การมองในจุดดีของผู้อื่น

การมองในจุดดีของผู้อื่น
ตั้งแต่เด็กผมได้ยินคุณพ่อชื่นชมคนมาโดยตลอด ไม่เคยกล่าวว่าร้ายใครให้ผมได้ยินเลย ผมคงได้ความรู้สึกดีๆ ต่อคนอื่นจากคุณพ่อ คุณพ่อยังสอนลูกๆ ให้ถ่อมตน ไม่ดูถูกผู้อื่น ไม่เบียดเบียนคนและสัตว์ สิ่งนี้ทำให้ผมเริ่มทำงานโดยเห็นคุณค่าของเพื่อนร่วมงานและพนักงาน คนส่วนใหญ่ที่ผมได้ประสบมักมองผู้อื่นในแง่ลบ นานๆ จะเห็นว่ายินดี ชื่นชมผู้อื่นสักที ส่วนมากได้ยินแต่ตำหนิ ด่าว่า คนอื่นในทุกๆ วงการ ยกเว้นผู้นั้นทำประโยชน์ให้กับตนเองถึงจะชม สื่อมวลชนของเราก็มีส่วนในการนำเสนอข่าวสารซึ่งส่วนมากเป็นเรื่องลบๆ ของคน ของวงการ ของสถาบันมากกว่า เรื่องบวกๆ หลายเท่าเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการคิดลบของประชาชนมากๆ โดยไม่รู้ตัวผมได้ใช้วิธีมองคนในแง่ดี มองจุดเด่นของคนอื่นมานานแล้ว และประสบผลสำเร็จกับตนเองและกับผู้ที่เรามองเขา และมิได้ทำให้เราไม่รับรู้จุดอ่อนของคนด้วย

วิธีการก็คือ เมื่อพบใครก็ต้องมองจุดเด่นของคนนั้นก่อน แทนที่จะมองหาจุดอ่อน และในกระบวนการหาจุดเด่นนี้ เราก็จะทราบจุดอ่อนของเขาไปด้วย เพียงแต่จุดอ่อนนั้นเรารับทราบแต่ไม่ต้องย้ำคิด แต่จุดเด่นในตัวคนมองยากอยู่แล้ว และบางคนก็ไม่ค่อยมองด้วย ฉะนั้นเราต้องชดเชยโดยการมองที่จุดเด่นมากกว่าจุดอ่อน และเมื่อเรามองเห็นจุดเด่นของเขาแล้ว ถ้าเรามีโอกาสก็แสดงความชื่นชมในจุดเด่นของเขา เขาก็จะยิ่งมีพลังที่จะทำจุดเด่นนั้นให้เด่นขึ้นอีก ผมสามารถหาคนมาช่วยงานผมได้มากๆ เพราะการมองที่จุดเด่นของคนนี่เองผมว่าต้องมีบางคนพูดว่า “ก็พยายามมองแล้วแต่มองไม่เห็นจริงๆ” แต่ผมมีความเชื่อว่าทุกคนมีจุดเด่นและจุดอ่อน บางคนจุดเด่นอาจจะอยู่ลึก บางคนจุดเด่นอาจไม่สอดคล้องกับงาน หรือเวลาเท่านั้น จุดเด่นที่ผมหมายความคือ จุดเด่นที่ดีเท่านั้น ไม่ใช่จุดเด่นที่ไม่ดี

ท่านทราบไหมว่าที่อังกฤษจัดการกับวัยรุ่นที่เอาสีกระป๋องไปพ่นรถไฟใต้ดิน หรือสถานีรถไฟใต้ดินอย่างไร??

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ – ยกเครื่องความคิด

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *