การพูดอย่าง..สร้างสรรค์

การพูดอย่าง..สร้างสรรค์

ลองคิดดูว่าถ้าการทำงานในแต่ละวันต้องได้ยินได้ฟังแต่เสียงบ่น ได้ยินแต่คำพูดที่ตำหนิติเตียน คำพูดในแง่ร้าย คำพูด
ที่ไม่เป็นมิตร คำพูดที่เต็มไปด้วยอารมณ์รุนแรงชีวิตการทำงานของเราจะเป็นอย่างไร คงเครียดและหดหู่ใจ คับแค้นใจ ไม่อยากจะ
ทำงานในที่นั้นอีกต่อไปอย่างแน่นอน ดังนั้น จึงควรให้ความสำคัญกับการพูดจากันให้มาก ลองมาฝึกพูดจากันด้วยดี ซึ่งแม้จะฝืน
ความเคยชินไปบ้าง แต่ก็เป็นประโยชน์ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานและช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานดีขึ้นควร
หมั่นพูดคำว่า
การทักทายกันด้วยคำว่า “สวัสดี” พร้อมทั้งยิ้มให้กันอย่างจริงใจ หรือยกมือไหว้ทักทายกัน จะแสดงถึงความมี
อัธยาศัยไมตรี แสดงความเป็นมิตร ความมีมารยาท ช่วยสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นระหว่างกัน โดยไม่ต้องเสียเงินลงทุน
การพูดว่า “ไม่เป็นไร” แสดงถึงการให้อภัย ไม่ถือโกรธเคือง ผู้พูดจะรู้สึกสบายใจ เพราะได้ให้อภัยไปแล้วส่วนผู้ฟัง
ก็จะรู้สึกดีด้วย ที่อีกฝ่ายไม่ถือโทษโกรธเคือง
การกล่าวคำ “ขอโทษ” แสดงถึงการยอมรับผิด การอ่อนน้อมถ่อมตนแม้จะเป็นผู้ใหญ่แต่ถ้าทำผิดก็ควรขอโทษผู้น้อย
ได้เช่นกัน คำขอโทษจะทำให้อีกฝ่ายลดความรู้สึกโกรธเคืองลง ช่วยให้บรรยากาศที่กำลังตึงเครียดดีขึ้นได้
สำหรับคำว่า “ขอบคุณ” เป็นการแสดงออกถึงความรู้สำนึกในน้ำใจ หรือเห็นคุณค่าในการกระทำของอีกฝ่าย ทำให้
ผู้ฟังสู้สึกชื่นใจ ดีใจและอยากจะทำดีเช่นนั้นต่อไปอีกเรื่อย ๆ

ถ้าสามารถปรับปรุงการพูดให้ดีขึ้นได้ นอกจากจะช่วยพัฒนาตนเองให้มีเสน่ห์ เป็นที่ชื่นชอบของผู้
ร่วมงานแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างบรรยากาศ สร้างมิตรภาพในที่ทำงานให้ดีขึ้น ทำให้มีความเครียดในการทำงาน
ลดน้อยลงด้วย

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *