การฝึกอบรมที่เน้นสำหรับผู้บริหารระดับกลาง

การฝึกอบรมที่เน้นสำหรับผู้บริหารระดับกลาง

การทำให้ลีนใช้ได้ผลสำหรับคุณ
AMCมีการสนับสนุนสี่ระดับสำหรับการแปลงสภาพองค์กรสู่ลีน
การให้คำปรึกษาแบบติดตามใกล้ชิดกับทีมนำบริษัท
การฝึกอบรมผู้บริหารระดับกลาง
การฝึกอบรมผู้นำโครงการลีนและการรับรอง
การฝึกอบรมสมาชิกของทีมไคเซ็นในระดับพนักงาน
คุ้นหูใช่หรือไม่
ในฐานะผู้บริหารระดับสูง คุณได้เตรียมความพร้อมของตัวเอง ผู้นำโครงการลีนมีอยู่แล้วและพร้อมที่จะช่วยเหลือ และคุณทราบดีว่าพนักงานในส่วนผลิตสามารถทำงานสำเร็จได้ถ้าได้รับการควบคุมดูแลแนะนำอย่างถูกต้องเหมาะสม คุณพร้อมที่จะใช้ความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์กับเทคนิคในการบริหารกระบวนการผลิต คุณจะเริ่มรับรู้อย่างช้าๆ ว่าไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆ การริเริ่มลีนกับเทคนิคในการบริหารกระบวนการผลิตไม่มีความคืบหน้า ผลกำไรขาดทุนไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่คุณอยากให้เป็น ทั้งที่คุณก็ทราบดีว่าผู้บริหารระดับกลางกำลังง่วนหาทางแก้ไข คำถามคือคุณจะทำอย่างไร คำตอบของคำถามนี้จะบ่งบอกว่าธุรกิจของคุณจะพัฒนาองค์กรให้ใช้ระบบการผลิตระดับโลกได้อย่างเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้หรือไม่

ถ้าคุณทำอย่างที่เคยทำ คุณก็จะได้รับผลเช่นที่เคยได้รับ
เทคนิคในการบริหารกระบวนการผลิตเป็นสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย ทีมผู้บริหารระดับกลางต้องได้รับการฝึกอบรม แม้ว่าหลายครั้งที่ผู้บริหารระดับกลางมีความสามารถโดดเด่นจนเติบโตเร็วในสายงานและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน แต่ในการนำบริษัทให้ประสบความสำเร็จและมีผลกำไรเพิ่มขึ้นจะต้องใช้ทักษะที่ไม่มีกันโดยทั่วไป ถ้าผู้บริหารระดับกลางไม่ได้รับการฝึกอบรม ก็มักจะทำในสิ่งที่ตนรู้ว่าได้ผลในอดีต ปัญหาก็คือว่าธุรกิจและลูกค้าของคุณต้องการสิ่งที่ดีกว่าในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน วิธีแก้ไขปัญหาแบบเก่าสามารถรับมือกับสถานการณ์ใหม่ได้น้อยลงไปทุกที

การทำให้ได้เกินกว่าที่ลูกค้าคุณต้องการ
AMC มีการฝึกอบรมที่เน้นสำหรับผู้บริหารระดับกลาง พร้อมกับมีบริการให้คำปรึกษาแบบติดตามใกล้ชิดกับทีมนำบริษัท และมีการแนะแนวให้กับบุคคลที่คุณกำหนดให้เป็นผู้นำโครงการลีน เราสามารถพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้อยู่ในระดับที่สามารถนำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการบริหารกระบวนการผลิต

จากการเป็นผู้ควบคุมดูแลสู่การเป็นผู้นำ
David Meier ผู้อำนวยของ AMC และผู้ร่วมประพันธ์หนังสือชุด The Toyota Way ได้เขียนไว้ในหนังสือเล่มใหม่ คือ Toyota Talent ว่า “คำพูดปกติที่ได้ยินในโตโยต้าคือ ‘ที่นี่เราไม่ได้แค่สร้างรถ เราสร้างคน (We do not just build cars, we build people)‘“

การมีทักษะในการเป็นผู้นำไม่ได้ยากอย่างที่เห็น ถ้าคุณให้ผู้บริหารระดับกลางได้รับการฝึกอบรมที่ถูกต้อง แต่การให้ผู้จัดการและหัวหน้างานทั้งหลายมานั่งในห้องฝึกอบรมก็ไม่ได้ทำให้บรรลุผลลัพธ์อย่างที่คุณต้องการ คุณต้องทำให้คนเหล่านี้สามารถเห็นปัญหาและแก้ไขได้ AMC มีบริการช่วยเหลือในการนำระบบการผลิตแบบลีนไปปฏิบัติ บริการที่พร้อมรุกและแนะแนวทางของเราจะฝึกอบรมผู้อบรมระดับกลางของคุณเรื่องวิธีมองปัญหาและการแก้ไขปัญหาโดยทันที

พลังของผู้บริหารระดับกลางได้รับการปลดปล่อย
เราช่วยให้ผู้บริหารระดับกลางของคุณพัฒนาการทำงานร่วมกับพนักงานอย่างแข็งขันเพื่อแก้ปัญหาประจำวัน การจัดสมดุลสายการผลิต การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว และการควบคุมด้วยการมองเห็น ล้วนเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้จัดการของคุณปรับปรุงการผลิตและเพิ่มกำไรในผลกำไรขาดทุน แต่ถ้าผู้จัดการไม่ทราบวิธีหรือเวลาที่จะใช้เครื่องมือดังกล่าว การแปลงสภาพองค์กรสู่ลีนของคุณก็จะหยุดชะงัก AMC นั้นต่างกับทุกบริษัทที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับลีน เพราะเราสามารถให้ความช่วยเหลือในการนำระบบการผลิตแบบลีนไปปฏิบัติได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนและมีคำแนะนำเป็นแนวทางตลอดจนสำเร็จ พลังของผู้บริหารระดับกลางของคุณจะได้รับการปลดปล่อย

ไคเซ็น
ผู้บริหารระดับกลางของคุณจะได้รับการฝึกอบรมกิจกรรมไคเซ็น ซึ่งเกี่ยวข้องกับทุกระดับในโรงงานคุณ โดยมุ่งเน้นเรื่องปัญหา ในการผลิตเป็นการเฉพาะ ผู้บริหารระดับกลางจะสามารถใช้กิจกรรมไคเซ็นและแก้ปัญหาได้เป็นประจำเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ผู้บริหารระดับกลางจะไม่ใช่คนไร้พลังอำนาจ และไม่ใช่คนที่ไม่เตรียมพร้อมสำหรับทำการเปลี่ยนแปลงอีกต่อไป

ความร่วมมือ
การฝึกอบรมผู้บริหารระดับกลางของเราจะพัฒนาพนักงานของคุณให้เป็นผู้นำและมุ่งเน้นให้ใช้ความสามารถเพื่อดำรงการริเริ่มลีนให้คงอยู่ ปิดช่องว่างระหว่างสิ่งที่ลูกค้าต้องการและคุณสามารถทำให้ได้

ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้ในที่สุด
ผู้บริหารระดับกลางเป็นกุญแจสำคัญต่อศักยภาพในการใช้วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามนโยบายของบริษัทกับเทคนิคในการบริหารกระบวนการผลิตเพื่อบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ประจำปีของบริษัท

หากต้องการทราบว่าการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้บริหารระดับกลางของคุณมีความกระตือรือร้นได้อย่างไร กรุณาส่งอีเมลแจ้งความต้องการของคุณ เรายินดีอธิบายว่าคุณสามารถทำอะไรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในปีนี้

AMC มีการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมุ่งเน้นสำหรับผู้บริหารระดับกลางในโรงงาน กรุณาดาวน์โหลดแผนหลักสูตรของ AMCเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบลีนสำหรับผู้บริหารระดับกลาง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *