การฝึกโยคะมีผลต่อการลดความเครียดในมนุษย์

การฝึกโยคะมีผลต่อการลดความเครียดในมนุษย์
Swami Niranjanananda Saraswati : Address to Police Academy, Mumbai
โยคะกับชีวิตนั้น ถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์ หลักการที่โยคะเกี่ยวข้องหรือมีผลต่อชีวิตนั้น ไม่ใช่เพียงแค่ความเกี่ยวข้องระหว่างกายภาพมนุษย์กับโลกนี้เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพของมนุษย์ และทุกๆสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นองค์รวม ตัวอย่างเช่น ต้นไม้หนึ่งต้น หากเรามองอย่างผิวเผินแล้ว เราจะเห็นลำต้น กิ่งก้าน ใบไม้ ดอกและผล แต่ความสำคัญไม่ใช่มีเพียงสิ่งต่างๆที่เรามองเห็นเท่านั้น หากเราต้องการที่จะให้ต้นไม้นั้น คงอยู่และแข็งแรงได้ เราจะต้องเอาใจใส่ต่อรากด้วย เพราะส่วนที่เป็นรากของต้นไม้นั้น คือส่วนที่ถือเป็นรากฐานของต้นไม้ทีเดียว
โยคะก็เช่นเดียวกัน ที่ไม่ได้เพียงแต่จะเห็นแต่ความสำคัญของร่างกายเหนือสิ่งอื่นใด แต่จะมองร่างกายอย่างเป็นกลางๆ ซึ่งจะสามารถพัฒนาไปได้ตามการเปลี่ยนแปลงของโลก
และโยคะก็ไม่ได้ถือว่าจิตใจ สำคัญอยู่เหนือทุกๆสิ่งเช่นกัน แต่จะต้องการให้มีพัฒนาการแห่งการรับรู้ มีสติ สร้างเสริมสมาธิที่แน่วแน่ ทำให้มนุษย์เข้าสู่ภาวะแห่งความสงบนิ่ง จึงจะสามารถเปลี่ยนแปลง พัฒนาและนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จในที่สุด

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *