมอบหมายงาน
เพราะผู้จัดการมักเป็นผู้ที่มีงานในความรับผิดชอบที่หนักอยู่แล้วและ ไม่มีเวลาพอที่จะทำงานทุกสิ่ง
หากคุณยืนยันที่จะทำงานทุกอย่างด้วยตัวคุณเอง บุคคลที่มีฝีมือทั้งหลายจะไปจากคุณจะเหลือแต่ผู้ที่ใช้ไม่ได้ในองค์กร และในองค์กรจะมีแต่บุคคลประเภท”ขอรับกระผม”
เพราะองค์กรกำลังเติบโตและต้องการขยายงาน
ทำไมถึงผู้จัดการถึงมักไม่ชอบมอบหมายงาน
ความกลัวทำให้ผู้จัดการมักจะหมกมุ่นอยู่กับงานในรายละเอียด และงานที่ตัวเองถนัดก่อน ที่ซึ่งมักเป็นงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
ผู้จัดการมีความสามารถในการสอนงานต่ำ
เขาเป็นคนที่ไม่เคยไว้วางใจใคร
ผู้นำที่ฉลาดพร้อมจะมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจที่จำเป็นให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อที่เขาสามารถใช้เวลาในสิ่งสำคัญกว่าให้กับองค์กร

ทำอย่างไรดี
ไม่ควรทำการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งหมดในทันที ควรจะให้ไปที่ละขั้นตอน
ต้องช่วยเขาเวลามีความผิดพลาดเกิดขึ้น
ยกย่องเขาเวลาที่เขาทำงานที่มอบหมายได้เป็นอย่างดี
ทุกครั้งที่มีวิกฤติ ต้องมีหลักการในการเขาไปยับยั้งงานนี้นที่อาจสร้างความเสียหายได้
ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานควรได้รับการอบรม ฝึกฝนเป็นอย่างดี
แสดงความไว้วางใจและแสดงความเชื่อมั่นในความสามารถของเขา เขาจะทำงานจนสุดความสามารถดังที่คุณไว้วางใจ ด้วยควาตั้งใจและสติปัญญา
ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO9001:2000 ข้อใดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้
5.4.1 วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ (Quality Objectives) ข้อกำหนดนี้กำหนดให้องค์กรต้องมีการตั้งเป้าหมายที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการมอบหมายงานตามลำดับ บังคับบัญชา
5.5.1 ความรับผิดชอบ อำนาจสั่งการข้อกำหนดนี้กำหนดให้ต้องมีการระบุอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน พร้อมสื่อสารให้พนักงานในองค์กรรับทราบ
6.2.2 ความสามารถ ความตระหนัก และ การฝึกอบรม (competence, awareness and training)กำหนดให้มีการระบุความสามารถทจำเป็นพร้อมการฝึกอบรม

ที่มา : http://www.moodythai.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *